Kontakt Zboží
Hodnocení: (119) 100%
Nadšenci: 214
Aktivita: aktivní
Prodáno: 25521
Registrace: 31.1.2016
Město: Zlín
Stát: ČR
NOVĚ jsme pro Vás zavedli DOPRAVU od 65 Kč.

Novinky

828152
2.9.2019 NOVĚ jsme pro Vás zavedli DOPRAVU od 65 Kč.
Originál na Vaši svatbu

Svatba je jednou z nejkrásnějších událostí v našem životě. Každý z nás chce mít tentoden dokonalý a mnohé nevěsty o něm sní celý život. 

Nabízím Vám originální zpracování svatebních tiskovin, které jsou tvořeny s jedinečným smyslem pro detail. 

Poskytuji kompletní grafický servis zaměřený na tvorbu svatebních oznámení, omalovánek, novin, etiket, kartiček, pozvánek, poděkování, programů, menu a mnohého dalšího. 

Ke každé zakázce přistupuji individuálně. Nezískáte jen samotný produkt, ale také pozitivní přístup při jeho realizaci a samozřejmě originální výsledek, který okouzlí.

Neváhejte mě kontaktovat


>> ZOBRAZIT SVATEBNÍ OZNÁMENÍ <<

 

>> ZOBRAZIT SVATEBNÍ OBÁLKY / KAPSY <<

 

>> ZOBRAZIT SVATEBNÍ NOVINY <<

 

>> ZOBRAZIT SVATEBNÍ PLACKY <<

 

>> ZOBRAZIT SVATEBNÍ PRSKAVKY <<

 

>> ZOBRAZIT SVATEBNÍ ZÁPICHY <<

 

>> ZOBRAZIT KAZETY <<

 

Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1.
Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je na Fleru uvedený Noviny-Michal, a kupujícího (zákazník, spotřebitel) při nákupu v internetovém obchodě. Obchodní podmínky stanovují a upřesňují základní práva a povinnosti prodejce i kupujícího. Práva a povinnosti zde neuvedené se řídí občanským zákoníkem.

1.2.
Kupující zasláním objednávky stvrzuje, že souhlasí s níže uvedenými obchodními podmínkami, a zejména že byl poučen o možnostech odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží.


2.Objednávka a uzavření kupní smlouvy

2.1. Kupní smlouva vzniká v okamžiku odeslání objednávky kupujícím.

2.2.
Potvrzení objednávky provede prodávající. Nakupující je o potvrzení informován vnitřní poštou a/nebo e-mailovou zprávou na adresu, kterou uvedl při nákupu.

2.3.
Při obsazenosti termínů nebo požadavku změny charakteru objednaného zboží (barva, velikost) v doplňkové zprávě objednávky nemusí prodávající na tuto změnu brát ohled. V takovém případě může objednávku odmítnout. Změnu charakteru zboží je možné předem domluvit s prodávajícím vnitřní poštou a vyrobit zboží podle přání kupujícího.

2.4. Zákazník má právo na tři bezplatné úpravy grafiky a textů. Další budou po domluvě účtovány hodinovou sazbou.

2.5. Zákazník obdrží vždy náhled zboží tvořeného na zakázku. Dle autorského zákona č. 121/2000 sb. není bez souhlasu prodejce jako autora daného díla dovoleno tyto náhledy kdekoli zveřejňovat a ani je dále upravovat (jsou ve vlastnictví prodejce a určeny výhradně zákazníkovi pro výběr produktu). Zaslané náhledy produktů není dovoleno jakkoliv upravovat a veřejně prezentovat a slouží pouze pro zákazníkovu osobní potřebu a  k následnému výběru zboží.

2.6.
Zákazník vždy před výrobou zakázky obdrží finální náhled výrobku k odsouhlasení. Až zákazníkem schválený produkt se považuje za zákazníkovi vyhovující (a tudíž nejde brát zřetel na případné reklamace grafické podoby a textu) a takto postupuje k následné výrobě (tisk, vazba, kompletace, …). Zákazník toto bere na vědomí a je srozuměn s tím, že na reklamace týkající se grafiky a textu nebude brán zřetel, protože byl náhled v této podobě odsouhlasen.

2.7. O přijetí platby a následném odeslání zboží je kupující informován vnitřní poštou a/nebo e-mailovou zprávou na zadanou adresu.

2.8. Většina objednávaného zboží není vedena skladem a vzhledem k jeho rozmanitosti – výběr rozměru, barev, textu a provedení atd. – je vyráběno na zakázku, tzn. dle přijatých objednávek zákazníků je teprve zadáváno do výroby. Proto je u řady zboží termín dodání 2–6 týdnů či i delší v návaznosti na aktuální vytížení. U veškerého zboží je nutné uhradit 100% ceny zboží předem.

2.9. Prodávající si vyhrazuje právo změnit ceny produktů dostupných v obchodě, uvést nové produkty, vytvářet a rušit speciální akce na webové stránce obchodu nebo měnit samotnou webovou stránku. Slevová akce "PŘI OBJEDNÁVCE NAD 30 KS OZNÁMENÍ – OBDRŽÍTE ZDARMA 10 KS POZVÁNEK KE SVATEBNÍMU STOLU" je započtena jen 1x (tzn. při objednání 60ks a více svatebních oznámení kupující obdrží 10ks pozvánek ke svatebnímu stolu zdarma, nikoliv násobky), akce se vztahuje vždy ke konkrétní události, svatbě atd. (v případě vytvoření více objednávek na jednu událost, které splňují 30ks svatebních oznámení bude sleva započtena jen u jedné objednávky, nikoliv u všech). Kupující si nemůže uplatnit vrácení peněz, které je rozdílem mezi slevovou a běžnou cenou, pokud byla objednávka uskutečněná po ukončení slevové akce.


3. Dodací podmínky


3.1.
Platbu za zboží a poštovné zašle kupující v českých korunách na bankovní účet prodávajícího. Prodávající odešle kupujícímu zboží po obdržení platby. Platba je možná pouze převodem na účet a to při odeslání i při osobním předání (z důvodu zavedení EET).

3.2.
Zboží je odesíláno Českou poštou jako doporučený balíček, případně jako balík. Poštovné a balné je účtováno podle Ceníku dopravy bodu 3.5.. V ceně poštovného je započítáno i balné, aby Vám zboží dorazilo nepoškozené.

3.3.
Pokud si kupující přeje zaslat zboží jinou službou České pošty, jako je např. balík do ruky či balík na poštu, informuje o tom prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje právo navýšit poštovné za tyto služby dle aktuálního ceníku České pošty.

3.4.
Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

3.5. Ceník dopravy:
Svatební noviny - POUZE PDF - 0 Kč
Česká pošta - 99 Kč

3.6. Nedoručení zásilky
V případě, že zásilka nebude doručena adresátovi (zákazníkovi) z důvodu nezastižení dopravcem, nenalezením cílové adresy či z  jiných důvodů, které jsou způsobeny špatným zadáním ze stany zákazníka a následným vrácení zásilky odesilateli (prodejci) bude v případě opětovného zaslání balíčku na novou adresu účtováno druhé poštovné.


4. Odstoupení od smlouvy a vrácení zboží


4.1.
Kupující má právo do 14 dnů od doručení zboží od smlouvy odstoupit a zboží vrátit (a to i bez udání důvodu).

4.2. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo vyrobeno nebo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.


4.3.
Kupující musí před vrácením zboží o tomto kroku informovat písemně prodávajícího (např. vnitřní poštou, telefonicky, emailem).

4.4.
Zboží musí být vráceno nepoškozené, bez zjevných vad způsobených užíváním a ve vhodném obalu, který zabrání možnému poškození zboží při přepravě. Zboží posílané zpět není možné zasílat na dobírku.

4.5.
Částka za zakoupené zboží bude kupujícímu vrácena po navrácení zboží prodávajícímu nebo po doložení dokladu o jeho odeslání.
4.6. Náklady spojené s přepravou vráceného zboží od kupujícího k prodávajícímu hradí kupující.


5. Reklamace


5.1.
Prodávající odpovídá za to, že dodané zboží nemá vady. Pokud se později ukáže, že zboží má nějakou vadu, má zákazník právo na výměnu nebo opravu. Není-li ani jedno z tohoto možné, lze odstoupit od smlouvy.

5.2.
Prodávající může nabídnout při výskytu vady slevu z kupní ceny.

5.3.
Ke každé objednávce je kupujícímu řádně vystavena elektronická faktura. Kupující má možnost si ji sám vytisknout. Faktura slouží zároveň jako záruční list.
5.4. Záruka se nevztahuje na zboží, které je opotřebené jeho používáním.


6. Ochrana osobních údajů
Dovolte, abychom Vás informovali o ochraně Vašich osobních údajů, zejména v souvislosti s Vámi uzavřenou kupní smlouvu. Ochrana Vašeho soukromí a Vašich údajů je pro nás zcela zásadní, a proto dbáme jak na bezpečnost našich interních systémů, tak na výběr našich partnerů, a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen “Nařízení GDPR”).

6.1. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje nakupujícího jsou považovány za důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu, nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě, či jinak zneužity.

6.2. ÚDAJE, KTERÉ ZPRACOVÁVÁME
Prodávající zpracovává identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy. Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a prodejcem. Při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany prodejce plnit.
Naše stránky používají cookies, které Vám mohou ulehčit další použití našich internetových služeb. Tyto údaje používáme výhradně ke statistickým účelům a zaručujeme Vaši naprostou anonymitu. Pro zablokování cookies vyberte ve svém internetovém prohlížeči příslušnou volbu (nejčastěji v záložce Nastavení -> Soukromí). Po této blokaci nebudete moci využít některých funkcí našich stránek.

6.3. DOBA UCHOVÁNÍ ÚDAJŮ
Prodejce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů prodejce osobní údaje vymaže. Příjemci osobních údajů jsou osoby podílející se na dodání zboží, realizaci plateb na základě smlouvy, zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu, zajišťující marketingové služby.

6.4. PŘÍSTUP K ÚDAJŮM, ZMĚNA ÚDAJŮ A ODVOLÁNÍ SOUHLASU
Za podmínek stanovených v GDPR má zákazník
- právo na přístup ke svým osobním údajům
- právo opravu osobních údajů, popřípadě omezení zpracování
- právo na výmaz osobních údajů
- právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů
- právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email prodejce.
- Dále má kupující právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.

6.5. ZABEZPEČENÍ
Prodejce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Že přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména zálohy, šifrování, zabezpečení pomocí hesel. Prodejce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

6.6. SOUHLAS S OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI A ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že je seznámen/a s obchodními podmínkami včetně ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 25. 6. 2018.

Blog

Žádný záznam v blogu.

Fler Boxy

Žádný veřejný FlerBox.

Fler kluby

Uživatel nevlastní žádný Fler klub.

Top nominace

Uživatel nevytvořil žádnou Top nominaci.

Komentáře

 • 12039841SrnkaMalá | 20.10.19 | 11:02

  Potěšil nás osobní a zároveň profesionální přístup, rychlé odezvy a nápaditost při tvorbě návrhů. S panem Michalem je skvělá komunikace a balíček s výrobky dorazil v originálním provedení :) Doporučujeme!

  D. a K. z Brna

 • 12037480Terkazperka | 19.10.19 | 04:53

  Velmi ochotné a milé jednání. Oznámení dodáno ve skvělé kvalitě a v rekordním čase. Navíc krásně zabalené. Vřele doporučuji a moc děkuji Stydlivý úsměv

 • 11984974slecnavesela | 20.09.19 | 10:21
  Michala doporučuji všem! Nádherně zpracovaná objednávka. Rychlá komunikace. Se vším mi vyšel vstříc! I když jsem potřebovala na poslední chvíli něco dodělat. Moc děkuji a doporučuji! :-)
 • 11877420Lehy | 17.07.19 | 20:17
  Naprostá spokojenost :-) skvělá komunikace, vstřícný přístup a krásné výrobky :-) ještě jednou, moc děkuji za cedulky na prskavky
 • 11854781bobišekGábinka | 03.07.19 | 19:32

  dobrý den, přišla Vám soukromá zpráva? Poptávám typ 99, pokud by ještě šlo. Děkuji Gabriela

 • 11818312ŽvakuV | 11.06.19 | 08:03

  Naprosto skvělá spolupráce a bezchybná práce. Jsme moc spokojení se svatebním oznámením, vypadá moc krásně a můžeme jen doporučit.

 • 11699136Radka14 | 09.04.19 | 19:54
  ,, Dobrý den , dostala jsem na vás od známe skvěle doporučeni rada bych si u vás objednala výrobu .

  Předem mockrát děkuji za odpověďˇ budeme se moc těšit na spolupráci.

  S pozdravem Bilíková Radka

 • 11671316Nikolamat | 27.03.19 | 18:01

  Všem pana Michala, doporučuji. Oznámení je překrásné. Jsem maximálně spokojená!!! Moc Vám za všechno děkuji, odvedl jste nádhernou práci :)

 • 11588442AndreaSi | 20.02.19 | 13:04
  Určitě všem doporučuji tohoto pána. Skvělá a rychlá komunikace, milý přístup a z toho všeho máme to nejkrásnější svatební oznámení na světě!!! Moc děkujeme!
 • 11582195mrs.pupik | 17.02.19 | 21:27
  Pana Michala můžeme jen doporučit. Naprosto profesionální a přátelské jednání, nic nebyl problém. Vše vyřízeno rychle a naprosto bez problémů. Komunikace bez problémů a dodání také. Pokud některý z párů váhá, už neváhejte a oslovte Michala, budete naprosto spokojeni ?
Provozovatel jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely. Více informací. Souhlasím