Kontakt Zboží
Hodnocení: (10) 100%
Nadšenci: 30
Aktivita: aktivní
Prodáno: 4
Registrace: 2.6.2012
Město: Brno
Stát: ČR

Novinky

532769
29.7.2016 29.7.vložena novinka www.fler.cz/zbozi/muj-sen-pariz-7635347

MOTO: Zanech pochyb o tom, jak se tady smýšlí, umrtvi bázeň svoji a buď smělý...

nekuřácké prostředí

 

 

 

 

 

Jsem členkou:

Způsob dopravy
česká pošta, bublinková obálka, krabička, doporučeně Upozorňujeme na skutečnost, že poštovné je orientační a přesná cena bude stanovena v okamžiku podání dle aktuálního ceníku služeb České pošty.
Obchodní podmínky

 

   OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Úvodní ustanovení

 • 1.1 Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatele profilu „Perdita Nulíčková) a kupujícího.

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 • 2.1: Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
 • 2.2: Zákazník má právo stornovat objednávku do 24 hodin od podání objednávky.
 • 2.3: Přijetí objednávky je potvrzeno prodávajícím, kupující je o tomto kroku informován elektronickou poštou na adresu, kterou zadal při nákupu.
 • 2.4: Prodávající má právo přijatou objednávku ve výjimečných případech odmítnout, například v případě opakované špatné obchodní morálky zákazníka nebo v případě zadání nepravdivých nebo nesmyslných údajů pro odeslání či komunikaci.
 • 2.5: Kupní smlouva vzniká momentem odeslání objednávky. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám.
 • 2.6: Platba bankovním převodem má být uhrazena do 10 pracovních dnů od odeslání objednávky. O platebních údajích bude zákazník informován elektronicky. Při nesplnění této podmínky dojde ke stornování objednávky.

 • 2.7: Zboží vyráběné na zakázku se řídí podmínkami uvedenými v odstavci 7.
 • 2.8: V průběhu vyřizování objednávky je kupující informován o stavu objednávky elektronickou poštou na adresu uvedenou při nákupu.
 • 2.9: Kupující dostane objednané zboží za cenu platnou v době objednání. U zboží na zakázku může dojít ke změny ceny po předchozí dohodě s kupujícím, viz odstavec 7.
 • 2.10: Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
 • 2.11: Při převzetí zboží zákazník obdrží účetní doklad, který souží zároveň jako dodací a záruční list.

3. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

 • 3.1: Kupující má právo podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, je potřeba nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, poslat zpět v uvedené lhůtě (lhůta se počítá od data odeslání). Prodávající do 14 dnů od odstoupení vrátí zákazníkovi zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Před odesláním zboží zpět je kupující povinen o tomto informovat prodávajícího.
 • 3.2: Uplatní-li kupující právo na odstoupení od smlouvy, má prodávající právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.
 • 3.3: Zboží na zakázku nelze vrátit bez udání důvodu, viz odstavec 7.

4. Práva a povinnosti prodávajícího

 • 4.1: Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který kupujícímu sdělí při potvrzení objednávky. Účetní doklad sloužící zároveň jako dodací a záruční list bude zaslán elektronicky, na vyžádání i se zbožím. Návod v češtině bude zaslán zákazníkovi elektronicky po odeslání zboží prodávajícím na uvedenou dodací adresu, neřekne-li nakupující jinak.
 • 4.2: Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
 • 4.3: Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným (např. při vyprodání zboží), nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem a odstoupí-li od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 5 dnů od odstoupení od smlouvy.

5. Práva a povinnosti kupujícího

 • 5.1: Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní i fakturační adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
 • 5.2: Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením. Pro zboží na zakázku jsou podmínky upřesněny v odstavci 7.
 • 5.3: V případě, že věc při převzetí kupujícím je v rozporu s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

  6. Dodací podmínky

  • 6.1: Dodací podmínky pro Českou republiku.
  • 6.1.1: Objednávky jsou kupujícím doručovány Českou poštou jako doporučená zásilka, v případě větší objednávky jako cenné psaní, nebo cenný balík.
  • 6.1.2: Poštovné se řídí aktuálním ceníkem České pošty.
  • 6.1.3: Zboží je možné po předchozí dohodě emailem vyzvednout osobně na domluveném místě. V takovém případě zákazník při objednávání v košíku připíše do poznámky 'Osobní odběr'.
  • 6.1.4: Dodání zboží po České republice trvá obvykle 1-3 pracovní dny.
  • 6.2 Dodací podmínky pro Slovenskou republiku.
  • 6.2.1: Zakoupené zboží je možné zaslat na Slovensko.
  • 6.2.2: Poštovné je se řídí podle platného ceníku ČP.
  • 6.2.3: Platba musí v takovém případě proběhnout převodem na bankovní účet prodávajícího (podle pokynů v emailu s přehledem objednávky).
  • 6.2.4: Dodání zboží na Slovensko trvá přibližně 3-5 pracovních dnů.

  7. Zboží na zakázku

  • 7.1: Zadání zboží na zakázku
  • 7.1.1: Zbožím na zakázku se rozumí takové zboží, které je vyrobeno dle spefických požadavků zákazníka.
  • 7.1.2: Požadavek na zboží na zakázku lze zaslat interní poštou.
  • 7.1.3: Požadavek nemusí být prodávajícím přijat, o přijetí či nepřijetí požadavku je uživatel informován elektronickou poštou.
  • 7.2: Průběh objednání zboží na zakázku.
  • 7.2.1: Požadavky zadané uživatelem jsou prodávajícím zváženy a jsou se zákazníkem dle potřeby konzultovány.
  • 7.2.2: Pokud dojde ke shodě, je zákazník seznámen s dobou dodání a přibližnou cenou.
  • 7.2.3: Po zákazníkovi může být požadována záloha ve výši až poloviny dohodnuté ceny. V takovém případě bude zákazníkovi vystaveno speciální zboží s ilustrační fotografií a přesným popisem včetně dohodnutého postupu. U zboží bude uvedena plná cena a v popisu bude rozepsán postup plateb (záloh). Potvrzením takovéto objednávky vzniká mezi prodávajícím a uživatelem kupní smlouva.
  • 7.2.4: Nebude-li zákazník komunikovat, vyhrazuje si prodejce právo objednávku zrušit.
  • 7.2.5: V případě zrušení takovéto objednávky bude zákazníkovi vrácena celá záloha pouze v případě, že materiál ještě nebyl použit nebo se jej podařilo prodat. V ostatních případech bude navrácena zbylá část zálohy.
  • 7.3: Vyhotovení zboží na zakázku.
  • 7.3.1: Zboží na zakázku je vyhotoveno v dohodnutém termínu. Není-li možné termín dodržet, kontaktuje prodávající zákazníka neprodleně.
  • 7.3.2: Zboží je pro zákazníka vystaveno za dohodnutou cenu. Cenu nesmí prodejce měnit bez předchozí domluvy s uživatelem o více než 5%.
  • 7.3.3: Zboží na zakázku, které splňuje všechny zadané parametry, je uživatel povinen zakoupit.
  • 7.4: Platební a dodací podmínky pro zboží na zakázku.
  • 7.4.1: U zboží na zakázku lze využít pouze bankovní převod či platbu v hotovosti (při osobním předání).
  • 7.4.2: Po přijetí platby na účet prodávajícího je zboží odesláno na zadanou adresu neprodleně nebo dle dohody s nakupujícím. Zboží je zasláno prostřednictvím České pošty.
  • Na dobírku není zboží zasíláno.
  • 7.5: Vrácení a reklamace zboží na zakázku.
  • 7.5.1: Na vrácení zboží na zakázku bez udání důvodu nemá uživatel nárok. Pokud zboží nesplňuje jeho představy, je možné uplatnit reklamaci.
  • 7.5.2: Reklamace se řídí platným reklamačním řádem uvedeným v odstavci 8.

  8. Reklamační řád

  • 8.1: Záruční doba
  • 8.1.1: Záruční doba na všechny prodávané výrobky je 24 měsíců.
  • 8.1.2: Záruční doba na dodané zboží začíná dnem převzetí zboží zákazníkem a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.
  • 8.1.3: Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace.
  • 8.1.4: V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje.
  • 8.1.5: Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, záruka se obnovuje v plné výši.
  • 8.1.6: Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady, vady vzniklé při výrobě či kompletaci zboží provedené prodávajícím. Nevztahuje se na opotřebení a vady vzniklé používáním zboží.
  • 8.2: Způsob reklamace
  • 8.2.1: Před samotnou reklamací zákazník nejprve kontaktuje prodávajícího elektronicky interní poštou, zašle mu popis problému reklamovaného předmětu a fotografii vady.
  • 8.2.2: Při uplatnění reklamace je nutno předložit (odeslat poštou na adresu prodejce) řádně zabalený reklamovaný předmět plnění spolu s kopií dokladu o koupi (dle předchozí dohody s nakupujícím, viz bod 8.2.1).
  • 8.2.3: Zákazník si náklady na přepravu zboží hradí sám.
  • 8.2.4: V případě potvrzení oprávněnosti reklamace má zákazník nárok požadovat náhradu přiměřených nákladů vzniklých dopravou reklamovaného zboží.
  • 8.2.5: V případě uplatnění reklamace si zákazník ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy daného zboží, nejlépe do obalu originálního a to z důvodu nebezpečí možného poškození zboží.
  • 8.3: Provedení reklamace
  • 8.3.1: Prodejce po prozkoumání předložených dokladů a zběžné prohlídce reklamovaného předmětu buď uzná reklamaci jako oprávněnou, nebo odmítne reklamaci jako neoprávněnou a reklamovaný předmět zákazníkovi vrátí.
  • 8.3.2: O způsobu vyřízení reklamace (uznání reklamace jako oprávněné nebo odmítnutí reklamace jako neoprávněné) vyrozumí prodávající zákazníka předem dohodnutým způsobem (písemně nebo emailem).
  • 8.3.3: V případě neoprávněné reklamace má prodávající právo naúčtovat odběrateli částku odpovídající účelně vynaloženým nákladům na reklamační postup.

  Upozornění

  Barevnost zboží se může částečně odlišovat v závislosti na použitém typu a kalibraci monitorů. Drobná barevná nebo rozměrová odlišnost produktů není relevantním důvodem pro podání reklamace.

  9. Vrácení zboží

  • 9.1: Kupující má ze zákona právo zboží zakoupené přes internet vrátit prodávajícímu, popř. požádat o výměnu, a to do 14 dnů od obdržení.
  • 9.2: Vrácené zboží musí být kompletní, nepoužité, v původním obalu, schopné dalšího prodeje.
  • 9.3: Ve vrácené zásilce má být také kopie dokladu o koupi. Zásilka odeslaná na dobírku nebude převzata.
  • 9.4: Případné vrácení peněz kupujícímu bude provedeno do 10 pracovních dnů.

  10. Závěrečná ustanovení

  • 10.1: Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
  • 10.2: Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Blog

Žádný záznam v blogu.

Fler kluby

Uživatel nevlastní žádný Fler klub.

Komentáře

 • 11450901Zdekula | 20.12.18 | 19:08

  Děkuji mockrát a přeji krásné vánoční svátky.Zamilovaný pohledVánoční stromekDárekMiluju tě!

 • 11450671alrepi | 20.12.18 | 16:16

  Moc ďakujem, srdečne pozdravujem :))ÚsměvStydlivý úsměvZamilovaný pohledKvět

 • 10632008Zdekula | 14.01.18 | 17:53

  Děkuji.Zamilovaný pohled

 • 10059156KatkaPD | 20.06.17 | 22:19

  ÚsměvĎakujem Úsměv, prajem pekný večer Úsměv

 • 9461011KatkaPD | 13.12.16 | 19:29

  ÚsměvVeľmi pekne ďakujem za milú návštevu a parádnu srdiečkovú nádielku! Miluju tě!

  Prajem príjemný večer Čaj

 • 9369133domov-dárky-dekorace | 16.11.16 | 18:47

  Perdulínko, moc děkuji za srdínko a milý komentík.PusaZamilovaný pohled

 • 8757326wilde | 20.05.16 | 16:31

  Děkuji za milou návštěvu. ÚsměvKytice

 • 8672001alrepi | 27.04.16 | 15:46

  Ďakujem moc,

  srdečne pozdravujem ! Stydlivý úsměv Zamilovaný pohled

  Krásne vecičky !

 • 8492334Alena's hobby | 12.03.16 | 20:05

  Děkuji zaMiluju tě!

 • 8477143Jitka Brožová | 09.03.16 | 11:07

  Děkuji.Tulipán

Provozovatel jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely. Více informací. Souhlasím