Kontakt Zboží
Hodnocení: (414) 100%
Nadšenci: 1096
Aktivita: aktivní
Prodáno: 3057
Registrace: 24.10.2013
Město: Čermná nad Orlicí
Stát: ČR
Nemohu šít na zakázku, doba dodání by byla velmi dlouhá. Děkuji za pochopení.

Novinky

838358
20.10.2019 Dvoje veselé bavlněné kalhotky vel. 38, bokový střih...

TulipánVítejte u saana!Tulipán

Krásné podzimní dny Vám všem!

Nejsem schopna přijímat šití na zakázku. Skladové zásoby doplňuji, co mi síly stačí:-) Pokud bychom se na zakázce i tak domluvili, bude doba dodání velmi dlouhá a je třeba s tím počítat. Děkuji...

Nové piknikové deky naskladněny!!!

 

 

 

 

 

 

Jsem matka dvou uličníků, kteří jsou věčně mokří a od bláta. Bydlíme na vesnici "na samotě u lesa". Hledala jsem, co bych jim oblékla a ne vždy jsem byla spokojená. Tak jsem se nakonec rozhodla "oprášit" šicí stroj a ušít oblečení tak, jak si ho pro ně představuji. Při návrhu dětského oblečení kombinuji zkušenosti z lesní i normální školky a z pobytu venku u chalupy.

Doufám, že i Vám se budou mé návrhy líbit a Vaše děti budou v suchu:-)

 

 

---------------------------------------------------------------------------

Jsem hrdou členkou klubu Zlatokopky, kde je spousta šikovných rukou, které patří milým a šikovným slečnám, paním, ženám :) rozhodně stojí za to, jít se k nim podívat na návštěvu.

---------------------------------------------------------------------------

Avatar i banner pro mě navrhla Magda z Majdovin , která šije krásné nové kabátky nemocným židličkám a lavicím:-) Určitě k ní nakoukněte.

---------------------------------------------------------------------------

Způsob dopravy
Balíček posílám Českou poštou jako doporučenou zásilku. Na poštu jezdím obvykle max. 2x týdně.
Obchodní podmínky

1 / 7

Obchodní podmínky e-shopu: https://www.fler.cz/saana

Provozovatel:

Saana

Dagmar Bulánková

IČO:03200639 

sídlo: Číčová 47, 517 25 Čermná nad Orlicí

1) Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách

Prohlašuji, že data slouží pouze pro účely identifikace při nákupu v e-shopu

https://www.fler.cz/saana a nebudou poskytnuty třetím osobám ani jinak

zneužity. Objednávky lze uskutečnit i bez registrace.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními

podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní a

reklamační podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním

uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Ceny

uvedené v kupní smlouvě jsou platné v době uskutečnění objednávky. Tyto

obchodní a reklamační podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce a je prodávajícím archivována za účelem

jejího úspěšného splnění. Informace o jednotlivých technických krocích

vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem

internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním

objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky, stejně

jako reklamační řád, jsou zobrazeny na webových stránkách mého internetového

obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je

uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícího i prodávajícího s

tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího).

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením

kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí, nebo nedodává, nebo

se výrazným způsobem změnila cena dodávaného zboží. V případě, že tato

situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem

dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou

částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet, k uzavření

Kupní smlouvy nedojde.

Všechny objednávky přijaté tímto obchodem jsou závazné. O přijetí objednávky

jste automaticky informován elektronickou poštou – e-mailem. V detailu každého

výrobku i v potvrzení objednávky je předpokládaná dodací lhůta zboží, které

nebylo skladem. U každé položky je zobrazeno, zda je zboží skladem či nikoliv.

Pokud zboží není na skladě, či skladě dodavatele, budeme Vás neprodleně

informovat o dalším termínu dodání.

3) Výroba zboží na zakázku

Zbožím na zakázku se rozumí takové zboží, které je vyrobeno dle specifických

požadavků nakupujícího.

Požadavek na zboží na zakázku lze zaslat vnitřní poštou. Požadavek nemusí být

prodávajícím přijat, o přijetí či nepřijetí požadavku je uživatel informován

elektronickou poštou.

Požadavky zadané uživatelem jsou prodávajícím zváženy a jsou s kupujícím dle

potřeby konzultovány. Pokud dojde ke shodě, je nakupující seznámen s dobou

dodání a přibližnou cenou.

Prodávající může požadovat zálohu ve výši ceny použitého materiálu (zejména

je-li speciálně kvůli zakázce objednáván a kupován drahý materiál) nebo do

výše poloviny konečné ceny výrobku. V takovém případě bude zákazníkovi

vystaveno zboží s ilustrační fotografií a konečnou cenou výrobku. V popisu

výrobku bude uvedeno, kolik Kč činí záloha a kolik doplatek, nakupující bude

žádán nejprve o zaplacení zálohy. Po vyhotovení objednaného zboží prodávající

dodá fotografie výrobku a vyzve objednávajícího k uhrazení doplatku.

Záloha za zboží vyrobené na zakázku je nevratná.

Bude-li prodávající speciálně za účelem výroby zboží na zakázku vynakládat

prostředky navíc (např. poštovné za objednaný materiál), promítnou se tyto

náklady do konečné ceny výrobku. O konečné ceně výrobku bude kupující

předem informován.

Konečná cena výrobku se od předem dohodnuté ceny nesmí lišit o více než 5%.

Zboží na zakázku, které splňuje všechny zadané parametry, je uživatel povinen

zakoupit.

Na vrácení zboží na zakázku bez udání důvodu nemá uživatel nárok. Pokud

zboží vykazuje vady nebo nesplňuje předem dohodnutá kritéria, je možné

uplatnit reklamaci. Ta se řídí platným reklamačním řádem.

4) Storno objednávky

Objednávku (s vyjímkou zboží zhotoveného na zakázku) může nakupující

písemně zrušit do 24 hodin od objednání. V případě, že nebude objednávka

zrušena do doby před expedicí a bude expedována, bude po objednateli

požadována náhrada nákladů spojená s expedicí zboží.

5) Druhy dopravy zboží:

Zboží je doručováno Českou poštou nebo prostřednictvím PPL, a to vždy

doporučeně.

Poštovné je účtováno vždy ve stanovené výši při platbě předem na bankovní

účet. Cena za přepravu se zobrazuje ihned po výběru způsoby dopravy.

Reklamace zásilky je možná pouze při převzetí!

POZOR! Pokud je při převzetí zjištěno mechanické poškození obalu produktu či

neúplnost zásilky, doporučuji vám za přítomnosti dopravce vyhotovit do

přepravních dokladů záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost

dopravcem potvrdit, případně zboží nepřevzít. Reklamace zásilky je možná

pouze při převzetí! Spotřebitel tím značně zjednoduší a urychlí vyřízení celé věci.

Tím samozřejmě není nijak dotčeno právo spotřebitele uplatnit reklamaci u

prodávajícího.

6) Záruční lhůta

K zásilce je vždy vystavena elektroniká faktura, která zároveň slouží jako záruční

list. Záruční lhůta začíná běžet datem uvedeným na dokladu a její délka je dva

roky.

7) Rozpor s kupní smlouvou - obecné informace

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále

jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající

bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní

smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou.

Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny

věci, nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci

o rozporu s kupní smlouvou věděl, nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí

věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje

povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

8) Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v

internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského

zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém

případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že

odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro

vrácení peněz. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední

den 14 denní lhůty.

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení

zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od

převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal.

Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno), musí

spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže

být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající

uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na

vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu

prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou

kupní cenu.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc

započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží (náklady

na přepravu apod.).

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá v případě zboží, které bylo

upravené podle přání kupujícího nebo vyrobené na zakázku.

9) Doručení a dodací podmínky

Některé zásilky mohou být rozděleny do více balíků. Poštovné zůstává beze

změny.

Veškeré zásilky sledujeme až do jejich doručení, snažíme se tak předcházet

problémům, které při doručování vznikají.

Jak postupovat při vracení zboží:

1) Připravte zásilku dle popisu níže.

2) Zboží, které budete zasílat zpět na naši adresu zašlete dle popisu níže vámi

zvoleným přepravcem.

Jak zásilku připravit

Zásilka musí být kompletní a ve stavu, v jakém jste jej převzali při dodávce.

Vrácené zboží neposílejte na dobírku, ale doporučeně. Doporučujeme Vám

zboží pojistit. Peníze vám budou vráceny pouze na bankovní účet

(nezapomeňte ho uvést) a to obvykle do 5 pracovních dnů od obdržení zásilky. V

případě vrácení zboží bude částka ponížena o přepravní náklady (neplatí pro

reklamace!).

10) Způsoby úhrady

Veškeré způsoby úhrady lze vybrat před výběrem dopravy. Všechny způsoby

platby jsou zahrnuty v ceně dopravy. Zboží zasílám po obdržení platby na

bankovní účet a dle dodací lhůty uvedené u daného výrobku.

11) Reklamace

Za všech okolností se snažím vyjít spotřebiteli vstříc. V případě, že zboží, které

jste od nás obdrželi, je poškozené či nefunkční, postupujte dle reklamačního

řádu. Vrácení zboží z důvodu odstoupení od smlouvy je popsáno v bodu 8.

Obchodních podmínek.

12) Reklamační řád

Výrobky, na které se vztahuje právo uplatnění reklamace, musí být předány k

posouzení ihned po zjištění závady, musí být čisté a s náležitými doklady a

popisem závady, případně označeným místem závady.

V případě reklamace zašlete výrobek na adresu, ze které vám zboží přišlo.

Přeprava je hrazena stranou prodávajícího. Zásilka musí být kompletní a ve

stavu, v jakém jste jej převzali při dodávce. Neposílejte zboží na dobírku, v

takovém případě nebude zboží převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit.

Zboží musí být pro přepravu řádně zabaleno, tak aby nedošlo k jeho dalšímu

případnému poškození.

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující spotřebitel právo, aby byla

bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez

zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné,

může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci,

výměnu této součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat

přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně

užívána jako věc bez vady, má kupující spotřebitel právo na výměnu věci nebo

má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady

odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po

opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady

se považuje, pokud se stejná vada projeví potřetí.

Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má kupující

spotřebitel právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy

odstoupit.

12) Vyřízení reklamace

Reklamace bude vyřízena nejdéle do 30-ti dnů od jejího uplatnění. V případě

nevyřízení reklamace v této lhůtě má spotřebitel právo na výměnu věci za

stejnou novou bezvadnou věc, nebo může od smlouvy odstoupit. Výběr mezi

výměnou věci a odstoupením od smlouvy náleží spotřebiteli.

O způsobu vyřízení reklamace je spotřebitel informován elektronickou zprávou.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů,

funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod

způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu

se nevztahuje ani poskytnutá záruka. U zamítnutých reklamací mohou být

účtovány náklady na reklamační řízení a manipulační poplatky.

O vyřízení reklamace budete informováni e-mailem, SMS, případně telefonicky.

13) Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR)

V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese

http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2019 do odvolání.

V případě změny obchodních podmínek jsou platné ty podmínky, které byly v

platnosti v den nákupu.

Údaje zákazníka budou zpracovány výhradně za účelem vyřízení objednávky a dodání zboží.

Blog

Žádný záznam v blogu.

Fler Boxy

Žádný veřejný FlerBox.

Fler kluby

Uživatel nevlastní žádný Fler klub.

Komentáře

 • 12041336Čelenky od Pukí | 20.10.19 | 22:19

  Děkuji za gratulku a přeji krásné - snad ještě slunečné - dnySvítíčko sluní

 • 12040220StoneJane | 20.10.19 | 14:01

  ♡♥♡ Děkuju ♡♥♡

 • 12039959Hanka.smíšenka | 20.10.19 | 11:49

  DěkujiPusa milé překvapeníStydlivý úsměv

 • 12039335Klara Blahova | 20.10.19 | 06:46

  Juch!

 • 12029868leroka design | 15.10.19 | 07:46

  ... ano, na nich je to nejíc vidět jak mládneme MrkáčekBrečí smíchy

 • 12028519wilde | 14.10.19 | 11:50

  Děkuji za milou návštěvu a přeji pěkné dny. ÚsměvList plachtící ve větru

 • 12023761Kashina | 11.10.19 | 11:30
  Děkuji za gratulku a přeji krásný den!
 • 12023647Zlatá jehlice | 11.10.19 | 10:34

  Moc děkuju za gratulaci Zamilovaný pohledTanečnice

 • 12023478leroka design | 11.10.19 | 08:59

  Dáško moc děkuji a ano Mrkáček Přeji ti krásný den a moc děkuji a věřím, že to máš stejně Palec nahoruŠtěstí Je neuvěřitelné, jak ty děcka rychle rostou! Super fotka Dorotky s klukama! Jsou kouzelní! Zamilovaný pohled Krásný víkend a přijemné tvoření Stydlivý úsměvŠtěstí

 • 12018900jari.ticha | 08.10.19 | 20:43

  Dášo, moc děkuju za gratulku i všechna Srdce, měj se hezky v těch podzimních dnechSlunečnice

Provozovatel jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely. Více informací. Souhlasím