Kontakt Zboží
Hodnocení: (816) 100%
Nadšenci: 755
Aktivita: aktivní
Prodáno: 9390
Registrace: 10.10.2013
Město: Nymburk
Stát: ČR
Vyrábíme dárkové předměty a doplňky na přání zákazníka. Mnoho skladových položek už na Vás čeká :) Krásné svátky přejeme ...

Novinky

852509
13.12.2019 Vážení zákazníci, během pondělí ukončíme přijímání vánočních objednávek. Před svátky a mezi svátky si odpočineme. V Novém roce se opět pustíme do svatební sezony 2020 :) ...

Vítejte v našem obchodě.
Vyrábíme dárkové předměty šperky a doplňky na přání zákazníka.
-----------------------------------------------------------------------------------
O nás

Značku Ragini design jsme založili před více jak 7 lety. Za tuto dobu jsme zrealizovali na tisíce projektů a prožili s Vámi mnoho hezkých 
nejen svatebních okamžiků.  
Jsme za to velmi rádi a chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří si vybrali právě nás a stali se tak našimi zákazníky. 
Více informací o nás naleznete zde.

 

Členové našeho týmu:

Paní Madhuri -  srdce celého projetu. Hlavní grafik a kreativní umělec v jedné osobě. Stará se o chod firmy i o výrobu, fotografování a odesílání zboží. 
Komunikuje se zákazníky, je to právě Ona s kterou si dopisujete po zprávách. 

Pan M. Shook - Profesionální fotograf a grafik. Kreativní Adobe DesignMaker motivů pro kluky i holky :) 

Paní Můza - přílétne a zase odlétne ... jsme rádi, že je tak často s námi !

----------------------------------------------------------------------------------

Děkujeme za návštěvu důvěru a přízeň!  
Váš tým Ragini design

 

 

 

 

 

Tato záložka Výroby na přání, poslouží především těm zákazníkům, kteří se rozhodli u nás nákoupit zboží a mají své představy jak by měl motiv vypadat. 

Pro rychlost práce, přesnost a bezproblémové jednání, máme pro Vás pár bodů které si prosím promyslete. 

 • O jaké zboží mám zájem (druh a počet kusů)
 • Termín dodání zboží 
 • Jaký motiv se mi líbí, co je třeba upravit
 • Barvy které chci použít 
 • Přesné texty které budou na zboží
 • Pokud mám vlastní fotografii nebo představu o motivu, kompletní popis a odeslání podkladů.
 • Mám zájem o dárkové balení či ne

 Příklad:

Mám zájem o 2ks svatebních zrcátek a 1 placatku, vše ve stejném motivu.
Zboží potřebuji mít nejpozději do 14 dnů. Jako motiv jsem si vybral(a) svatební oznámení, obrázek zasílám v příloze. Svatba se nese v duchu
nautical-námořní, prosím dodržet základní barvy - navy modrá, červená a bílá. 

1. Zrcátko - Mamince, děkuji za vše. A&J 25.10.16
2. Zrcátko - Sestřice, mám tě ráda.  A&J 25.10.16
3.Placatka - Tatínkovi, děkuji za vše. A&J 25.10.16

Prosím 3x dárkové balení, stužku modrou ...
--------------------------------------------------------------------------------------- 

Přeji příjemné nakupování 
Ragini s týmem

Nyní v našem obchodě lze platbu uhradit online - rychle a pohodlně!

Platební brána
umožňuje nakupujícím jednoduchou a rychlou úhradu zboží pomocí platebních karet a platebních tlačítek. Informace o provedené platbě jsou zpracovány bankou a karetními asociacemi v rámci vteřin a prodávající tak může své zboží odeslat rychleji.

Jaká je mechanika převodu prostředků hrazených platební bránou?

Plátce po vytvoření (a potvrzení objednávky prodávajícím) vybere jako formu platby “Rychlá platba platební kartou" nebo "Rychlý převod peněz z účtu - platební tlačítka”.

Plátce je následně přesměrován do zabezpečeného rozhraní Zpracovatele plateb, kde pokračuje dle druhu platby a platbu provede:

• Platba platební kartou - platební brána České spořitelny (může se lišit dle aktuálních podmínek Zpracovatele plateb)
• Platební tlačítko - internetová platební brána banky nakupujícího

Plátce je přesměrován zpět na stránku objednávky s vyznačeným stavem platby a obratem také obdrží na svou e-mailovou adresu potvrzení o realizaci platby.

Jakmile je Plátce po zaplacení přesměrován zpět na stránku objednávky, systém automaticky posílá informaci o platbě a stav objednávky je automaticky změněn na “Uhrazeno”

 

Děkujeme za návštěvu naše obchodu.

S pozdravem 

Ragini s týmem

 

 Vážení zákazníci, rádi bychom Vás informovali o průběhu  dovolené.

Každý rok i tento si po sezoně odlétáme odpočinout. Začátkem září uzavíráme obchod a vracíme se zpět v prosinci. V tuto dobu nebudeme přijímat objednávky. Korespondence se zákazníky bude značně omezena. 

Budeme se nacházet v místech třetího světa kde je těžký přístup k internetu. 
Jednou za měsíc se pokusíme odpovědět na Vaše dotazy. 

První objednávky budeme opět přijímat v průběhu prosince. 
Děkujeme za pochopení
Váš tým Ragini design

 

 

  

 Děkujeme za důvěru a přízeň i v tomto roce! 
Vaše Ragini 

  

Obchodní podmínky

Uzavření smlouvy:


Objednávat zboží je možno prostřednictvím elektronického obchodu prodávajícího (dále jen „e-shop“).

Pro objednání zboží v e-shop vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o (dále § 1824 a násl. NOZ):

objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu tlačítkem „přidat do košíku“ ),
registraci či přihlášení kupujícího
informace o způsobu a nákladech spojených s dodáním zboží a
způsobu úhrady kupní ceny zboží (popř. i záloha) (dále společně jen jako „objednávka“).
Potvrdit objednávku
Stejné informace je povinen sdělit prodávající kupujícímu i před uzavřením smlouvy prostřednictvím ostatních prostředků komunikace na dálku či osobním kontaktu.

Kupující má právo svou objednávku stornovat do 1 dne ode dne odeslání, a to zasláním žádostí storna.

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací) týkající se zboží v nabídce e-shop, prodávajícím není povinen toto formálně oznámit kupujícímu, a smlouva pak vzniká samotným doručením zboží kupujícímu.

Pokud se jedná o „zboží na míru“, prodávající po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou s tím, že mu zašle návrh zpracování, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Až po vzájemném potvrzeném schválení je kupní smlouva uzavřena a zboží dáno k výrobě.

Kupující se stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny. Prodávající kupujícímu odevzdá věc, a veškeré doklady, které se k věci vztahují, a umožní mu nabýt vlastnického práva k věci v souladu se smlouvou. Při odeslání věci, prodávající odevzdá věc kupujícímu (podnikateli) předáním prvnímu dopravci k přepravě; kupujícímu (spotřebiteli) předáním spotřebiteli přepravcem.

Kopii OP obdrží kupující jako přílohu objednávky na zadanou emailovou adresu, a daňový doklad obsahující základní údaje smlouvy obdrží při převzetí zboží na vyžádání a v elektronické podobě na email, není-li dohodnuto jinak.

Cena a platební podmínky:

Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví prodávajícího, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží kupujícím (souvislost s čl. 3.13., § 2123 NOZ). Prodávající je povinen věc zjevně a dostatečně označit jako zásilku pro kupujícího.

Odstoupení od smlouvy:

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1818 a 1837 a násl. NOZ, nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho výslovným souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění, smlouvy na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele, smlouvy na dodávku zboží upraveného/vytvořeného podle přání kupujícího „zboží na míru/přání“, jakož i zboží, které podléhá opotřebení nebo zastarání apod. (§ 1837).

V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2. OP se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu, a to na náklady kupujícího. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu (nebo alespoň vhodně zabalené). Zboží musí být kompletní včetně příslušenství, návodu, záručního listu apod. a s dokladem o koupi a kopií průvodního dopisu (výjimka § 2110). Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme Vám zboží pojistit.

Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno či nekompletní, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

V případě částečného započetí výroby zboží/plnění služby je spotřebitel povinen uhradit poměrnou část ceny zboží/služby.

Doručení a převzetí zboží:

Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 50 Kč/měsíc (slovy: padesát korun českých) nebo je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

Po dobu prodlení kupujícího podnikatele s převzetím zboží v sídle prodejce či nepřevzetím od přepravce (či na jiném předem dohodnutém místě), přechází na tohoto nebezpečí škody, ztráty a zničení věci.

U všech výše uvedených způsobů dopravy platí, že jsou realizovány pouze ve všední den, není-li stanoveno jinak.

V případě chybné objednávky ze strany kupujícího, je kupující povinen uhradit opětovnou dopravu ve výši 99,- Kč vč. DPH.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat, zda-li zboží nevykazuje vady, např. mechanické poškození obalu, počet balíků. Je-li tomu tak, má kupující právo zboží nepřevzít a s pověřeným pracovníkem přepravce sepsat protokol o škodě a nechat si to jím potvrdit (obsah: označení stran kupní smlouvy, zboží, cena popř. doložit objednávku, dopravce, poškození, datum a čas a místo). Následně je o tomto kupující povinen neprodleně informovat přepravce a prodávajícího, a to telefonicky, emailem či osobně. (souvislost s čl. 4.6. – případné poškození zboží u přepravce).

Podpisem dodacího listu/faktury/výdajového pokladního dokladu kupující vyjadřuje souhlas s převzetím zboží a zároveň stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodejci možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou. V případě zjištění mechanického poškození zboží při osobním převzetí v provozovně prodávajícího je kupující oprávněn odstoupit od kupní smlouvy.

V případě, že po rozbalení dodaného zboží přepravcem zjistí kupující, že zboží je poškozené (např. rozbité sklo), je povinen uplatnit reklamaci u přepravce. V případě, že s tím prodávající výslovně (písemně) souhlasí, může kupujícím tuto reklamaci uplatnit u prodávajícího a prodávající ji bude uplatňovat u přepravce.

Orientační ceník:

ČR:

Doporučený dopis do hodnoty zboží do 500,- Kč - 65 Kč

Balík do ruky - 130,- Kč 

Balík na poštu - 130,- Kč

Na výslovnou žádost kupujícího prodávající zašle zásilku s označením „křehké zboží“. Kupující se tím zavazuje uhradit zvýšenou cenu dopravy.

Dodací lhůta

„Zboží na objednávku“ - 1-3 týdny od započetí výroby. Výroba začíná odesláním motivů do výroby v úterý v poledne (peníze však musí být připsány na účtu prodávajícího či alespoň zaslán printscreen platby na email), pokračuje zalitím šperků a končí následným tvrdnutím šperků v pondělí. Pokud se šperky budou shodovat se schváleným návrhem stran, budou zpravidla odesílány kupujícímu následující pondělí či úterý. Objednávky přijaté v úterý odpoledne, se vyrábí až další týden. V případě personalizovaných šperků ještě před výrobou zasílá náhled ke schválení. O termínu dodání objednaného zboží informuje prodávající kupujícího u jednotlivého zboží. Nebude-li možné dodržet termín dodání zboží, podá prodávající kupujícímu zprávu elektronickou poštou. Zboží posílá prodávající do výroby po objednání.

Ostatní zboží skladem včetně triček (není – li uvedeno jinak) – do 3 pracovních dnů od přijetí platby na bankovní účet prodávajícího.

Odpovědnost za vady: čl 7 OP

Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (spotřebitel) ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2082, § 2087, § 2099 a násl. s odkazem na § 1914 a násl. NOZ).

Nebezpečí škody přechází na kupujícího současně s nabytím vlastnického práva. Nabude-li kupující vlastnické právo před odevzdáním věci, má prodávající až do odevzdání věci práva a povinnosti schovatele. To samé platí, pokud kupující nepřevezme věc, i když mu s ní bylo umožněno nakládat. Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit vždy písemně a doporučeně, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů* od převzetí zboží prodejci, a popsat datum dodání zboží, název výrobku, reklamované množství, popis závady (popřípadě fotografii) a návrh na vyřízení reklamace. **

Za vadu zboží se nepovažuje mimo jiné obvyklý barevný nebo strukturovaný rozdíl u přírodních materiálů (např. kůže, kámen), textilních a umělých materiálů (např. drobné odchylky ve vzoru nebo barevném tónu), lakovaných a kachlových ploch (např. drobná změna odstínu vlivem laku, tepla, chemických účinků barev atd.)*. Dále prodávající neodpovídá za vady vzniklé (v případě, že taková činnost není činností obvyklou a přitom není zakázána v přiloženém návodu k použití (např. elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje) s výjimkou běžných odchylek, používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodávajícím nebo výrobcem určeno, neodborným zacházením, nebo zanedbáním péče o zboží, provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy, zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí, u spotřebního zboží (např. baterie) s 6ti měsíční životností, kdy vada je způsobena opotřebením z důvodu obvyklého užívání, apod. Tato omezení neplatí, pokud byly vlastnosti zboží, jež jsou v rozporu s výše uvedenými podmínkami, kupujícím a prodávajícím výslovně dohodnuty, vymíněny nebo prodávajícím deklarovány, případně je lze očekávat vzhledem k prováděné reklamě nebo obvyklému způsobu užití zboží.

* Barva šperku není totožná se zaslaným náhledem (z důvodů odlišných kalibrací monitorů se může vyskytnout malá odchylka v barvách u zasílaných náhledů u šperků na přání). Na šperku jsou miniaturní bublinky (drobné bublinky, které nijak nekazí estetiku šperku, jsou znakem ruční práce a nedají se při výrobě ovlivnit). Šperky, které obsahují větší množství bublinek samozřejmě nezasíláme a vyrábíme raději znovu. Písmo není čitelné na dálku (při objednávání si naši zákazníci musí uvědomit, jak je šperk veliký a u drobných šperků (například manžetových knoflíčků) si zvolit raději méně textu a výraznější písmo. Když by nebyl text vůbec čitelný, samozřejmě na to zákazníka vždy upozorníme. Setkali jsme se ale i s lidmi, kteří si představovali, že text bude viditelný s tenkým písmem i na několik metrů, což je prakticky nemožné).

Další prodej: čl 8 OP

Prodávající má nárok na smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč v případě, že by kupující porušil povinnost dalšího prodeje bez souhlasu prodávajícího a dále při porušení povinnosti mlčenlivosti či práv z duševního vlastnictví dle čl. 9 a 10 níže. Tímto ustanovením není dotčen nárok prodávajícího na náhradu škody v celé výši.

Další práva a povinnosti:

Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

Kupující dále bere na vědomí, že zboží vyrobené/upravené prodávajícím včetně jeho fotografií je chráněno autorským právem. Kupující souhlasí s uveřejněním fotografií jím zakoupeného zboží na webu prodejce, internetu, propagačních materiálech apod., není-li výslovně stanoveno jinak.

Veškeré prodávajícím vyrobené/úprava zboží, reklamní materiály, fotografie, obrázky, jiná označení zboží a obsah webových stránek prodávajícího jsou chráněna dle autorského zákona, zákona o ochranných známkách a podle příslušných ustanovení NOZ o nekalé soutěži, v platném znění. Bez prokazatelného písemného souhlasu prodávajícího, je výslovně zakázáno jejich kopírování a další šíření jakýmkoliv způsobem. Tento souhlas může prodávající bez udání důvodu kupujícímu kdykoli odebrat.

Fler Boxy

Žádný veřejný FlerBox.

Fler kluby

Uživatel nevlastní žádný Fler klub.

Top nominace

Uživatel nevytvořil žádnou Top nominaci.

Komentáře

 • 12108203Kačaba78 | 25.11.19 | 17:43

  Moc krásné výrobky Srdce

 • 12080529T E L L A | 10.11.19 | 18:46

  Mrkáček

 • 12050547by Alma | 25.10.19 | 19:51

  Moc děkuji za SrdcenávštěvuAhoj!Stydlivý úsměvKytice

 • 12021981Print it up | 10.10.19 | 12:43

  Děkujeme Srdce

 • 12000050Belinus | 29.09.19 | 07:18

  Moc děkuji za milou návštěvu a přeji krásnou neděli Stydlivý úsměvHouba co nebude moc jedláKuku.

 • 11938785Kim'swoodentoy | 25.08.19 | 08:18

  Krásné klíčenky a zrcátka na přání. Zamilovaný pohledOK!

  Děkuji moc, vřele doporučuji. Modlitba

 • 11919094U Ludinky | 12.08.19 | 22:57

  MrkáčekAhoj!

 • 11856308Jandírka | 04.07.19 | 19:49

  Já také děkuji PusaAhoj!Potlesk

 • 11833725LuciKar | 20.06.19 | 16:02

  Moc děkuji za srdíčkoVelký úsměvKvět

 • 11827448wilde | 16.06.19 | 21:48

  Děkuji za milou návštěvu a přeji pěkné dny. JahodaSvítíčko sluní

Provozovatel jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely. Více informací. Souhlasím