Kontakt Zboží
Hodnocení: (371) 100%
Nadšenci: 795
Aktivita: aktivní
Prodáno: 6925
Registrace: 12.3.2015
Město: Vlašim
Stát: ČR
Z důvodu navýšení zakázek upozorňujeme zákazníky, že u objednávek nad 2000,- Kč může dojít k mírnému protáhnutí termínu odeslání. O všem budete informování zprávou.

Novinky

876604
15.4.2020 Mockrát všem děkuji za milé gratulace, komentáře i srdíčka! Přeji Vám krásné sluníčkové dny a opatrujte se:)

Vítejte :-)

 

 

 

Upozornění - učební obrázkové pomůcky, užívány dětmi mladší tří let, by měly být používány v každém ohledu pod dozorem rodiče! Pomůcky obsahují malé části (suché zipy, korálky atd.), které nejsou vhodné pro dítě do tří let věku. Veškeré zde vystavené pomůcky vyžadují dohled, hlasový doprovod a asistenci rodiče. 

TOPlist

  

 

 

U zásilek v hodnotě nad 2000,-Kč, nejsme schopni zaručit dodání do 4.týdnů, ke každé bude přistupováno individuálně a budete informování o situaci! 

Doručení do štědrého dne můžu zaručit u objednávek jejichž platba dorazí nejpozději do čtvrtka 15.12.2016.

Přijímání objednávek a činnost obchodu přerušuji od 20.12.2016 do 1.1.2017.

Díky za pochopení.

Dodací podmínky (platné od 26.12.2019):

 

Zásilky odesíláme buď prostřednictvím České pošty.

Do hodnoty 850,- Kč zasíláme buď jako Doporučené psaní v ceně 78,-Kč (obsahuje poštovné (dle ceníku české pošty) + bublinkovou obálku (v potřebné velikosti) + ostatní balící materiál zajišťující nepromíchání zboží a současně i jeho ochranu.) nebo v případě rozměrnějších či váhově těžších pomůcek jako Balík doporučený v ceně 120,-Kč (obsahuje poštovné (dle ceníku české pošty) + bublinkovou obálku nebo krabici (v potřebné velikosti) + ostatní balící materiál zajišťující nepromíchání zboží a současně i jeho ochranu.)

Pokud hodnota objednávky překročí 500,- bude Vám nabídnuta možnost

Balík na poštu v ceně 130,-Kč a Balík do ruky v ceně 150,-Kč (obsahuje poštovné (dle ceníku české pošty) + krabici (v potřebné velikosti) + ostatní balící materiál zajišťující nepromíchání zboží a současně i jeho ochranu.)

Další možností je objednat zboží službou Zásilkovna. Zde zatím není žádné váhové ani cenové omezení a cena je 80,-Kč (obsahuje dopravné (dle ceníku Zásilkovny) + krabici (v potřebné velikosti) + ostatní balící materiál zajišťující nepromíchání zboží a současně i jeho ochranu.)

Další možností je doručení na adresu pomocí služby zásilkovna. Opět zde není žádné váhové ani cenové omezení. Cena je stanovena na 110,-Kč. Použijeme službu nejlevnější dodání, čímž snižujeme Vaše náklady, ale nemůžeme Vám zaručit který dopravce(Zásilkovna Expresní kurýr, DPD nebo InTime) Vám zásilku doručí.

V případě, že vám zásilka nedorazí 3 až 5 dní od odeslání a není ani uložena na poště okamžitě nás prosím kontaktujte. Všechny zásilky jsou pojištěné pro případ ztráty či poškození. V případě, že Vám zásilka dorazí poškozená, reklamujte prosím do tří dnů tuto skutečnost u České pošty, či Zásilkovny, při reklamaci je nutné doložit poškozený obal v kterém zásilka dorazila.

Způsob dopravy
Zásilky odesíláme prostřednictvím České pošty. V bublinkové obálce či krabici jako doporučené psaní + doporučené psaní prioritní, doporučený balíček, balík na poštu či balík do ruky. Případně prostřednictvím zásilkovny. Podrobnější informace výše pod záložkou „Dodací podmínky“. --- Prosíme zejména neregistrované zákazníky/ce, aby kontrolovali průběžně svou objednávku zde na Fléru. Bohužel se množí případy, kdy e-mail nedorazí do vaší schránky, protože je např. na Seznamu považován za Spam.
Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

 1. Níže uvedené obchodní podmínky (dále jen OP) platí pro nákup zboží od Lucie Adámková (dále jen „Prodávající“) prostřednictvím internetového obchodu www.fler.cz/Pestrenka.Lucie. Obchodní podmínky stanovují a upřesňují základní práva a povinnosti Prodávající a jejími obchodními partnery (dále jen „Kupující“).

 2. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí.

 3. Definice

  1. Prodávající je Lucie Adámková.

  2. Kupující je spotřebitel nebo podnikatel.

  3. Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní Smlouvy s Prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává Prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

   Právní vztahy Prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito OP se řídí příslušnými ustanoveními zak.č.40/1964 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

  4. Podnikatelem se rozumí:

   -osoba zapsaná v obchodním rejstříku (především obchodní společnosti),

   - osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění (živnostník zapsaný v živnostenském rejstříku),

   - osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů (sem patří např. svobodná povolání jako advokacie apod.),

   - osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.

Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito OP ani Smlouvou mezi prodávajícm a Kupujícím se řídí příslušným ustanovením zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.<br>

Individuální Smlouva Prodávajícího s Kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám. <br>

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

 2. Zákazník má právo stornovat objednávku do 24 hodin od podání objednávky.

 3. Přijetí objednávky je potvrzeno prodávajícím, kupující je o tomto kroku informován elektronickou poštou na adresu, kterou zadal při nákupu.

 4. Prodávající má právo přijatou objednávku ve vyjímečných případech odmítnout, například v případě opakované špatné obchodní morálky zákazníka nebo v případě zadání nepravdivých nebo nesmyslných údajů pro odeslání či komunikaci. Prodávající má také právo objednávku odmítnout v případě, že není schopen v dohodnutém termínu zajistit dodání zboží a nebo není schopen zajistit např. dostatečné množství materiálu na jeho výrobu od dodavatele.

 5. Kupní smlouva vzniká momentem přijetí objednávky Prodávajícím. Od tohoto momentu mezi Kupujícím a Prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného plnění a není přístupná třetím stranám.

 6. Platba bankovním převodem má být uhrazena do 10 pracovních dnů od přijetí objednávky (pokud si to Kupující s Prodávajícím nedomluví jinak). O platebních údajích bude zákazník informován elektronicky. Při nesplnění této podmínky je Kupujícímu zaslána první upomínka. V případě, že nebude podmínka splněna do týdne od první upomínky je zaslána druhá upomínka. Pokud ani do týdne od druhé upomínky nedojde k uhrazení objednávky dojde k jejímu stornování.

 7. V průběhu vyřizování objednávky je kupující informován o stavu objednávky elektronickou poštou na adresu uvedenou při nákupu.

 8. Kupující dostane objednané zboží za cenu platnou v době objednání.

 9. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny a jeho převzetím.

 10. Zákazník obdrží Fakturu, která slouží současně, jako dodací i záruční list, v papírové podobě spolu se zbožím.

 11. Kupující má právo podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, je potřeba nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, poslat zpět v uvedené lhůtě (lhůta se počítá od data odeslání). Prodávající do 30dnů od odstoupení vrátí zákazníkovi zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Před odesláním zboží zpět je kupující povinen o tomto informovat prodávajícího.

 12. Uplatní-li kupující právo na odstoupení od smlouvy, má prodávající právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.<br>

Práva a povinnosti prodávajícího

 1. Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který kupujícímu sdělí při potvrzení objednávky. Faktura (nejsem plátce DPH) slouží zároveň jako dodací a záruční list je zasílána se zbožím. Na vyžádaní je možné vystavit stvrzenku jako potvrzení přijetí platby na účet.

 2. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

 3. Prodávající má právo od kupní smlouvy(závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným (např. při vyprodání zboží), nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem a odstoupí-li od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 5 dnů od odstoupení od smlouvy.<br>

 4. Práva a povinnosti kupujícího

 5. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní i fakturační adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

 6. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

 7. V případě, že věc při převzetí kupujícím je v rozporu s kupní smlouvou. Má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupjící před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.<br>

Dodací podmínky

 1. Dodací podmínky pro Českou republiku.

 2. Objednávky jsou kupujícím Českou poštou jako Doporučený dopis nebo Doporučený balíček. Větší objednávky jsou zasílány jako Balík do ruky nebo Balík na poštu. Zákazník si navíc může vybrat i doručení na zásilkovnu nebo nově doručení na adresu formou zásilkovny(konkrétní dopravce vybírá společnost Zásilkovna dle interních pravidel).

 3. Prodávající informuje kupujícího o odeslání do 24 hodin od podání zásilky. Současně mu sdělí i číslo zásilky, aby měl kupující přehled o jejím pohybu.

 4. Poštovné se řídí aktuálním ceníkem České pošty nebo zásilkovny dále je účtováno balné, souhrně pod položkou Poštovné a balné.

 5. Zboží je možné po předchozí dohodě e-mailem vyzvednout osobně ve Vlašimi. V takovém případě zákazník při objednávání v košíku připíše do poznámky 'Osobní odběr'.

 6. Dodání zboží po České republice trvá obvykle 1-3 pracovní dny. Prodejce nenese odpovědnost za ztrátu zásilky v průběhu dopravy a pokud by zboží nebylo dodané ve standartním termínu, kupující bude prodejce o tomto neprodleně informovat. Prodejce pak podá reklamaci a až do vyšetření reklamace není možné objednávku zrušit či vrátit peníze kupujícímu.

Reklamační řád

 1. Záruční doba

  1. Záruční doba na všechny prodávané výrobky je 24 měsíců.

  2. Záruční doba na dodané zboží, začíná dnem převzetí zboží Kupujícím a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.

  3. Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace.

  4. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje.

  5. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, záruka se obnovuje v plné výši.

  6. Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady, vady vzniklé při výrobě či kompletaci zboží provedené prodávajícím. Nevztahuje se na opotřebení a vady vzniklé používáním zboží, na barevné odlišnosti vystavené fotografie a skutečného zboží, způsobeném nastavením monitoru.<br>

  1. Způsob reklamace

   1. Před samotnou reklamací Kupující nejprve kontaktuje prodávajícího elektronicky interní poštou, zašle mu popis problému reklamovaného předmětu a fotografii vady.

   2. Při uplatnění reklamace je nutno předložit (odeslat poštou na adresu prodejce) řádně zabalený reklamovaný předmět plnění spolu s kopií dokladu o koupi (dle předchozí dohody s Kupujícím, viz bod 1.).

   3. Zákazník náklady na přepravu hradí sám.

   4. V případě potvrzení oprávněnosti reklamace má Kupující nárok požadovat náhradu přiměřených nákladů vzniklých dopravou reklamovaného zboží.

   5. V případě uplatnění reklamace si Kupující ve vastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy daného zboží, nejlépe do obalu originálního a to z důvodu nebezpečí možného poškození zboží.

  2. Provedení reklamace

   1. Prodejce po prozkoumání předložených dokladů a zběžné prohlídce reklamovaného předmětu buď uzná reklamaci jako oprávněnou, nebo odmítne reklamaci jako neoprávněnou a reklamovaný předmět Kupujícímu vrátí.

   2. O způsobu vyřízení reklamace (uznání reklamace jako oprávněné nebo odmítnutí reklamace jako neoprávněné) vyrozumí Prodávající Kupujícího předem dohodnutým způsobem (písemně nebo e-mailem).

   3. V případě neoprávněné reklamace má Prodávající právo naúčtovat Kupujícímu částku odpovídající účelně vynaloženým nákladům na reklamační postup.<br>

 1. Vrácení zboží

  1. Kupující má ze zákona právo zboží zakoupené přes internet vrátit prodávajícímu, popř. požádat o výměnu, a to do 14 dnů od obdržení.

  2. Vrácené zboží musí být kompletní, nepoužité, v původním obalu, schopné dalšího prodeje.

  3. Ve vrácené zásilce má být také kopie dokladu o koupi. Zásilka odeslaná na dobírku nebude převzata.

  4. Případné vrácení peněz Kupujícímu bude provedeno do 10 pracovních dnů od obdržení vráceného zboží Prodávajícím.<br>

 2. Záverečná ustanovení

  1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

  2. Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

  3. Tyto obchodní podmínky verze P.L.-01/2019 jsou platné od 27.3.2019 až do vydání další verze, která stávající verzi nahradí.

Blog

Žádný záznam v blogu.

Fler Boxy

Žádný veřejný FlerBox.

Fler kluby

Uživatel nevlastní žádný Fler klub.

Komentáře

 • 12347904Belinus | 18.04.20 | 07:09

  Děkuji za milou návštěvu a přeji, ať se Vám vše daří TulipánŠtěstíTulipánŠtěstíTulipánŠtěstíTulipán.

 • 12311691alrepi | 25.03.20 | 16:02

  Ďakujem, krásny deň :))ÚsměvStydlivý úsměvZamilovaný pohled

 • 12309073kamínkový strom života | 23.03.20 | 18:49

  Děkuji Úsměv

 • 12291769Brajenka | 11.03.20 | 08:41

  Krásný denDěkuji za Srdce a přeji příjemný zbytek dneŠtěstíSvítíčko sluníTulipán

  Miluju FlerMáte moc pěkný obchůdekFler

 • 12291763Kerbudová-keramika | 11.03.20 | 08:38

  Děkuji, pěkný den...Svítíčko sluníTulipán

 • 12265423Zinag | 26.02.20 | 13:13

  Děkuji moc za srdíčko Velký úsměv. Přeji Vám krásné dny ÚsměvSvítíčko sluníŠtěstí.

 • 12265094Zuzana 29 | 26.02.20 | 09:15

  Moc děkuji za Miluju tě! ÚsměvKytice

 • 12257580svetlik22 | 22.02.20 | 11:54

  ....Moc děkuji a přeji hezký den.....Svítíčko sluní

 • 12254469U Jadwigy | 20.02.20 | 18:56

  SlunečniceSrdce

 • 12250176Snadnější učení | 18.02.20 | 18:13

  Zdravíma a děkujiStydlivý úsměvŠtěstíKrásný den

Provozovatel jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely. Více informací. Souhlasím