Kontakt Zboží
Hodnocení: (3) 100%
Nadšenci: 84
Aktivita: aktivní
Prodáno: 9
Registrace: 2.3.2014
Město: Blešno
Stát: ČR

Novinky

707828
18.3.2018 Magický prstenec - nový šperk s použitím komponentu Swarovski https://www.fler.cz/zbozi...

Šperky jsou určeny pro běžné nošení. Nekoupejte se s nimi ani nesprchujte. Polymer by to vydržel, ale voda (zejména mořská) může poškodit bižuterní komponenty, lak nebo textilní části výrobku. 

Při větším zatížení se šperky mohou přetrhnout. Není to vada výrobku, ale opatření pro Vaši bezpečnost. 

Šperky můžete otírat navlhčeným hadříkem. Textilní šňůrky lze vyjímečně opatrně očistit mýdlovou vodou a vyžehlit přes pečící papír. 

Obrazy malované akrylem se nemusí nijak chránit před běžnou vlhkostí a světlem. Vysoká vlhkost však může poškodit plátno, desku nebo rám. Barvy jsou světlostálé, ale umístění obrazů na přímé slunce není vhodné. 

Obrazy lze očistit prachovkou, vysátím nebo opatrným otřením navlhčeným hadříkem.

 

 

 

Přeji Vám krásné svátky, naplněné láskou, pohodou a nadějí. Bona

image

 

Tvoření je pro mě drogou. Vyzkoušela jsem různé techniky, ale nakonec jsem zakotvila u dvou. Malování a tvorby šperků z polymerové hmoty Fimo. 

Chvíle, kdy z obyčejných barev namícháte přesně ten odstín, který potřebujete je nesmírně uspokojivá. Pro malíře není krásnější chvíle, než když se bílá plocha a pár neurčitých skvrn promění v obraz krajiny.

Vznik jednoho z obrazů jsem Vám nafotila a popsala ve svém blogu.

Některé moje obrazy získaly míste ve Fler Craftu.

Obrazy, které momentálně nabízím k prodeji zobrazíte kliknutím na obrázek.

Ukázka obrazů

Podobné je to s polymerovýmy šperky. Jejich výroba je velké dobrodružství. Můžete si je namalovat, můžete si je tisíckrát představovat, ale teprve po mnoha hodinách práce, když všechny barvy namícháte, válečky a tvary seskládáte do sebe, zmenšíte a poválíte se najednou vynoří něco neobyčejného, krásného. S ostatními šperky je to podobné. Inspiraci hledám v přírodě nebo na nočním nebi. A pak se ji snažím vtělit do svých šperků.

 Ukázka šperků. Kliknutím na obrázek se dostanete na nabídku.

 Ukázka šperků

 

Až na nějaké ty nezbytné komponenty jsou výrobky výhradně ruční práce. Díky tomu se jednotlivé korálky mohou nepatrně tvarově nebo barevně lišit.

Barvu výrobku na fotografii může ovlivnit nastavení Vašeho monitoru a také světlo, ve kterém se na monitor nebo na hotový výrobek díváte.

Obchodní podmínky se řídí českým právním řádem. Prostřednictvím e-mailu nebo vnitřní pošty se můžeme dohodnout na jakékoliv změně podmínek, pokud dohoda nebude odporovat právu.

Níže uvedené obchodní podmínky platí pro nákup u prodejce Obrazy Bona prostřednictvím internetového obchodu https://www.fler.cz/obrazy-bona. Obchodní podmínky stanovují a upřesňují základní práva a povinnosti prodejce i kupujícího. Práva a povinnosti zde neuvedené se řídí občanským zákoníkem.

Cena je u jednotlivého zboží uvedena pod položkou "cena". K výsledné platbě za zboží je třeba připočítat poštovné a balné, které naleznete pod položkou "doprava". Cena za dopravu je platná pouze na území České republiky. Pro informace o zaslání zboží do zahraničí mě kontaktujte vnitřní poštou.

Kupní smlova a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a cenou za zboží (vč. poštovného a balného) a přijímá je. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

O stavu objednávky je kupující informován v sekci Můj Fler/Události a elektronickou poštou na adresu uvedenou při nákupu.

Po odeslání objednávky a jejím potvrzení na e-mail kupujícího a/nebo do vnitřní pošty je objednávka závazná pro obě strany (kupujícího i prodávajícího) a má charakter uzavřené kupní smlouvy – vše za předpokladu, že zboží je skladem.

Prodávající má právo přijatou objednávku ve výjimečných případech odmítnout.

Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje, zejména správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Cena zboží uvedená u zboží v okamžiku objednávky je pro prodávajícího závazná.

Platbu bankovním převodem kupující uhradí zpravidla do 10 pracovních dnů od potvrzení objednávky. O platebních údajích je kupující informován elektronicky. Při nesplnění této podmínky je prodávajícím zasílána upomínka vyzývající k uhrazení objednávky. Nereaguje-li nakupující na tuto výzvu a uplyne-li uvedená lhůta pro odeslání platby, prodávající provede stornování objednávky.

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

Zboží je odesíláno do 4 pracovních dnů od připsání platby na účet prodávajího.

Zboží je prodávajícím zasíláno prostřednictvím České pošty jako doporučené nebo cenné psaní.

Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží, a to i bez udání důvodu.

Vrácené zboží musí být nepoškozené, nesmí jevit známky užívání nebo opotřebení. Zboží musí být zabaleno tak, aby se zabránilo možnému poškození zboží při přepravě. Zboží posílané zpět není možno zaslat na dobírku.

Kupující je povinen o vrácení zboží předem uvědomit prodávajícího vnitřní poštou Fler.

Prodávající vrátí zákazníkovi odpovídající částku (cena zboží včetně poštovného a balného) do 4 pracovních dnů po obdržení vráceného zboží.

Náklady spojené se zabalením a přepravou vráceného zboží s hradí kupující.

Záruční doba na všechny prodávané výrobky je 24 měsíců. Tato doba začíná dnem převzetí zboží kupujícím.

Prodávající odpovídá za to, že dodané zboží nemá vady. Pokud se později ukáže, že zboží má nějakou vadu, má kupující právo na výměnu nebo opravu. Není-li ani jedno z tohoto možné, lze odstoupit od smlouvy. Prodávající může nabídnout při výskytu vady slevu z kupní ceny.

Záruka se nevztahuje na zboží, které je opotřebené jeho používáním.

Postup při reklamaci: kupující kontaktuje prodávajícího vnitřní poštou a popíše závadu. Popis lze doplnit fotografií. Prodávající zběžně posoudí oprávněnost reklamace. Dohodne-li se prodávající s nakupujícím na opravě nebo vrácení zboží, kupující jej podle pokynů prodávajícího odešle na vlastní náklady na adresu prodávajícího. V případě konečného potvrzení oprávněnosti reklamace má nakupující nárok požadovat náhradu přiměřených nákladů vzniklých dopravou reklamovaného zboží. Prodejce po prozkoumání reklamovaného předmětu buď uzná reklamaci jako oprávněnou, nebo odmítne reklamaci jako neoprávněnou a reklamovaný předmět zákazníkovi vrátí. O způsobu vyřízení reklamace (uznání reklamace jako oprávněné nebo odmítnutí reklamace jako neoprávněné) vyrozumí prodávající zákazníka vnitřní poštou. V případě neoprávněné reklamace má prodávající právo naúčtovat kupujícímu částku odpovídající účelně vynaloženým nákladům na reklamační postup.

Postup pro mimosoudní řešení sporů naleznete na stránkách České obchodní inspekce: http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/

Veškeré osobní údaje nakupujícího jsou považovány za důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu, nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě, či jinak zneužity. Používáním tohoto internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním osobních údajů v nezbytné míře (např. jako podklad pro účetní evidenci) a souhlasíte s výše uvedenými pravidly.

____

Zboží prodáváné prostřednictvím výše uvedené webové stránky je autorským dílem. Prodejem zboží nevzniká právo na jeho rozmnožování a rozšiřování rozmnoženiny díla, pokud není dohodou sjednáno jinak.

Způsob dopravy
Šperky odesílám doporučeně Českou poštou v bublinkové obálce.
Obchodní podmínky

Obchodní podmínky se řídí českým právním řádem. Prostřednictvím e-mailu nebo vnitřní pošty se můžeme dohodnout na jakékoliv změně podmínek, pokud dohoda nebude odporovat právu.

Níže uvedené obchodní podmínky platí pro nákup u prodejce Obrazy Bona prostřednictvím internetového obchodu https://www.fler.cz/obrazy-bona. Obchodní podmínky stanovují a upřesňují základní práva a povinnosti prodejce i kupujícího. Práva a povinnosti zde neuvedené se řídí občanským zákoníkem.

Cena je u jednotlivého zboží uvedena pod položkou "cena". K výsledné platbě za zboží je třeba připočítat poštovné a balné, které naleznete pod položkou "doprava". Cena za dopravu je platná pouze na území České republiky. Pro informace o zaslání zboží do zahraničí mě kontaktujte vnitřní poštou.

Kupní smlova a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a cenou za zboží (vč. poštovného a balného) a přijímá je. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

O stavu objednávky je kupující informován v sekci Můj Fler/Události a elektronickou poštou na adresu uvedenou při nákupu.

Po odeslání objednávky a jejím potvrzení na e-mail kupujícího a/nebo do vnitřní pošty je objednávka závazná pro obě strany (kupujícího i prodávajícího) a má charakter uzavřené kupní smlouvy – vše za předpokladu, že zboží je skladem.

Prodávající má právo přijatou objednávku ve výjimečných případech odmítnout.

Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje, zejména správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Cena zboží uvedená u zboží v okamžiku objednávky je pro prodávajícího závazná.

Platbu bankovním převodem kupující uhradí zpravidla do 10 pracovních dnů od potvrzení objednávky. O platebních údajích je kupující informován elektronicky. Při nesplnění této podmínky je prodávajícím zasílána upomínka vyzývající k uhrazení objednávky. Nereaguje-li nakupující na tuto výzvu a uplyne-li uvedená lhůta pro odeslání platby, prodávající provede stornování objednávky.

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

Zboží je odesíláno do 4 pracovních dnů od připsání platby na účet prodávajího.

Zboží je prodávajícím zasíláno prostřednictvím České pošty jako doporučené nebo cenné psaní.

Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží, a to i bez udání důvodu.

Vrácené zboží musí být nepoškozené, nesmí jevit známky užívání nebo opotřebení. Zboží musí být zabaleno tak, aby se zabránilo možnému poškození zboží při přepravě. Zboží posílané zpět není možno zaslat na dobírku.

Kupující je povinen o vrácení zboží předem uvědomit prodávajícího vnitřní poštou Fler.

Prodávající vrátí zákazníkovi odpovídající částku (cena zboží včetně poštovného a balného) do 4 pracovních dnů po obdržení vráceného zboží.

Náklady spojené se zabalením a přepravou vráceného zboží s hradí kupující.

Záruční doba na všechny prodávané výrobky je 24 měsíců. Tato doba začíná dnem převzetí zboží kupujícím.

Prodávající odpovídá za to, že dodané zboží nemá vady. Pokud se později ukáže, že zboží má nějakou vadu, má kupující právo na výměnu nebo opravu. Není-li ani jedno z tohoto možné, lze odstoupit od smlouvy. Prodávající může nabídnout při výskytu vady slevu z kupní ceny.

Záruka se nevztahuje na zboží, které je opotřebené jeho používáním.

Postup při reklamaci: kupující kontaktuje prodávajícího vnitřní poštou a popíše závadu. Popis lze doplnit fotografií. Prodávající zběžně posoudí oprávněnost reklamace. Dohodne-li se prodávající s nakupujícím na opravě nebo vrácení zboží, kupující jej podle pokynů prodávajícího odešle na vlastní náklady na adresu prodávajícího. V případě konečného potvrzení oprávněnosti reklamace má nakupující nárok požadovat náhradu přiměřených nákladů vzniklých dopravou reklamovaného zboží. Prodejce po prozkoumání reklamovaného předmětu buď uzná reklamaci jako oprávněnou, nebo odmítne reklamaci jako neoprávněnou a reklamovaný předmět zákazníkovi vrátí. O způsobu vyřízení reklamace (uznání reklamace jako oprávněné nebo odmítnutí reklamace jako neoprávněné) vyrozumí prodávající zákazníka vnitřní poštou. V případě neoprávněné reklamace má prodávající právo naúčtovat kupujícímu částku odpovídající účelně vynaloženým nákladům na reklamační postup.

Postup pro mimosoudní řešení sporů naleznete na stránkách České obchodní inspekce: http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/

Veškeré osobní údaje nakupujícího jsou považovány za důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu, nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě, či jinak zneužity. Používáním tohoto internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním osobních údajů v nezbytné míře (např. jako podklad pro účetní evidenci) a souhlasíte s výše uvedenými pravidly.

____

Zboží prodáváné prostřednictvím výše uvedené webové stránky je autorským dílem. Prodejem zboží nevzniká právo na jeho rozmnožování a rozšiřování rozmnoženiny díla, pokud není dohodou sjednáno jinak.

Způsob dopravyŠperky odesílám doporučeně Českou poštou v bublinkové obálce.

Komentáře

 • 11727687matyma | 24.04.19 | 19:30

  díky PusaTulipán

 • 11627848matyma | 08.03.19 | 16:33

  díky za milou návštěvu Velký úsměvTulipánAhoj!

 • 11574555matyma | 14.02.19 | 16:40

  díky, mám velikou radost Velký úsměvTanečnice

 • 11399694matyma | 23.11.18 | 21:17

  PusaŠtěstíAhoj!

 • 11238189tomas60 | 13.09.18 | 07:29

  TygrděkujiTygrVelký úsměv

 • 11167527D. en. | 09.08.18 | 23:48

  Děkuji Květ

 • 11118076matyma | 16.07.18 | 18:13

  velké díky za náruč Miluju tě!

 • 11067946Milli Janatková | 25.06.18 | 06:04

  Palec nahoru

 • 11034795matyma | 11.06.18 | 08:45

  moc, moc děkuji a přeji nádherné dny PusaSvítíčko sluníŠtěstíTulipán

 • 10933729Lolo Bear | 30.04.18 | 09:03
  Děkuji ❤❤❤
Provozovatel jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely. Více informací. Souhlasím