Nápověda

Nákup / Řešení sporů a potíží

Co dělat, když objednané a uhrazené zboží neobdržím?

Pro řešení potíží s objednávkami vždy kontaktujte prodejce pomocí vnitřní Fler pošty nebo vložením dotazu přímo pod objednávku. Prodejce vám bude k dispozici při dohledání zásilky, případně při reklamaci zásilky u České pošty.

Pokud se vám nedaří v komunikaci s prodejcem, dejte nám o tom vědět. Naše centrum péče o zákazníky vám bude nápomocné při vyřízení vaší reklamace. Fler nemá zájem o vystavování zboží nepoctivých prodejců.

Mohu zboží vrátit, pokud s ním nejsem spokojen?

Veškeré prodeje na Fleru se řídí platnými zákony České republiky, v tomto případě Občanským zákoníkem č. 89/2012 platným od 1. 1. 2014, který upravuje podmínky a termíny pro vypovězení smluv. Viz (výtah):

§ 1828 Zvláštní ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných mimo obchodní prostory

(1) Sjednává-li se smlouva mimo prostor obvyklý pro podnikatelovo podnikání, sdělí podnikatel spotřebiteli písemně údaje uvedené v § 1811 odst. 2 a § 1820 odst. 1; v jiné textové podobě jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil.
(2) Za smlouvu uzavřenou mimo prostor obvyklý pro podnikatelovo podnikání se považuje také smlouva uzavřená
a) v prostoru obvyklém pro podnikatelovo podnikání, pokud k jejímu uzavření došlo bezprostředně poté, co podnikatel oslovil spotřebitele mimo tyto prostory, a
b) během zájezdu organizovaného podnikatelem za účelem propagace a prodeje zboží či poskytování služeb.

§ 1829 Odstoupení od smlouvy

(1) Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o
a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

(2) Nebyl-li spotřebitel poučen o právu odstoupit od smlouvy v souladu s § 1820 odst. 1 písm. f), může spotřebitel od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dnů ode dne počátku běhu lhůty pro odstoupení podle odstavce 1. Jestliže však byl spotřebitel poučen o právu odstoupit od smlouvy v této lhůtě, běží čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení ode dne, kdy spotřebitel poučení obdržel.

§ 1831

(1) Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Byla-li spotřebiteli již poskytnuta služba, není z toho podnikateli ničeho povinen s výjimkou ustanovení § 1834.
(2) Podnikatel může po spotřebiteli požadovat pouze úhradu nákladů stanovených tímto zákonem.

Kde mohu zboží reklamovat?

Ve věci reklamace vždy kontaktujte prodejce pomocí vnitřní Fler pošty. Náklady na vyřízení reklamace hradí v případě oprávněné reklamace prodávající. Reklamace zboží na Fleru se řídí platnými zákony České republiky.

Mohu zrušit objednávku?

Ano, objednávku samozřejmě zrušit můžete. Stačí, když svoje rozhodnutí (nejlépe ještě před úhradou zboží) zašlete prodejci zboží Fler poštou. Prodejce pak pomocí funkce "Žádost o zrušení objednávky" objednávku zruší. O zrušení objednávky vám přijde vyrozumění na váš e-mail. Objednávku zboží na zakázku (upraveného na přání prodávajícího nebo vyráběného speciálně pro něj) lze rušit po dohodě obou stran.

Potřebujete-li poradit ohledně reklamací a vracení zboží, můžete se obrátit například na tuto poradnu.

Zpět na hlavní stranu nápovědy