Kontakt Zboží
Hodnocení: (97) 100%
Nadšenci: 1033
Aktivita: aktivní
Prodáno: 849
Registrace: 13.3.2017
Město: Tachov
Stát: ČR
„Tři věci jsou nesmírně tvrdé: ocel, diamant a poznání sebe sama.“ Benjamin Franklin

Novinky

771364
8.12.2018 Pokud objednáte do 12.12., stříbrné prsteny vám ještě stihneme doručit do Vánoc! Tak šup, šup!

Vítám vás v obchůdku Secret Forest, najdete zde šperky inspirované přírodou, zejména prsteny, i snubní a zásnubní.

V přírodě najdeme všechno, základ veškerého umění, řemesel, podstatu krásy. Příroda nepotřebuje umělce či módní návrháře, je nádherná v každém období.

Vůně, pachy, textury, květiny, byliny, bodláky a pestrobarevné mechy, vysoké trávy; odtud beru svou inspiraci, z lesů, hor a moře. Podvečerní světlo dopadající na meze, které se před vámi náhle otevírají, jak postupujete v neznámém lese a všechna tahle krása naplňuje takovým klidem a nabíjí energií, davá tolik nápadů... snažím se vtisknout si do paměti textury, detaily, barvy, každou maličkost.

Jak dokonalé by bylo si i jen kousíček té atmosféry odnést domů a dýchat jej a čerpat z něj v každém okamžiku. Představte si, že žehlíte, umýváte nádobí nebo pracujete na nudném projektu v práci a okolo vás zpívají ptáci, prochází se srny a slunce prosvítá podzimním listím - nebylo by to úžasné? ;)

Oko uklidňující barvy, zelené louky, lenivé podzimní procházky, brouzdání v loužích se zrcadlící se oblohou a nakonec skákání do hromad nahrabaného listí. Sbírání kamínků na pláži... tohle dítě ve mně nikdy nezemře, alespoň doufám, protože bez dětského úžasu nad světem by nic krásného vzniknout nemohlo.

A na závěr pár slov o přírodě od těch kompetentních...

Pokud žiješ v souladu s přírodou, nikdy nebudeš chudý; pokud žiješ podle mínění lidí, nikdy nebudeš bohatý. — Seneca
Už vím, že chuť do života a radost z bytí může člověk načerpat snáz z počínání přírody než z počínání lidí. — Jan Werich
Ve všech věcech přírody existuje cosi nádherného. — Aristotelés

Děkuji moc za návštěvu a doufám, že se vám má tvorba bude líbit a pokud máte jakýkoliv dotaz či pochybnost, prosím napište mi, ráda pomohu.

 

V současnosti užívané české puncovní značky

Registrační číslo PÚ:  13630          IČ: CZ06548580        Jsme plátci DPH

Způsob dopravy
Zasíláme zboží pečlivě zabalené, v luxusní dárkové krabičce, připravené k darování. Odesíláme doporučeně v bublinkové obálce či rychlým kurýrem, pokud je nutné expresní doručení (expresní doručení musí být předem dohodnuto).
Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení
1. 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) platí pro nákup
zboží Secret Forest s.r.o. (dále jen „prodávající“) a upravují vzájemná práva a povinnosti
smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen
„kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou
osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu
prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové
adrese www.fler.cz/secret-forest, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen
„webové rozhraní obchodu“).
1. 2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při
využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.fler.cz/secret-forest
(dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. Obchodní podmínky
se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od
prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.
1. 3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní
smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními
obchodních podmínek.
1. 4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
1. 5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto
ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti
předchozího znění obchodních podmínek.
Uživatelský účet
Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující
přistupovat
2. 1. do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může
kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že
to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání
zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
2. 2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen
uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je
kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené
kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím
považovány za správné.
2. 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a
2 / 9
heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací
nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že
prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany
kupujícího.
2. 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím
osobám.
2. 5. Prodávající může zrušit či blokovat uživatelský účet, a to zejména v případě,
kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních
podmínek).
2. 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný
nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a
softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a
softwarového vybavení třetích osob.
Uzavření kupní smlouvy
3. 1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného
prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží.
Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech
souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v
platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto
ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za
individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve
webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít
kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
Provozovatel je oprávněn jednostranně zrušit objednávku a to v zejména těchto
případech:
vyprodání zboží na skladě
chybně zadaná cena u produktu
technický problém aplikace
3. 2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených
s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a
dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech,
kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
3. 3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém
rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
- objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického
nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
- způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení
objednávaného zboží a
- informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako
„objednávka“).
3. 4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno
zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem
na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do
objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko
„Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím
považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto
obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické
pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen
„elektronická adresa kupujícího“).
3. 5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky
(množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat
kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
3. 6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí
objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou
poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
3. 7. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu,
a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní
smlouvu (včetně obchodních podmínek).
3. 8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při
uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních
prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na
internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
Cena zboží a platební podmínky
4. 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy
může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
bezhotovostně převodem na účet prodávajícího, který je uveden a zaslán v
elektronickém potvrzení při přijetí objednávky prodávajícím
4 / 9
4. 2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také
náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak,
rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
4. 3. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 pracovních dnů
od uzavření kupní smlouvy od přijetí objednávky prodávajícím. Při nesplněním
této podmínky si prodávající vyhrazuje právo stornovat objednávku.
4. 4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu
zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní
platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání
příslušné částky na účet prodávajícího.
4. 6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze
vzájemně kombinovat.
4. 7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně
závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných
na základě kupní smlouvy kupujícímu fakturu. Prodávající není plátcem daně z
přidané hodnoty. Fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží
a je ke stažení v elektronické podobě.
Odstoupení od kupní smlouvy
5. 1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský
zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží
upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze,
opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy na dodávku audio a video
nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, a
od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů.
5. 2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní
smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 53 odst. 7
občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů
od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu
prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to do
elektronické pošty prodávajícího
5. 3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní
smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 10
pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí
být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v
5 / 9
původním obalu.
5. 4. Ve lhůtě deseti (10) dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 5.3 obchodních
podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží,
zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či
částečně spotřebováno.
5. 5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí
prodávající kupní cenu (bez nákladů vynaložených na dodání zboží) kupujícímu
nejpozději do deseti (10) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle čl. 5.4
obchodních podmínek, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající
je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vracení zboží kupujícím.
5. 6. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude
poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči
kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé
škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na
vrácení kupní ceny. Prodávající si vyhrazuje právo ( vrácenou ) cenu zboží snížit
o částku, kterou zboží ztratilo jinak než běžným opotřebením.
5. 7. V případě odstoupení od smlouvy hradí kupující náklady na vrácení zboží
(dopravu, balení, apod.) zpět prodávajícímu. Vrácená zásilka odeslaná na
dobírku nebude převzata.
Přeprava a dodání zboží
6. 1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě
stanoveno jinak. Prodávající zašle zboží nakupujícímu ve stanoveném termínu,
jakmile je na účet prodávajícího připsána daná částka objednávky.
6. 2. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího,
nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem
dopravy.
6. 3. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené
kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat
poplatek za uskladnění ve výši 100 Kč (slovy: sto korun českých) a dále je
oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
6. 4. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat
opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující
povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp.
náklady spojené s jiným způsobem doručení.
6. 5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat
neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit
přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném
vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem
dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a
náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky
nemůže být brán zřetel.
6. 6. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací
podmínky prodávajícího.
Odpovědnost za vady, Záruka
7. 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za
vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně
závaznými předpisy (zejména ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku).
7. 2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s
kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí,
že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované,
prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi
prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc
takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu
odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající
pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
7. 3. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou
(dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající
bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní
smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou;
není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny
věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o
rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne
převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to
neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
7. 4. Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá
prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí
věci v záruční době (záruka).
7. 5. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně
záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese sídla
Další práva a povinnosti smluvních stran
8. 1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
8. 2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící
webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny
autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost,
která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či
neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové
rozhraní obchodu.
8. 3. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat
mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít
negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu
je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků
prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.
8. 4. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve
smyslu ustanovení § 53a odst. 1 občanského zákoníku.
8. 5. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby
vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití
webové stránky v rozporu s jejich určením.
Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení
9. 1 Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je
poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění
pozdějších předpisů.
9. 2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a
příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa
elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
9. 3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro
účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací
a obchodních sdělení prodávajícímu.
9. 4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve
svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní
obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu
informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
8 / 9
9. 5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí
osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní
údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím
osobám.
9. 6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou
zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné
podobě neautomatizovaným způsobem.
9. 7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen
o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje,
že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu
k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu
prodávajícího.
9. 8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl.
9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou
soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména
jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci
osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána
oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav.
Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se
přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým
podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
9. 9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu
prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí
informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující
náklady nezbytné na poskytnutí informace.
9. 10. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami
nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále
souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu
kupujícího.
Doručování
10. 1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní
smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou
9 / 9
poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních
služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické
pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.
10. 2. Zpráva je doručena:
v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server
příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna
certifikátem,
v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb
převzetím zásilky adresátem,
v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb
též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná
za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím
lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí
uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a
to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.
Závěrečná ustanovení
11. 1 Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah
založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany
sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva
spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
11. 2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského
oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování.
11. 3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné,
nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení,
jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo
neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou
formu.
11. 4. Kontaktní údaje prodávajícího jsou uvedena v záhlaví a v objednávce

Blog

Žádný záznam v blogu.

Fler Boxy

Žádný veřejný FlerBox.

Fler kluby

Uživatel nevlastní žádný Fler klub.

Top nominace

Uživatel nevytvořil žádnou Top nominaci.

Komentáře

 • 11929475milenkam439 | 19.08.19 | 12:45

  Doporučuji všemi deseti! Mám zásnubní i snubní prsten od slečny Ivy a jsou opravdu nádherné. O rychlosti a prima jednání ani nemluvím ÚsměvTulipán

 • 11835945Ateliér Kůlna | 22.06.19 | 09:26

  To jsou tak "srdečné" šperky... krásný den!

 • 11821867U Ludinky | 13.06.19 | 11:47

  Zdravím a přeji krásné létoÚsměvZmrzlinaSvítíčko sluníKvětAhoj!

 • 11794532Milli Janatková | 28.05.19 | 12:02

  Mávám do Tachova, máte nádherné větvičkové šperky! A vítám Vás na cestě Od západu na východ a zpět! Modlitba Ať se daří...

 • 11706101lesnadlani | 13.04.19 | 08:30

  No tak toto, panečku, to je nádhera! Zelené srdce

 • 11684486jjasa | 02.04.19 | 21:11

  Slečna Iva mi pomohla vybrat, a dle mého přání vyrobila krásný zásnubní prstýnek. Nyní nám udělala snubní prsteny, ze kterých máme obrovskou radost. Díky ochotě a vstřícnému jednání můžu jen doporučit.

 • 11663554jjindra | 24.03.19 | 14:58

  Nádherné prsteny,osobité !

  TulipánKvětTulipán

 • 11645604MalilaArt | 16.03.19 | 11:06

  Překrásné kousky Zamilovaný pohledSvítíčko sluníKvět

 • 11594310NIVLA | 22.02.19 | 19:03

  Skvostné šperky...OK!Zamilovaný pohled

 • 11593767Paličkovaná krajka | 22.02.19 | 15:10

  překrásné šperky a originálníPotleskPalec nahoru

Provozovatel jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely. Více informací. Souhlasím