Kontakt Zboží
Hodnocení: (81) 100%
Nadšenci: 156
Aktivita: aktivní
Prodáno: 199
Registrace: 29.5.2017
Město: Lísek
Stát: ČR

Novinky

866939
29.2.2020 Jsou tu výsledky soutěže In-spirare:https://www.fler.cz/magaz...
:-)

Stále platí akce: POŠTOVNÉ ZDARMA

(neplatí pro dobírky a zahraniční objednávky) :-D 

 

  

Hezký den, vítejte na mých stránkách.

 Úsměv 

Věnuji se tvorbě cínovaného šperku s použitím minerálů. Kromě minerálů si cením i jiných přírodnin, a nevyhýbám se použití jakéhokoliv předmětu, který snese výrobu cínováním, a je natolik kvalitní, že je ho možno trvale nosit. Všechny moje výrobky jsou ruční práce.

 

Na všechny výrobky poskytuji jednoletou záruku a bezplatný servis.

 

Šperky jsou zhotoveny z cínu, který je měkkým kovem, některé minerály jsou též křehčí. Zamezte pádu šperku na zem, mohl by se poškodit. Všechny šperky jsou ošetřeny antioxidantem. Nevystavujte, prosím, šperky vlhkosti, nesprchujte se s nimi. Pokud je nosíte již delší dobu, ošetřete je antioxidačním olejem. Jako náhražka může sloužit i obyčejný stolní olej. Antioxidační olej je možno zakoupit zde na fléru u některých prodejců. 

Výrobky velmi pečlivě balím do bublinkové obálky a posílám doporučeně. Je možno použít i zaslání na dobírku.

Často u mě najdete jednodenní akce, při nichž za určitých podmínek neplatíte poštovné, nebo dostanete dárek. Proto je výhodné přihlásit se k odběru mých novinek, kde tyto akce avizuji.

 

Pravidelně se zúčastňuji soutěží.  Podívejte se se mnou:

https://www.fler.cz/magazin/in-spirare-nove-sperky-na-tema-ptaci-rise-2820

 

 https://www.fler.cz/magazin/benatky-pohledem-klubu-v-in-spirare-2723

 

 https://www.fler.cz/blog/hlasovani-zivly-47520

 

 

https://www.fler.cz/magazin/strepy-prinaseji-stesti-a-krasu-2656

 

https://www.fler.cz/blog/mraziva-krasa-ve-spercich-76-kola-cinarske-souteze-46994

 

  

https://www.fler.cz/blog/vyhlaseni-vitezu-75-kolo-cinarske-souteze-46748

 

  

Způsob dopravy
Balím do bublinkové obálky, posílám jako cenné psaní, nebo doporučeně.
Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Kupující zasláním objednávky potvrzuje že souhlasí s Obchodními podmínkami  a také s tím, že byl poučen o možnostech odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží.

 - Zákazník má právo do 14 dnů od převzetí zásilky (vyzvednutí zboží) bez udání důvodu odstoupit od smlouvy (dle § 1846 Občanského zákoníku).

-  Zákazník musí o odstoupení od smlouvy předem informovat prodejce a to do 14 dnů od převzetí zásilky.

- Pokud se zákazník rozhodne objednávku zrušit, učiní tak pokud možno ještě před odesláním zboží prodejcem. Pokud k odeslání dojde, náklady spojené s přepravou vráceného zboží od kupujícího k prodávajícímu hradí nakupující.

- Pokud se rozhodne zákazník již převzetou zásilku vrátit  a prokáže ověřitelný doklad o vrácení,  prodejce vrátí nakupujícímu nákupní cenu  a to nejpozději do 14 dnů od převzetí vráceného zboží, platbou na účet, z něhož ji nakupující poukázal.

Platba 

-  platba předem na účet prodávajícího na základě informací, které nakupující obdrží po přijetí objednávky

 -  platba v hotovosti - při osobním převzetí zboží na základě předchozí domluvy

Dodací podmínky

 Ke každé dodávce zboží je připraven pod objednávkou k vytištění účetní doklad, který si může nakupující stáhnout a vytisknout.

 

 

Obchodní podmínky

Kupující zasláním objednávky stvrzuje, že souhlasí s níže uvedenými Obchodními podmínkami, a s tím, že byl poučen o možnostech odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží.

Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese https://www.fler.cz/vejruska

 webového rozhraní (dále jen "webové rozhraní obchodu"). 

1. Veškeré objednávky jsou považovány za závazné.

2. Pokud se zákazník rozhodne objednávku zrušit, učiní tak bez zbytečného odkladu, pokud možno ještě před odesláním zboží prodejcem. Pokud k odeslání dojde, náklady spojené s přepravou vráceného zboží od kupujícího k prodávajícímu hradí nakupující.

3. Ve vlastním zájmu zákazník do objednávkového formuláře uvádí přesné a pravdivé údaje. Pokud je v objednávce z nějakého důvodu chyba, zákazník neprodleně informuje prodejce prostřednictvím vnitřní pošty. 

5. Prodejce neakceptuje poznámky k objednávce, v nichž zákazník bez předchozí domluvy žádá zboží, které není skladem v dostatečném množství nebo zboží, které není v nabídce (např. jinou barvu, rozměr, materiál).

6. Prodejce si vyhrazuje právo zákazníka telefonicky kontaktovat pro ověření nebo upřesnění objednávky, nebo v případě, že odeslání objednávky zabrání nenadálé okolnosti nebo "vyšší moc".

7. Zákazník má právo do 14 dnů od doručení zásilky (vyzvednutí zboží) bez udání důvodu odstoupit od smlouvy. Bližší informace najdete v kapitole Odstoupení od smlouvy.

9. Zákazník má právo zboží reklamovat. Bližší informace jsou v kapitole Reklamační řád.

10. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

11. Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. 1. 2018.

Možnosti platby, lhůty pro expedici

Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně všech poplatků. Prodejce není plátce DPH. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.

Možnosti platby:

a) platba předem na účet prodávajícího na základě informací, které nakupující obdrží po přijetí objednávky

b) platba v hotovosti - při osobním převzetí zboží na základě předchozí domluvy prostřednictvím vnitřní pošty webových stránek.

Dodací podmínky

1. Místem dodání zboží je doručovací adresa uvedená kupujícím v objednávce zboží. Zásilky jsou odesílány prostřednictvím České pošty nebo je možno si je po předchozí domluvě vyzvednout osobně.

2. Není-li v popisu výrobku uvedeno jinak, je veškeré zboží expedováno zpravidla do pěti pracovních dnů od obdržení platby.

3. Při výrobě na zakázku závisí dodací lhůta na vzájemné dohodě.

4. Ke každé dodávce zboží je připraven pod objednávkou k vytištění účetní doklad, který současně slouží jako dodací a záruční list. Na vyžádání je zasílán v písemné formě.

5. Pokud nakupujícímu zboží dojde poškozené, neprodleně prodejce informuje a zásilku bezodkladně reklamuje nejprve u České Pošty (do dvou dnů od převzetí). K reklamaci je zapotřebí vzít celou zásilku včetně všeho obalového materiálu. Pokud tak neučiní, prodejce není povinen toto poškození uznat jako reklamaci.

6. Náklady na poštovné, spojené s výměnou zboží za nepoškozené, hradí zákazník.

7. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně nesplnil svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

Práva a povinnosti kupujícího

1. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní i fakturační adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

2. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením. Pro zboží na zakázku jsou podmínky dohodnuty prostřednictvím vnitřní pošty.

3. Kupující má ze zákona právo zboží zakoupené přes internet vrátit prodávajícímu a to do 14 dnů od obdržení (viz Odstoupení od smlouvy).

4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko "Odeslat objednávku". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce. Tímto se objednávka stává závaznou pro obě strany.

Zboží na zakázku

Zbožím na zakázku se rozumí takové zboží, které je vyrobeno dle specifických požadavků kupujícího. 

Požadavek na zboží na zakázku lze zaslat interní poštou - tou budou posléze individuálně dohodnuty všechny další podmínky spojené s touto zakázkou.

Odstoupení od smlouvy

1. Zákazník má právo do 14 dnů od převzetí zásilky (vyzvednutí zboží) bez udání důvodu odstoupit od smlouvy (dle § 1846 Občanského zákoníku).

2. Zákazník musí o odstoupení od smlouvy předem informovat prodejce a to do 14 dnů od převzetí zásilky.

3. Zákazník zašle nepoškozené zboží zpět bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy informoval prodejce o odstoupení od smlouvy.

4. Zákazník zboží pošle zpět prodejci prostřednictvím stejného poštovního tarifu, jakým mu byla zásilka doručena (včetně případného připojištění a případně připlacení služby "Křehké") a bude zabalena stejně pečlivě a za použití minimálně stejného množství obalového materiálu. 

5. Prodejce vrátí nakupujícímu bez zbytečného odkladu kupní cenu a náklady na balné a poštovné spojené s nákupem - a to nejpozději do 14 dnů od převzetí vráceného zboží. Pokud k převzetí vráceného zboží nedojde ve lhůtě odpovídající zvolenému poštovnímu tarifu, vrací prodejce nakupujícímu výše specifikovanou částku po té, co nakupující předloží ověřitelný doklad o odeslání zboží. Pokud se obě strany nedomluví jinak, vrací nakupující platbu na účet, z něhož ji nakupující poukázal.

6. Náklady spojené s přepravou vráceného zboží od kupujícího k prodávajícímu hradí kupující.

7. V případě, že zboží bude poškozené, může být vracená částka ponížená o náklady nutné na uvedení zboží do původního stavu. Pokud zboží bude poškozeno způsobem, který vylučuje možnost vrácení do původního stavu, vrací prodejce kupujícímu pouze balné a poštovné spojené s dodáním zboží.

8. Pokud vznikne podezření, že výše uvedené neopravitelné poškození zboží vzniklo při přepravě zaviněním České Pošty, prodejce se zavazuje zásilku reklamovat u České Pošty a v případě kladného vyřízení reklamace po té bezodkladně nakupujícímu vrátit kupní cenu zboží. V případě, že reklamace u České Pošty bude zamítnuta, není prodejce povinen vracet nakupujícímu platbu za nevratně poškozené vrácené zboží.

Reklamační řád

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s platnými právními předpisy

Blog

Žádný záznam v blogu.

Fler Boxy

Žádný veřejný FlerBox.

Fler kluby

Uživatel nevlastní žádný Fler klub.

Komentáře

 • 12305615Paličkovaná krajka | 21.03.20 | 08:59

  moc pěkné šperkyPalec nahoru, Věruško ,super obchůdekKvětSvítíčko sluní

 • 12305613alebyd | 21.03.20 | 08:57

  zajímavé a a moc pěkné šperky, Věrko jste šikula,přeji hezký víkend a ráda dávám do oblíbenýchPotleskSvítíčko sluníSlunečnice

 • 12257870moonlight001 | 22.02.20 | 16:43

  Jste šikovná - FANDÍM !!!PusaPotlesk

 • 12238360Gabi's | 12.02.20 | 12:57

  Zdravím a mockrát děkuju PusaKrásný den

 • 12202430VĚNCOVNA | 24.01.20 | 08:21

  Zamilovaný pohledOK!

 • 12126594cinarka | 05.12.19 | 23:38

  Není opravdu zač Úsměv

 • 12102293ukrbu | 22.11.19 | 08:20

  Palec nahoruVelký úsměvkrásná umělecká dílaKyticePotleskDuha

 • 12093451Radas.Art | 17.11.19 | 16:04

  Také děkuji a přeji hezký zbytek víkenduSvítíčko sluní

 • 12069364Jitka Pfau | 04.11.19 | 20:20

  Moc hezké Úsměv

 • 11777569fi-dorka | 19.05.19 | 14:07

  Také moc děkujiPusaAhoj!Květ

Provozovatel jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely. Více informací. Souhlasím