Kontakt Zboží
Hodnocení: (204) 100%
Nadšenci: 392
Aktivita: aktivní
Prodáno: 104
Registrace: 19.4.2011
Město: Písek
Stát: ČR
AKCE - při nákupu tří a více kusů zboží z kategorie "Šperky, dekorace" najednou poštovné ZDARMA (umažu jej při přijetí objednávky). ♥ Krásné dny adventní přeji.

Novinky

835519
7.10.2019 AKCE - při nákupu tří a více kusů zboží z kategorie "Šperky, dekorace" najednou poštovné zdarma :)

https://www.fler.cz/zbozi...

***

MARTINA ŠÍMOVÁ

tvorba klik:

image

 *

VÍTEJTE

image

 *

image

 

 *

Co tvoříme, je odrazem nás samotných.

A tvoříme či formujeme neustále - s každým chtěním, myšlením, slovem i konáním...

Zodpovědní za to, co vznikne.

Ať tedy tvoříme radost.

 

 TO JE TO TICHÉ, ALE PRONIKAVÉ PŮSOBENÍ

...

 

 

Jak jsem se dostala k plstění klik:

 

Jak se maluje jehlou klik:

 

 *

 

 ... MILUJU ŽIVOT ...

děkuji

*

 

Zboží odesílám do tří pracovních dnů od připsání částky na účet u KB lehce dárkově balené na adresu vámi uvedenou v objednávce. Platby přijímám pouze bezhotovostně převodem na bankovní účet. Na dobírku nezasílám, děkuji za pochopení.

V případě objednání více kusů zboží najednou s celkovou hodnotou nad 800,- Kč se navýší poštovné dle sazebníku Česté pošty - je možné poslat jako Cenný balík nebo Balík do ruky, pak bude poštovné a balné 130,- Kč, nebo jako jinou službu - dle domluvy.

 

Faktura bude vystavena elektronicky u každé objednávky, připravena k vytištění, která současně slouží jako dodací a záruční list. Pokud byste ji chtěli přiložit i v papírové podobě ke zboží, prosím připište mi to do objednávky.

 

Kvůli mým mateřským, zaměstnaneckým a dalším milým povinnostem a činnostem mi zatím nezbývá čas na uskutečnění tvorby „na přání“ / na zakázku. Snad si ale „ten svůj kousek“ najdete i v mé volné nabídce.

 

Barvy se mohou mírně lišit podle nastavení monitoru, světelných podmínek při focení atd. Pokud byste hledali nějaký výrobek v přesném odstínu a nebyli si z fotografií jistí, kontaktujte mne – pokusím se vám barvy ještě co nejpřesněji popsat apod.

 

Některé příze mohou hlavně ze začátku trochu pouštět vlákna - chloupky. V případě potřeby stačí přebytečný chlup jemně obrat a používáním a běžnou doporučenou údržbou dochází většinou k ustálení.

 

Výrobky vznikají v nekuřáckém prostředí bez jiných zvířecích alergenů, než které se přirozeně vyskytují v materiálu, ze kterého jsou některé mé výrobky (jako je vlna, vlna alpaka apod.).

 

Mé módní doplňky (hlavně ty plstěné) jsou většinou určeny pro drobnější ženské postavy, krk, ruce ... Háčkované a pletené výrobky jsou již univerzálnější, většinou hlavně pro střední (nebo opět také i drobnější) velikost.

 

 

Pokud by zboží neodpovídalo vašim představám, můžete jej nepoužívané bez udání důvodů vrátit (tzn. odeslat zpět) do 14ti dnů od doručení (převzetí) – prosím v takovém případě mě předem kontaktujte a vše domluvíme. Náklady spojené s vrácením zboží hradí zákazník (kupující). Po doručení zboží zpět nebo prokázání jeho odeslání zpět vám vrátím peníze na účet.

Každý vystavený kus zboží je originál - v okamžiku odeslání objednávky kupujete přesně tento vystavený kus a kvůli např. nedostupnosti totožného materiálu, specifikám zvláště mokrého plstění a dalšímu nemohu akceptovat požadavky na jakoukoli jeho změnu (např. velikosti, barvy, ...).

Prodávající odpovídá za to, že dodané zboží nemá vady. Pokud se později ukáže, že zboží má nějakou vadu, máte právo zakoupené zboží reklamovat (záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady, vady vzniklé při výrobě a kompletaci zboží; nevztahuje se na opotřebení a vady vzniklé používáním zboží). Při případné reklamaci budu postupovat dle platných právních předpisů a pokud možno k maximální spokojenosti zákazníka.

 

 

Více v Obchodních podmínkách uvedených dole pod Způsobem dopravy.

 

 

Také pokud byste měli jakýkoli jiný dotaz, napište mi – věřím, že vše se dá vždy vykomunikovat a vyřešit ke spokojenosti zákazníka. :)

 

 

Vaše

© Tynnnka - Martina Šímová 2014 - 2019

Způsob dopravy
Českou poštou, doporučeně, bublinková obálka nebo jiné vhodné balení dle typu výrobku (k výztuze používám také recyklované materiály); v případě objednání více kusů zboží najednou s celkovou hodnotou nad 800,- Kč se zvýší poštovné dle sazebníku České pošty - je možné poslat jako Cenný balík nebo Balík do ruky, pak bude poštovné a balné 130,- Kč; faktura bude vystavena elektronicky u každé objednávky, připravena k vytištění - pokud byste ji chtěli přiložit i v papírové podobě ke zboží, prosím připište mi to do objednávky; po dohodě možné také osobní předání v centru Písku (po předchozí bezhotovostní úhradě na účet) - v tom případě samozřejmě odpadnou poplatky za poštovné a balné
Obchodní podmínky

Odesláním objednávky u prodejce pod profilem "Tynnnka" na internetové adrese https://www.fler.cz/tynnnka (dále jen "prodávající") a https://www.fler.cz/shop/tynnnka (dále jen "webové rozhraní obchodu") stvrzujete, že jste se seznámili a souhlasíte s níže uvedenými podmínkami, a zejména o možnosti odstoupení od kupní smlouvy ve lhůtě 14ti dnů od převzetí zboží:

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „nakupující“).

Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. 

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce.

Ustanovení odchylující se od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylující se ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Prodávající odešle nakupujícímu, pokud nebude sjednáno jinak, zakoupené zboží Českou poštou jako Doporučené psaní, nebo Cenný balík či Balík do ruky (při hodnotě zboží nad 800,- Kč) na jím uvedenou adresu po připsání platby od nakupujícího za zboží + poštovné a balné na účet prodávajícího vedený v CZK v České republice, a to nejpozději do tří pracovních dnů.

Pro objednání zboží vyplní nakupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu v několika krocích. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ nakupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu), způsobu úhrady kupní ceny zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží, ve druhém kroku, ještě před odesláním objednávky, také zákonem stanovené údaje o prodávajícím při kliknutí na "Informace o prodejcích (živnostníci a firmy)". Před odesláním objednávky prodávajícímu je nakupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky nakupující vložil, a to i s ohledem na možnost nakupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle nakupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat závaznou objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení nakupujícímu potvrdí elektronickou poštou společně s výzvou k zaplacení celkové kupní ceny, a to na adresu elektronické pošty nakupujícího uvedenou v objednávce.

Při objednání více kusů zboží najednou s celkovou hodnotou nad 800 Kč (bez poštovného a balného) bude po odeslání objednávky a před jejím potvrzením navýšeno poštovné a balné na 130 Kč dle sazebníku Česté pošty - Cenný balík či Balík do ruky.

Nakupující má právo bez udání důvodů a bez jakékoliv sankce do 14ti dnů od doručení (převzetí) zboží odstoupit od kupní smlouvy a zakoupené zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14ti dnů od odstoupení od smlouvy odeslat zpět (vrátit). Odstoupit od smlouvy musí nakupující písemně, a to buď vnitřní Fler poštou, elektronickou poštou nebo doporučeným dopisem na adresu prodávajícího uvedenou v objednávce. Náklady spojené s vrácením zboží hradí nakupující. Zboží musí být vráceno kompletní, ve vhodném obalu a odpovídajícím způsobem (tj. jakým bylo doručeno) - zboží odeslané na dobírku nebude převzato. Po doručení zboží zpět nebo po prokázání jeho odeslání zpět prodávající nakupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14ti dnů od odstoupení od kupní smlouvy vrátí částku za zboží a poštovné a balné spojené s nákupem (na cestu k nakupujícímu) na účet nakupujícího - pokud nebude sjednáno jinak, tak na stejný účet, ze kterého prodávající platbu přijal. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky nakupujícímu dříve, než mu nakupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Nakupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené nakupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči nakupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku nakupujícího na vrácení celkové kupní ceny.

Nakupující nemůže odstoupit od smlouvy bez udání důvodů o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání nakupujícího nebo pro jeho osobu.

V případech, kdy má nakupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží nakupujícím. V takovém případě vrátí prodávající nakupujícímu celkovou kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený nakupujícím.

Je-li společně se zbožím poskytnut nakupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a nakupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy nakupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a nakupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Každý vystavený kus zboží na https://www.fler.cz/shop/tynnnka je originál v jediném vyhotovení - odesláním objednávky nakupující zakupuje právě tento vystavený kus daných parametrů a bere na vědomí, že nemohou být akceptovány požadavky na jakoukoli jeho změnu (např. velikosti, barvy,...).

Nakupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé nakupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí nakupující sám.

Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.

Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.

Smluvní vztah mezi prodávajícím a nakupujícím vzniká doručením přijetí (potvrzení) objednávky, které je nakupujícímu zasláno elektronickou poštou společně s výzvou k úhradě celkové kupní ceny na adresu elektronické pošty nakupujícího, kterou uvedl do objednávky.

Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout nebo stornovat objednávku nebo její část při vyprodání zboží nebo pokud ze strany nakupujícího nebyl v minulosti jednou či vícekrát splněn závazek odebrat zboží a zaplatit celkovou kupní cenu nebo pokud byly uvedeny neúplné či nesmyslné údaje pro doručení, kontaktní údaje apod. a také pokud nakupující neuhradil prodávajícímu celkovou kupní cenu (tj. cena zboží v době odeslání objednávky + poštovné a balné; popřípadě při dohodě osobního předání pouze cena zboží) do 10ti dnů od potvrzení objednávky, o kterém je nakupující informován elektronickou poštou společně s výzvou k úhradě celkové kupní ceny.

Cenu zboží a náklady spojené s balením a dodáním zboží dle kupní smlouvy může nakupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: bezhotovostně převodem na účet prodávajícího vedený v CZK v České republice (uvedený v objednávce po jejím přijetí či ve výzvě k zaplacení celkové kupní ceny zaslané nakupujícímu společně s přijetím objednávky na adresu elektronické pošty nakupujícího). Závazek nakupujícího uhradit celkovou kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na uvedený účet prodávajícího.

Prodávající nepožaduje od nakupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit celkovou kupní cenu zboží předem.

V případě bezhotovostní platby je nakupující povinen uhradit celkovou kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. Vlastnické právo ke zboží přechází na nakupujícího zaplacením celkové kupní ceny.

Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celkové kupní ceny ještě před odesláním zboží nakupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené nakupujícím v objednávce, je nakupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li nakupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. V případě, že je z důvodů na straně nakupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je nakupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Při převzetí zboží od přepravce je nakupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí nakupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu přepravce nakupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

Na zboží se vztahuje záruční doba 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruční doba na dodané zboží začíná dnem převzetí zboží nakupujícím. Prodávající odpovídá nakupujícímu za to, že zboží je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Pokud se později ukáže, že zboží není ve shodě s kupní smlouvou, jedná se o rozpor s kupní smlouvou. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy (věc nedisponuje garantovanými parametry), má nakupující právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, nebo na odstranění vady opravou věci, nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo odstoupit od smlouvy. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má nakupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Nakupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže. Právo z vadného plnění nakupujícímu nenáleží, pokud nakupující před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. U každé objednávky je nakupujícímu vystavena elektronická faktura, která slouží zároveň jako záruční a dodací list. Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady, vady vzniklé při výrobě či kompletaci zboží provedené prodávajícím. Nevztahuje se na opotřebení a vady vzniklé používáním zboží. Práva nakupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje nakupující u prodávajícího na adrese uvedené v objednávce. Zboží, na které se vztahuje právo uplatnění reklamace, musí být předáno/odesláno k posouzení bez zbytečného odkladu ihned po zjištění závady, s náležitými doklady (faktura) a popisem závady. Zboží musí být zasláno kompletní, ve vhodném obalu a odpovídajícím způsobem (tj. jakým bylo nakupujícímu doručeno) - zboží odeslané na dobírku nebude převzato. Před odesláním zboží o tom nakupující prodávajícího informuje elektronickou poštou, vnitřní Fler poštou nebo telefonicky. Přiměřené náklady související s oprávněnou reklamací zboží budou hrazeny zpětně prodávajícím po předložení dokladů prokazujících tyto náklady od nakupujícího na účet nakupujícího. Reklamace bude vyřízena prodávajícím nejdéle do 30ti dnů od jejího uplatnění. V případě nevyřízení reklamace v této lhůtě má nakupující právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo na odstoupení od kupní smlouvy. O vyřízení reklamace bude nakupující informován elektronickou poštou, vnitřní Fler poštou nebo doporučeným dopisem zaslaným na adresu nakupujícího uvedenou v objednávce. U neoprávněných a zamítnutých reklamací mohou být nakupujícímu účtovány náklady na reklamační řízení a manipulační poplatky.

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to poznámkou u objednávky, vnitřní Fler poštou, elektronickou poštou nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

Osobní údaje nakupujícího budou zpracovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, v tomto rozsahu: jméno a příjmení, doručovací adresa, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, popřípadě také fakturační adresa, identifikační číslo a daňové identifikační číslo. Tyto údaje je nutné prodávajícím zpracovávat pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a sdělení souvisejících s kupní smlouvou. Nakupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. Zpracováním osobních údajů nakupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele, za účelem realizace práv a povinností vyplývajících z kupní smlouvy. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. V případě, že by se nakupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nakupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení; požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost nakupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má nakupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění nakupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo. Požádá-li nakupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Kupní smlouva je archivována v elektronické podobě a registrovanému nakupujícímu na stránkách serveru www.fler.cz i neregistrovanému nakupujícímu je přístupná. Registrace a používání uživatelského účtu registrovaným nakupujícím se řídí dle podmínek provozovatele serveru.

Prodávající není ve vztahu k nakupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 e) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Nakupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejím určením.

Nakupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Pokud právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Práva a povinnosti zde neuvedené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

 

Komentáře

 • 12126343Pletulle | 05.12.19 | 21:03

  ÚsměvSrdce

 • 12123844Petrulala | 04.12.19 | 15:07

  Martino Stydlivý úsměvMoc děkuji a přeji klidné dny adventní Ahoj!Kometka

 • 12122515lauermannova | 03.12.19 | 20:37

  Martinko, moc děkujů za gratulku a za❤️, mám radostVelký úsměv

 • 12122095pandass | 03.12.19 | 17:25

  děkuji za gratulaci Velký úsměvTanečniceSlunečnice

 • 12119258Evei | 01.12.19 | 23:18

  Mockrát děkuji... Brrrr, zimaSvítíčko sluníBrrrr, zima

 • 12119122JudyKulleArt | 01.12.19 | 21:44

  Stydlivý úsměv moc děkuji ❤️

 • 12117969D.FELIX | 01.12.19 | 12:18

  Moc dekuju Pusa

 • 12117754Markéta Mikulová | 01.12.19 | 10:06

  Děkuji za jemné pohlazení.....Svaťoušek

 • 12116715Paperinka | 30.11.19 | 16:45

  Jetelinka slaví a my děkujemeKrálíkÚsměvMrkvička

 • 12115351JH Stricken | 29.11.19 | 19:30

  Takové obláčkové pohlazeníÚsměv......

Provozovatel jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely. Více informací. Souhlasím