Kontakt Zboží
Hodnocení: (214) 100%
Nadšenci: 522
Aktivita: aktivní
Prodáno: 1312
Registrace: 1.9.2010
Město: Praha 11 - Chodov
Stát: ČR

Novinky

Žádné aktuální informace.

..... a když zrovna nejsem, tak někde tvořím.....

..... a když netvořím, tak určitě někde jsem.

 

..... a od 13. května 2018 mi u tvoření asistuje Perkýšek, kočka chytrá jako čert a krásná, jako anděl :). 

 

 

 

Způsob dopravy
Zboží, podle povahy, zasílám v obálce, vyztužené kartonem, nebo pevnými plastovými deskami, nebo objemnější kousky probalené bublinkovou folíí v kartonových krabicích. Balíčky posílám Českou poštou "doporučeně", popřípadě "balík do ruky". Malé zásilky, například přání, samolepky a vizitky, na požádání mohu po domluvě zaslat i obyčejně. V některých případech po domluvě mohu zaslat zásilku i jiným dopravcem, např. PPL, DPD - toto neplatí u zboží na dobírku.
Obchodní podmínky
 1. Prodávající Iva Dražská https://www.fler.cz/ywucha

1.1.Tyto obchodní podmínky (dále jen OP) platí pro nákup zboží od prodejce ywucha

 1. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím probíhá odesláním objednávky ze strany kupujícího a jejím přijetím ze strany prodávajícího.

Objednávka i její přijetí probíhají prostřednictvím systému v internetovém obchodě www.fler.cz. Kupní smlouva je uzavřena přijetím objednávky prodávajícím.

Uskutečněním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito OP, které jsou veřejně přístupné, a že s nimi v plném rozsahu souhlasí.

 1. Kupní cena a její úhrada

3.1. Kupní cena je uvedena u každého zboží jako cena za zboží a částka za poštovné a balné (dále jen poštovné). Tyto dvě položky (cena za zboží a poštovné) tvoří kupní cenu, se kterou kupující odesláním objednávky v plném rozsahu souhlasí. Jakékoliv změny kupní ceny může prodávající po odeslání objednávky kupujícím provádět pouze v části „poštovné“ a to pouze v případě jejího snížení. Zvýšení této položky je možné pouze po dohodě obou smluvních stran.

3.2. Kupující je povinen do 10 dnů od uzavření kupní smlouvy uhradit kupní cenu zboží. Platba probíhá bezhotovostně bankovním převodem. Všechny údaje potřebné k platbě jsou kupujícímu přístupné po uzavření kupní smlouvy (tj. po přijetí objednávky prodávajícím). V případě, že kupující kupní cenu v této lhůtě neuhradí, je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit, což probíhá zrušením objednávky v systému elektronického obchodu www.fler.cz.

3.3. Prodávající vystaví ke každé objednávce fakturu s uvedením údajů požadovaných příslušnými právními předpisy. Tato faktura je kupujícímu přístupná v elektronické podobě u jeho objednávky. Kupní cena je ve faktuře rozdělená na cenu za zboží a poštovné. Faktura slouží také jako dodací list.

 1. Dodání zboží

4.1. U každého zboží v nabídce prodávajícího je uvedená dodací lhůta.

2 / 4

Je-li u zboží uvedeno „k dodání ihned“, rozumí se tím, že je zboží skladem a bude odesláno nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne připsání kupní ceny na účet prodávajícího.

4.2. Zboží zasílá prodávající prostřednictvím České pošty - v tomto případě je drobnější zboží, které je možné zaslat v bublinkové obálce, odesíláno jako doporučený dopis, objemnější zboží jako balík do ruky. Požaduje-li kupující jinou formu zaslání zboží, musí se na tom smluvní strany předem dohodnout. V takovém případě se také upravuje cena poštovného podle požadovaného způsobu zaslání.

Zboží je prodávající povinnen řádně zabalit.

 1. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

5.1. Kupující má právo podle § 1829 občanského zákoníku do 14 dnů ode dne převzetí zboží odstoupit od kupní smlouvy. K odstoupení od smlouvy dochází v okamžiku, kdy je prodávajícímu doručeno „Oznámení od odstoupení od smlouvy“ (formulář viz níže) interní poštou internetového obchodu www.fler.cz.

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Iva Dražská, Konzumní 156/33, 198 00 Praha 9, Hloubětín

Oznamuji/oznamujeme, že tímto odstupuji/odstupujeme od smlouvy o nákupu

tohoto zboží: …............................

Datum objednání zboží..........................

Datum obdržení zboží ….......................

Jméno a příjmení kupujícího: …................................

Adresa kupujícího: ….........................

Datum: …....................................

5.2. Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel, a to bez známek užívání či opotřebení. Náklady na vrácení zboží nese kupující.

3 / 4

5.3. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

5.4. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

5.5. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.6. Právo na odstoupení od smlouvy podle tohoto ustanovení se vztahuje pouze na zboží, u kterého je uvedena dodací lhůta „k dodání ihned“. Zboží s jinou dodací lhůtou je vyráběné na zakázku pro konkrétního kupujícího (viz čl. 4 těchto OP) a v takovém případě není kupující oprávněn od smlouvy odstoupit.

 1. Reklamační řád

Prodávající poskytuje záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Záruční doba se prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. Neoprávněná reklamace nemá žádný vliv na délku a běh záruční doby.

Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady, vady vzniklé při výrobě či kompletaci zboží provedené prodávajícím. Nevztahuje se na běžné opotřebení a vady vzniklé užíváním zboží či na vady vzniklé nešetrnou a nesprávnou manipulací se zbožím. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé vnějšími vlivy.

Reklamace

6.1. V případě, že se na zboží objeví vada, kterou kupující považuje za záruční vadu, upozorní na ni písemně přes interní poštu internetového obchodu

www.fler.cz prodávajícího s uvedením jejího popisu, je-li to možné, pak i s fotografií vady. Účelem této komunikace je předcházet zasílání zboží k reklamaci, ačkoliv se o nejedná o záruční vadu a úsporu nákladů kupujícího.

6.2. Dohodnou-li se strany na tom, že se jedná o záruční vadu, nebo trvá-li prodávající na skutečnosti, že se jedná o záruční vadu, pak prodávající odešle řádně zabalené zboží spolu s kopií dokladu o koupi na adresu prodávajícího.

4 / 4

Byla-li faktura vystavena v elektronické podobě, není nutné kopii dokladu přikládat. Jakékoliv škody či jiné náklady vzniklé v důsledku přepravy zboží, jdou k tíži kupujícího, který je řeší s příslušnou přepravní společností.

6.3. Po obdržení reklamovaného zboží prodávající zboží prohlédne a jedná-li se o záruční vadu, provede nápravu, v opačném případě reklamaci odmítne a vrátí zboží kupujícímu.

O způsobu vyřízení reklamace (uznání reklamace jako oprávněné nebo odmítnutí reklamace jako neoprávněné) vyrozumí prodávající kupujícího interní poštou internetového obchodu www.fler.cz.

6.4. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu této součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

6.5. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, pokud se stejná vada projeví potřetí.

6.6. Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.

6.7. Reklamace bude vyřízena nejdéle do 30-ti dnů od jejího uplatnění. V případě nevyřízení reklamace v této lhůtě má kupující právo na výměnu věci za stejnou novou bezvadnou věc, nebo může od smlouvy odstoupit. Výběr mezi výměnou věci a odstoupením od smlouvy náleží kupujícímu.

6.8. Některé zboží dodávané prodávajícím má charakter jedinečnosti, tzn. každý kus je originálem, nelze tudíž v těchto případech vadnou věc nahradit věcí novou. V takovém případě je výměna věci možná jen na základě dohody smluvních stran. Právo na volbu odstoupení od smlouvy zůstává kupujícímu zachováno.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, internetová adresa: http://www.coi.cz.

 

Komentáře

 • 12109364Hannes | 26.11.19 | 09:26

  PusaAhoj!

 • 12109319AM75 | 26.11.19 | 09:07

  Moc dekuji,hezky den.Stydlivý úsměv

 • 12102100JanineFragments | 22.11.19 | 04:43

  Děkuju za srdíííííí ♥ Zamilovaný pohled Krásný víkend, co je na dosah ♥

 • 12100219JanineFragments | 20.11.19 | 21:26

  Děkuji ♥ Zamilovaný pohled

 • 12094814iva korčáková | 18.11.19 | 10:59

  ÚsměvAhoj!Pusa

 • 12087057DaniStich | 13.11.19 | 21:55

  Děkuji, top mi udělal velkou radost Stydlivý úsměvMáte krásný obchůdek PotleskPalec nahoruOK!

 • 12081955Bohu Bohu | 11.11.19 | 11:05

  Ywuško milá, opět jsem se pobavila a správně na tento týden naladila Stydlivý úsměvDíky za Tvé obrázky, které zahánějí chmury na duši SrdceSrdečně zdravím a veeeliké objetí posílám PusaTanečniceVánoční stromekKometka

 • 12081826AM75 | 11.11.19 | 10:06

  Moc zdravim a dekuji.Hezky den.Stydlivý úsměv

 • 12076167EMGE | 08.11.19 | 11:00

  uůůůůůůůůů..Iváčkůůůůů Pusa

 • 12068183YVY | 04.11.19 | 12:02

  Stydlivý úsměv..díky moc!Ahoj!

Provozovatel jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely. Více informací. Souhlasím