Kontakt Zboží
Hodnocení: (613) 100%
Nadšenci: 1654
Aktivita: aktivní
Prodáno: 2450
Registrace: 12.12.2008
Město: Praha 8 - Čimice
Stát: ČR

Novinky

870913
19.3.2020 Návod na jednoduchou superroušku https://www.fler.cz/blog/...

Smůložerové mají čas odpočinku, Ululé šije roušky pro ty kdo potřebují, děkuji za pochopení.

 

 

NIC BEZ PŘÍBĚHU A FANTAZIE

Andrea Tanaki Fejtková se zabývá malbou, ilustrací a  tvorbou šperku. Její obrazy a kresby zaujmou osobitým pojetím figurálních témat, svébytnou poetikou fantaskních světů, nadhledem a jemným humorem. Ze šperkařské tvorby vyčnívá její nejvýraznější série Smůložerů. Žije v Praze se svým manželem, dvěma německými boxery a spoustou dalších stvoření, které zvěčňuje na svých obrazech a špercích.

 

*****

Na zakázku nepracuji, děkuji za pochopení.

*****

 

Creative Commons License

Uvedená práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika

Způsob dopravy
Zásilky posíláme 1x týdně doporučeně, Českou poštou, v bublinkové obálce. Odesílací den je pátek. Zboží u kterého je uvedeno dárkové balení má vždy šperkovou krabičku. Možný osobní odběr v Praze po předchozí domluvě.
Obchodní podmínky

Obchodní podmínky platné od 1. 1. 2014

 

Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese https://www.fler.cz/ulule , a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen "webové rozhraní obchodu"). 

1. Veškeré objednávky jsou považovány za závazné. Zákazník odesláním objednávky potvrzuje, že souhlasí s obchodními podmínkami, s možnostmi platby, dodacími podmínkami, reklamačním řádem, ví o svém právu na odstoupení od smlouvy a seznámil se s ustanovením o ochraně osobních údajů.

2. Pokud se zákazník rozhodne objednávku zrušit, učiní tak co nejdříve od uskutečnění objednávky, aby nedošlo k jejímu odeslání. Náklady spojené s přepravou vráceného zboží od kupujícího k prodávajícímu hradí kupující.

3. Ve vlastním zájmu zákazník do objednávkového formuláře uvádí přesné a pravdivé údaje. Pokud je v objednávce z nějakého důvodu chyba, zákazník neprodleně informuje prodejce prostřednictvím vnitřní pošty. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Uvedené ceny jsou konečné.

5. Pokud dojde mezi vyřízením a odesláním objednávky ke změně cen, platí vždy ceny uvedené v již uskutečněné objednávce.

6. Prodejce neakceptuje poznámky k objednávce, v nichž zákazník bez předchozí domluvy žádá zboží, které není skladem v dostatečném množství nebo zboží, které není v nabídce.

7. Prodejce si vyhrazuje právo zákazníka telefonicky kontaktovat pro ověření nebo upřesnění objednávky, pokud např. jde o vyšší hodnotu objednávky, chybějící či nepřesné údaje atp. Telefonické kontaktování je používáno zejména tehdy, pokud zákazník nereaguje na e-mail nebo při zadávání objednávky uvedl chybný e-mail.

8. Zákazník má právo do 14 dnů od doručení zásilky (vyzvednutí zboží) bez udání důvodu odstoupit od smlouvy. Bližší informace najdete v kapitole Odstoupení od smlouvy.

9. Zákazník má právo zboží reklamovat. Bližší informace jsou v kapitole Reklamační řád.

10. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Možnosti platby, lhůty pro expedici

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu způsoby uvedenými v údajích /informace/platby

Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.

I. Platba bankovním převodem (před odesláním zásilky)

1. Bankovním převodem z vašeho účtu (internetbanking, GSM banking).

2. Odesláním finanční částky poštovní poukázkou typu A z kterékoliv pošty v ČR.

3. Složením peněz v hotovosti na kterékoliv pobočce Raiffeisen banky přímo na náš účet.

Variabilní symbol je shodný s číslem vaší objednávky, které obdržíte v potvrzovacím emailu. Zaplacené zboží vám bude odesláno nejpozději do 7 pracovních dnů po připsání platby na účet.

4. Platba bankovním převodem má být uhrazena do 7 pracovních dnů od odeslání objednávky. O platebních údajích bude kupující informován elektronicky. Při nesplnění této podmínky dojde ke stornování objednávky.

 1.  V průběhu vyřizování objednávky je kupující informován o stavu objednávky elektronickou poštou na adresu uvedenou při nákupu.

6. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

7. Po zaplacení zboží kupujícím je elektronicky k dispozici účetní doklad, který si kupující může vytisknout a který slouží zároveň jako dodací a záruční list.

Dodací podmínky

1. Místem dodání zboží je doručovací adresa uvedená kupujícím v objednávce zboží. Zásilky jsou odesílány prostřednictvím České pošty nebo je možno si je po předchozí domluvě vyzvednout osobně.

2. Není-li v popisu výrobku uvedeno jinak, je veškeré zboží expedováno zpravidla do sedmi pracovních dnů od obdržení platby.

3. Ke každé dodávce zboží je připraven pod objednávkou k vytištění daňový doklad, který současně slouží jako dodací a záruční list. Daňový doklad zasíláme v tištěné podobě na vyžádání. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží.

4. Při převzetí zásilky zkontrolujte, zda není viditelně poškozená. Pokud ano, tak trvejte na sepsání protokolu o poškození zásilky nebo zásilku odmítněte převzít. Pokud po rozbalení zjistíte, že je zboží poškozené, neprodleně prodejce informujte.

5. Náklady na poštovné, spojené s výměnou zboží, hradí zákazník.

6. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

Práva a povinnosti kupujícího

1. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní i fakturační adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

2. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

3. Kupující má ze zákona právo zboží zakoupené přes internet vrátit prodávajícímu a to do 14 dnů od obdržení (viz Odstoupení od smlouvy).

 1.  Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: - objednávaném zboží (objednávané zboží "vloží" kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu), - způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a - informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako "objednávka"). Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko "Odeslat objednávku". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen "elektronická adresa kupujícího"). Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Odstoupení od smlouvy

1. Zákazník má právo do 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodu odstoupit od smlouvy (dle § 1846 Občanského zákoníku).

2. Zákazník musí o odstoupení od smlouvy předem informovat prodejce a to písemně, nejlépe vnitřní poštou.

3. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, musí odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné 14 denní lhůty.

4. Zákazník zašle nepoškozené, nepoužívané zboží v originálním obalu zpět bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy.  Lhůta se považuje za zachovanou, pokud bude zboží odesláno před uplynutím 14 dnů.

5. Zákazník zboží pošle doporučeně. V případě větší hodnoty objednávky prodejce doporučuje zásilku připojistit. Objednávky zaslané zpět na dobírku nebudou akceptovány

6. Prodejce vrátí zákazníkovi bez zbytečného odkladu všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od zákazníka na základě smlouvy přijal, stejným  způsobem zpět. Prostředky vrátí nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy zboží převzal nebo mu zákazník prokázal, že zboží odeslal. Prodejce vrátí zákazníkovi přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím  zákazník souhlasil  a pokud mu  tím nevzniknou další náklady.

7. Náklady spojené s přepravou vráceného zboží od kupujícího k prodávajícímu hradí kupující.

8. Přímé náklady spojené s vracením zboží nese zákazník.

9. V případě, že zboží bude poškozené nebo bude jevit  známky opotřebení, může být vracená částka  ponížená o náklady nutné na uvedení zboží do původního stavu.

 

Reklamační řád

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s platnými právními předpisy. Na veškeré zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 6 měsíců, respektive 24 měsíců, pokud není u výrobku uvedeno jinak. Záruční doba na dodané zboží začíná dnem převzetí zboží kupujícím. Záruka se vztahuje na vady materiálu, výrobní vady, funkční vady. Nevztahuje se na opotřebení a vady vzniklé používáním zboží. Zákazník si náklady na přepravu zboží hradí sám. V případě uplatnění reklamace si kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy daného zboží, nejlépe do obalu originálního a to z důvodu nebezpečí možného poškození zboží. Prodejce po prozkoumání předložených dokladů a zběžné prohlídce reklamovaného předmětu buď uzná reklamaci jako oprávněnou, nebo odmítne reklamaci jako neoprávněnou a reklamovaný předmět kupujícímu vrátí. O způsobu vyřízení reklamace (uznání reklamace jako oprávněné nebo odmítnutí reklamace jako neoprávněné) vyrozumí prodávající zákazníka předem (dopisem nebo emailem). V případě neoprávněné reklamace má prodávající právo naúčtovat kupujícímu částku odpovídající účelně vynaloženým nákladům na reklamační postup.

Postup při reklamaci:

1. Informujte prodejce o reklamaci e-mailem nebo telefonicky.

2. Zboží zašlete doporučeně (popřípadě s připojištěním)

3. Do zásilky uveďte důvod reklamace. Vaše reklamace bude vyřízena co nejrychleji, nejpozději však do 30 dnů od jejího vzniku.

 

Ochrana osobních údajů Abyste mohli využít služeb tohoto obchodu, potřebuje prodejce znát některá vaše osobní data. Respektuje vaše soukromí, a tak se snaží množství těchto dat minimalizovat na ta nejnutnější, data chrání před zneužitím. Při práci s osobními daty prodejce vychází ze zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Osobní údaje Od vás jako od zákazníka prodejce při nákupu požaduje tyto údaje: jméno a příjmení, úplnou doručovací adresu, e-mailovou adresu, vhodné je i telefonické spojení. Tyto údaje jsou nezbytné k vaší identifikaci, ke komunikaci s vámi, k realizaci prodeje zboží a zaúčtování vaší platby za zboží. Pokud nakupujete jako firma, je navíc třeba fakturační adresa, IČ, popř. DIČ.

Údaje o vaší činnosti Údaje o vašich nákupech, reklamacích a další vaší činnosti v tomto internetovém obchodě mají rovněž důvěrný charakter a podléhají stejným bezpečnostním pravidlům jako práce s osobními údaji.

Shrnutí Všechna data, která o vás a vašich nákupech prodejce získá, jsou chráněna před zneužitím, nikomu jinému je neposkytuje (vyjma společností zajišťujících spediční služby nebo platební styk, které obdrží nezbytné minimum informací o zákazníkovi, potřebné pro bezproblémové vyřízení konkrétní objednávky). Slouží pouze ke kvalitnímu poskytování služeb. Máte právo kdykoliv prodejci písemně (e-mailem) sdělit jakékoliv změny, doplnění, požádat o zlikvidování všech vašich osobních údajů, které jste mu dříve poskytli. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím

Váš souhlas Používáním tohoto internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním osobních údajů v uvedené míře a souhlasíte s výše uvedenými pravidly.

Dle současné právní úpravy má e-shop v případě, že nebude zásilka převzata nebo vyzvednuta, právo vymáhat poštovné a další náklady spojené s vyřízením objednávky.

 

 

Komentáře

 • 11669502Jana 60 | 26.03.19 | 21:21

  Krasne a originalniPotleskPotleskPotleskÚsměv

 • 11443550Paperin | 16.12.18 | 10:41

  Děkuji moc a posílám krásnouKometka neděliÚsměv

 • 11250973Salát | 19.09.18 | 11:25

  Jste boží! Mám už pár let od Vás nálepku s králíčkem a motorovou pilou, brala bych ty nálepky všechny, ale neměla jsem u sebe dost financí na vykoupení zbytku :D škoda, že je už nemáte dostupné, byly fantastické... pamauji si jen se sovou co kouří a intelektuální liškou. A taktéž byl žasný obraz, na kterém nebyla kráva. Máte talent a kopu fantazie Úsměv

 • 11244904Keramický ateliér ZM | 16.09.18 | 19:57

  Moc ráda jsem Vám poslala hlas. Jste úžasná

 • 11239714tomas60 | 13.09.18 | 22:11

  GratulujiKytice

 • 11239240Náramky pro radost | 13.09.18 | 19:20

  Veliká gratulace ke krásnému TOPu Oslava!

 • 11205718Keramický ateliér ZM | 28.08.18 | 19:08

  Jsem okouzlena. Slunečnice

 • 11071676VeruDots | 26.06.18 | 14:17

  Velký úsměvoriginálníPalec nahoruOK!

 • 10677570Bali Art | 30.01.18 | 15:57

  PotleskVelký úsměvPalec nahoruVelký úsměvOK!Velký úsměv

 • 10583233Zdekula | 25.12.17 | 10:49

  Palec nahoruÚdiv

Provozovatel jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely. Více informací. Souhlasím