Kontakt Zboží
Hodnocení: (1) 100%
Nadšenci: 119
Aktivita: aktivní
Registrace: 28.7.2015
Město: Veľký Krtíš
Stát: Slovensko

 

T E X T I L N É   K N I Ž K Y  P R O  D Ě T I

Pri tvorbe pre deti  čerpám z montessori pedagogiky. Vytvorila som textilné knižky, z ktorých sa deti naučia napr. viazať plátnovú väzbu, zatvárať a otvárať klasické zipsy, vyrobiť reťaz, viazať šnúrky, prevliekať stuhu cez malé otvory, používať telefón - kvôli rozhovorom, spoznávať farby a počítať, vyvesiť prádlo na štipce, práca so suchým zipsom a geometrickými tvarmi, spoznávať počasie, zapínať gombíčky, zapletať vrkoče, pohrať sa s pavúkom, zapnúť náklad na skobu, a iné....

Na výrobu jednotlivých panelov bola použitá bavlnená látka, filc, kovové mechanizmy - skobky, patenty, gombíky, suchý a klasický zips, lepené aplikácie, väčšinou je všetko prišité na šijacom stroji. Aby boli strany vytvrdené medzi látku je vložený dve vrstvy vliselín.

 V prípade záujmu treba objednať cez vnútornú poštu. Je možnosť vybrať si aplikácie zo všetkých  kníh, ktoré sú v galérii. Nedá sa však vyrobiť úplne to isté, aj látka môže byť inej farby. Každá strana je originál.

Veľkosť: rozmery panelov sú cca 25 cm x 25 cm.

Ukážky jednotlivých strán /panelov/ :

 

 

 

 

 

 

 

 

Sú vyrobené zo servítok na decoupage - technika šitie - vrchný obal je eurobal, ktorý sa dá jemne umyť hubkou. Rozmery : 17 x 17 cm. Vytvorila som leporelá o zvieratách, kvetoch, ovocí a budú aj iné.

 

 

A h o j t e !


Niečo sa dá kúpiť v obchode, ale vlastnej kreativite sa medze nekladú. Ak je človek šikovný, realizuje sa, vecičky môže posunúť aj ďalej. Tak som to urobila aj ja a vytvorila túto galériu.

H a n d m a d e - skúšala som rôzne techniky - výrobu detských háčkovaných svetríkov, riflové obrázky, filcové výrobky, zápisníky, tašky, výrobu hračiek, recy-veci.

V poslednom čase ma zaujali montessori textilné knižky pre najmenších a predškolský vek. Pre zaujímavosť si môžete prečítať, kto bola Mária Montessoriová a prečo montessori.

https://www.fler.cz/sveti#montessori-co-to-je

Tu si môžete pozrieť moje textilné knižky.

https://www.fler.cz/sveti#moja-tvorba-pro-deti

Tu zase leporelá, ktoré som ušila pre našich najmenších.

https://www.fler.cz/sveti#leporela-pro-deti

 

Do galérie budem vkladať z každého rožku trošku.

D ô l e ž i t é :

Pre platby v CZK mám vytvorený účet vo Fio Banke.

Pre platby v EUR mám vytvorený účet vo VUB banke.

P o š t o v n é :

Tovar zasielam po pripísaní platby v CZK bez poplatkov, keďže platba prebieha v rámci FIO Banky ako vnútroštátny prevod. Poštovné účtujem podľa skutočných nákladov a taríf Slovenskej pošty, a.s. pri každej objednávke. Poštovné od 1.1.2015 prešlo zmenami, dodatočne ich v objednávke upravím.

 Ď a l š í   p r o f i l :

Môžete navštíviť aj môj druhý profil - https://www.fler.cz/co-dokaze-grafika

 

 

 

Dobrý deň!

Určite ste si všimli v mojich vecičkách textilné knižky s názvom montessori. Chcem Vám predstaviť jednu zaujímavú dámu, podľa ktorej ten názov vznikol a prečo.

Kto bola Mária Montessoriová?

Maria Montessori bola talianska lekárka, antropologička a pedagogička a zároveň prvá žena v Taliansku, ktorá v roku 1896 dosiahla vysokoškolské vzdelanie v odbore medicíny. Pracovala v oblasti detskej neurológie a psychiatrie, študovala aj v Paríži. V ďalších rokoch prehlbovala svoje vzdelanie v oblasti psychológie a biológie, antropológie a v pedagogike. Výchova detí v predškolskom a školskom veku sa stala jej ústrednou životnou témou. Mnoho rokov pôsobila ako vrchná školská inšpektorka Talianska a svojím prístupom ovplyvnila výchovné metódy aj v ďalších krajinách Európy, Ameriky a Indie, kde často prednášala. Najmä v týchto oblastiach sú Montessori školy alebo jej vzdelávacie prvky dnes už neodmysliteľnou súčasťou školského systému. V rokoch 1949, 1950, 1951 bola Mária Montessori nominovaná na Nobelovu cenu za mier. V roku 1950 bola v ankete NewYork Times označená za najpozoruhodnejšiu ženu prvej polovice 20. storočia. Maria Montessori začínala ako asistentka na neurologicko-psychiatrickej klinike Rímskej univerzity, pričom sa špecializovala na detskú psychológiu. Zvlášť sa zaujímala o mentálne retardované deti, ich výchovu a rozvoj. Jej prácu nesmierne ovplyvnila stáž na neuropsychiatrickej klinike v Paríži v Séguinovom ústave pre výchovu neurologicky postihnutých detí. Tu sa zoznámila aj s metódou francúzskeho lekára Jeana-Marc-Gaspard Itarda, ktorý pre výchovu mentálne retardovaných detí vyvinul senzorické tréningové materiály. Práve tieto sa stali inšpiráciou tvorby jej vlastných materiálov. V roku 1898 Mária Montessori na Pedagogickom kongrese v Turíne obhajovala stanovisko, že výchova retardovaných detí je rovnako užitočná ako výchova detí bez psychického postihnutia. Bola prvá, ktorej sa podarilo presvedčiť laickú i odbornú verejnosť o efektivite vzdelávania retardovaných detí, pretože u mnohých z nich docielila, že čítali a písali rovnako ako intaktné deti. Pozorovaním pochopila, že jej metóda platí pre všetky deti všeobecne. Znovu nastúpila na Rímsku univerzitu, kde študovala pedagogiku, filozofiu a experimentálnu psychológiu, a zároveň sa venovala výskumu v oblasti antropológie. Od roku 1904 prednášala štyri roky antropológiu na Rímskej univerzite – jej prednášky vyšli súhrnne v roku 1913 pod názvom Pedagogická antropológia. Napriek mnohým úspechom došlo v jej živote aj k mnohým ranám a prehrám. Pre nacistický režim bola nútená odísť z rodného Talianska. Jej škôlky a školy boli rušené a zatvárané, knihy, pomôcky i materiály pálené. Demokratický systém výchovy a jeho výsledky – sebavedomý, chápajúci a nezávislý človek nevyhovoval žiadnemu z totalitných režimov na svete. Zomrela v Holandsku dňa 6. 5. 1952.

Počiatky dnešného tradičného vzdelávacieho systému sa datujú do obdobia priemyselnej revolúcie, kedy bolo nutnosťou vytvoriť účinnú metódu výcviku pre budúcich pracovníkov v továrni. A tak boli deti inštruované opakovať a zapamätať si fakty, prestať pracovať, keď zazvoní, sedieť v pekných úhľadných radoch a požiadať o súhlas, keď sa chcú pohybovať. V dnešnej dobe znalostnej ekonomiky je tento spôsob vzdelávania zastaraný. Dnes miesto ľudí pasívne prijímajúcich inštrukcie či podriaďujúcich sa autorite a väčšine, potrebuje svet ľudí kreatívnych. Dnes dostávame mzdu za to, čo vytvoríme, nie za to, že počúvame rozkazy. Očakáva sa od nás, že sa rýchlo prispôsobíme zmenám v rámci svojej profesie a nie, že budeme pracovať na jednej pozícii celých 50 rokov. Dnes pracujeme na projektoch a riešenia našich problémov vyžadujú húževnatosť, sebavedomie, vytrvalosť a vysokú emocionálnu inteligenciu. Bez týchto dôležitých osobnostných predpokladov nikdy v plnej miere nevyužijeme akademické vedomosti. Náš svet už viac nepotrebuje ďalších „memorovačov“ či „nasledovačov“. Teraz viac ako inokedy potrebujeme ľudí kritickým myslením a vlastným názorom, ktorí sú schopní prezentovať ho širokej verejnosti.

Montessori metóda vzdelávania

ponúka bezpečný prístav pre všetkých rodičov, ktorí by radi pripravili svoje dieťa pre takúto budúcnosť. Ale čo vlastne je Montessori vzdelávanie? Vo svojej podstate ponúka Montessori filozofia spôsob vzdelávania, prostredníctvom ktorého má dieťa možnosť naplno rozvinúť svoj potenciál. Ponúka jedinečný zážitok pre dieťa – prostredie, v ktorom má možnosť slobodne tvoriť, pracovať na rozvíjaní svojej osobnosti, a pritom vychádzať zo svojich vývojových potrieb. Pomocou špeciálne vyškolených učiteliek a učiteľov dostáva dieťa presne to, čo potrebuje a po čom túži. Je to metóda vzdelávania, ktorá poskytuje deťom dostatok zmyslových vnemov, skúmanie, experimentálne overovanie, ale v prvom rade, nadšenie, záujem a radosť z učenia v prostredí rešpektu a partnerskej komunikácie. Z tejto pozitívnej skúsenosti bude vaše dieťa ťažiť po celý zvyšok svojho života.

Metóda Montessori inšpirovala vývoj alternatívnych edukačných programov na celom svete. Podľa niektorých odborníkov je Montessori pedagogika jeden zo základných prúdov pedagogického myslenia, ktorý bude určovať charakter výchovy v 21. storočí.

Obsah vzdelávania je charakterizovaný vysokým stupňom integrácie učiva, čo vedie k učeniu v súvislostiach, ktoré sú pre dieťa zaujímavé, dobre pochopiteľné a zapamätateľné. Obsah učiva vyjadrený textom je ilustrovaný dostatočne veľkým a zrozumiteľným obrázkom, modelom alebo ho sprevádza konkrétna činnosť s pomôckami, aby malo dieťa čo najjasnejšiu predstavu o jeho zmysle. Dôraz je kladený na podstatné myšlienky predstavované v ich vývine alebo štruktúre a rôznych súvislostiach. Nepodstatné detaily slúžia iba na ilustráciu hlavných myšlienok, nevyžaduje sa ich memorovanie. Obsah učiva podaný v súvislostiach, ktoré sú zaujímavé, majú svoju logiku, sa ľahko zapamätá. Obsah učiva sprostredkovaný učebnými pomôckami a výkladom učiteľky je iba kľúčom, ktorý má iniciovať samostatnú tvorivú prácu detí (knižnica, experimenty, výroba vlastných pomôcok). Uvedené charakteristiky robia učivo príťažlivým a zmysluplným. Vyučovanie sa delí na väčšie bloky, z ktorých veľkú časť zaberá tzv. voľná práca detí, ktorá predstavuje neprerušený cyklus práce podľa výberu. Deti pracujú podľa svojho tempa, určujú si rytmus práce a oddychu. V praxi to vyzerá tak, že každé dieťa alebo malé skupinky detí robia čosi iné. Učiteľ pomáha podľa potreby. Oblasti vzdelávania, ktoré vyžadujú spoluprácu, prebiehajú v skupine a podľa rámcového rozvrhu. Dieťa používa pripravené učebné pomôcky, ktoré mu umožňujú veľmi konkrétnym spôsobom uchopiť a pochopiť učivo, umožňujú mu pohybovať sa a samostatne sa učiť. Pomôcky, s ktorými dieťa pracuje, umožňujú väčšinou kontrolu správnosti. Zodpovednosť za kontrolu sa posúva z učiteľa na dieťa. Chyba nie je nič zlé, ukazuje dieťaťu, kde sa nachádza vo svojom vývoji. Ciele Montessori pedagogiky nie sú zlučiteľné s klasifikáciou, v Montessori škole sa deti neznámkujú, pretože známkovanie potláča prirodzenú motiváciu. Dieťa je motivované svojou vnútornou potrebou, záujem spúšťajú príťažlivé pomôcky, možnosť slobodného výberu činnosti, príťažlivý obsah a forma prejavu učiteľa.Učiteľ ocení to, čo dieťa zvláda. Ak podľa učiteľa dieťa dostatočne nezvláda učivo, ponúkne mu ďalšie práce v danej oblasti.Žiaci sú aktívni, keď pracujú v skupine, potichu sa rozprávajú. Rôzna intenzita pracovného „šumu“ sa strieda s periódami spontánneho ticha, ktoré vzniká pri pohrúžení väčšiny detí do práce nevyžadujúcej verbálnu komunikáciu. Žiaci majú slobodu pohybu. Rozličný vek podporuje spoluprácu a minimalizuje súťaživosť. Učenie je zamerané na proces a kvalitu. Dieťa sa učí učiť sa, pracuje s konkrétnymi pomôckami, vďaka ktorým je aktívne a učivu rozumie, prebúdza sa v ňom záujem o poznávanie a činnosť. Poučky a pravidlá sú objavované dieťaťom v práci s pomôckami a nie prezentované učiteľom.Učenie je založené na vývinovej psychológii. Činnosť detí a jej forma zodpovedajú vývinovému stupňu dieťaťa. 

Zdroj: www.montessori-zv.sk

Způsob dopravy
slovenská pošta, balík
Obchodní podmínky

Výrobky posielam až po zaplatení na účet.

Blog

Žádný záznam v blogu.

Fler Boxy

Žádný veřejný FlerBox.

Fler kluby

Uživatel nevlastní žádný Fler klub.

Komentáře

 • 12378936mischalenka | 09.05.20 | 09:52

  Děkuji za nakouknutí a milý komentíkStydlivý úsměv. Mějte krásný májový víkendAhoj!KvětSvítíčko sluníTulipánŠtěstí

 • 12374368tomas60 | 05.05.20 | 20:54

  Stydlivý úsměvklidné dny májovéTulipán přeji s díky i za gratulkuStydlivý úsměvAhoj!

 • 12370669tonaka1 | 03.05.20 | 15:47

  Děkuji za komentík, přeji příjemné odpoledneMiluju tě!Krásný den

 • 12357116tomas60 | 23.04.20 | 23:21

  Stydlivý úsměvmoc děkuji za topovou gratulkuStydlivý úsměvTanečnice

 • 12355880U Jitky | 23.04.20 | 11:03

  Děkuji.Mějte se krásněKyticeSvítíčko sluníŠtěstí

 • 12350399Talunka | 19.04.20 | 20:12

  Moc děkuji.ÚsměvJahoda

 • 12348183tvorive ruce | 18.04.20 | 09:49

  Přeji hezký víkend a děkuji. Svítíčko sluníKvětTulipán

 • 12344224Josef N. | 15.04.20 | 15:58

  Děkuji za návštěvu u mých smaltů a nominaci "terčíků" do TOPu.

  Mějte se sluníčkově. J.N. Svítíčko sluní

 • 12341144tomas60 | 13.04.20 | 18:20

  Moc děkujiVětevKuřeVětev

 • 12334350pvopelakova | 08.04.20 | 20:22

  Děkuji za milou gratulaci , přeji krásné dny a opatrujte se ! ŠtěstíŠtěstíŠtěstí

Provozovatel jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely. Více informací. Souhlasím