Kontakt Zboží
Hodnocení: (52) 100%
Nadšenci: 608
Aktivita: aktivní
Prodáno: 63
Registrace: 21.7.2009
Město: Jílové u Prahy
Stát: ČR

Novinky

Žádné aktuální informace.


 

Vítám všechny, kteří přišli nahlédnout do mého obchůdku.

Něco o mé tvorbě: kdysi jsem začala zkoušet různé textilní techniky. Občas byly výsledky mé práce poněkud nepoužitelné a tak jsem se šla přiučit k profesionálům.

A od těch dob pořád něco zkouším, učím se nové vzory, vymýšlím nové tvary, hledám barevné kombinace, stále lepší materiály.

V současné době preferuji pletení a háčkování, občas si odskočím ke tkaní na rámu. Líbí se mi hlavně to, že můžu sama určovat strukturu, vzor a barevnost každého modelu a nejsem odkázaná na fantazii výrobce látky.

Vybírám jen kvalitní české i zahraniční příze, které nosím já i moji blízcí.

 

   A JEŠTĚ NĚCO ZE ŽIVOTA: to si takhle jdu u nás v Lukách pod Medníkem na procházku a hned za dveřmi:
 

 

  

Jsem hrdým členem IGLOO gangu.

  

Způsob dopravy
Českou poštou po platbě na účet, zboží bude zabaleno jako balíček. Poštovné a balné je účtováno s ohledem na aktuální ceník České pošty.
Obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení

1.1. Zde uvedené obchodní podmínky vymezují práva a povinnosti smluvních

stran pro nákup v internetovém obchodě https://www.fler.cz/moda-z-luk (dále v textu

jen „Obchodní podmínky“). Jedná se tedy především o práva a povinnosti mezi

prodejcem „Moda z Luk“ jako prodávajícím na straně jedné a kupujícím internetového

obchodu

 https://www.fler.cz/moda-z-luk straně druhé. Součástí Obchodních

podmínek jsou dodací podmínky (dále v textu jen „Dodací podmínky“) i

reklamační řád (dále v textu jen „Reklamační řád“).

1.2. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České

republiky, s vyloučením kolizních ustanovení. Je-li smluvní stranou spotřebitel,

řídí se vztahy neupravené Obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „ObčZ“), a dále

zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené Obchodními

podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů (přičemž podle § 2158 odst. 1 ObčZ platí, že se ustanovení § 2158 až §

2174 ObčZ nepoužijí).

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

2.1. Kupní smlouva vzniká v okamžiku odeslání objednávky kupujícím.

Vystavením objednávky kupující zároveň stvrzuje, že se seznámil/a a

souhlasí s obchodními podmínkami, reklamačním a nákupním řádem

prodávajícího

2.2. Potvrzení objednávky provede prodávající. Nakupující je o potvrzení

informován vnitřní poštou a/nebo e-mailovou zprávou na adresu, kterou uvedl při

nákupu.

2.3. Prodávající má právo přijatou objednávku ve výjimečných případech

odmítnout, například v případě opakované špatné obchodní morálky zákazníka

nebo v případě zadání nepravdivých nebo nesmyslných údajů pro odeslání či

komunikaci.

2.4. Při požadavku změny charakteru objednaného zboží (barva, velikost, tvar) v

doplňkové zprávě objednávky nemusí prodávající na tuto změnu brát ohled. V

takovém případě může objednávku odmítnout. Změnu charakteru zboží je možné

předem domluvit s prodávajícím vnitřní poštou a vyrobit zboží podle přání

kupujícího. Postup při objednání zboží na zakázku je popsán v odstavci 5.

2.5. O přijetí platby a následném odeslání zboží je kupující informován vnitřní

poštou a/nebo e-mailovou zprávou na zadanou adresu.

2.6 Platba bankovním převodem má být uhrazena do 10 pracovních dnů od

odeslání objednávky. O platebních údajích bude zákazník informován

elektronicky.

Při nesplnění této podmínky dojde po 14 dnech ke stornování

objednávky.

3. Odstoupení od smlouvy a vrácení zboží

3.1. Kupující má právo podle Občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14

dnů od převzetí zboží. Toto právo je podmíněno nákupem jako Koncový

spotřebitel (tzn. nikoliv jako Podnikatelský subjekt). Kupující může realizovat toto

své právo osobním vrácením zboží nebo doručením zboží na vlastní náklady

prostřednictvím některého z přepravců (např. Česká pošta) v uvedené lhůtě

(lhůta se počítá od data odeslání). Zboží nemusí být vráceno v originálním obalu,

avšak dodavatel má právo na úhradu nákladů spojených s novým zabalením

zboží. Je možné vrátit i zboží použité, avšak čisté a nepoškozené. Dodavatel má

opět právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu.

Tyto náklady mohou teoreticky dosáhnout i plné ceny zboží. V případě, že se

Kupující rozhodne pro odstoupení od kupní smlouvy v 14denní lhůtě, musí dodat

prodávajícímu zakoupené zboží s veškerým příslušenstvím (tzn. včetně faktury či

paragonu, záručního listu apod.) na adresu prodejce uvedenou na faktuře či

paragonu. Po doručení vráceného zboží obdrží kupující finanční prostředky

nejpozději do 14 dnů. Před odesláním zboží zpět je kupující povinen o tomto

informovat prodávajícího přes vnitřní poštu.

3.2. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno

podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.

3.3. Kupující musí před vrácením zboží o tomto kroku informovat písemně

prodávajícího (např. vnitřní poštou).

3.4. Zboží musí být vráceno nepoškozené, bez zjevných vad způsobených

užíváním a ve vhodném obalu, který zabrání možnému poškození zboží při

přepravě. Zboží posílané zpět není možné zasílat na dobírku.

3.5. Částka za zakoupené zboží bude kupujícímu vrácena po navrácení zboží

prodávajícímu nebo po doložení dokladu o jeho odeslání.

3.6. Náklady spojené s přepravou vráceného zboží od kupujícího k

prodávajícímu hradí kupující.

4. Dodací podmínky

4.1. Platbu za zboží a poštovné zašle kupující v českých korunách na bankovní

účet prodávajícího. Prodávající odešle kupujícímu zboží po obdržení platby.

4.2. Zboží je odesíláno Českou poštou jako doporučená zásilka, případně jako

balík. Poštovné a balné je účtováno s ohledem na aktuální ceník České pošty.

4.3. Pokud si kupující přeje zaslat zboží jinou službou České pošty, jako je např.

balík do ruky či balík na poštu, informuje o tom prodávajícího.

4.4. Poštovné se řídí aktuálním ceníkem České pošty a předběžná základní cena

je uvedena u každého jednotlivého zboží. Dle velikosti a ceny celé objednávky

může být poštovné prodávajícím navýšeno při potvrzení objednávky na správnou

cenu odpovídající zásilce. Prodávající si vyhrazuje právo navýšit poštovné za

tyto služby dle aktuálního ceníku České pošty.

5. Zboží na zakázku

5.1 Zadání zboží na zakázku

5.1.1 Zbožím na zakázku se rozumí takové zboží, které je vyrobeno dle

specifických požadavků zákazníka.

5.1.2 Požadavek na zboží na zakázku lze zaslat interní poštou.

5.1.3 Požadavek nemusí být prodávajícím přijat, o přijetí či nepřijetí požadavku je

uživatel informován elektronickou poštou.

5.2 Průběh objednání zboží na zakázku.

5.2.1 Požadavky zadané uživatelem jsou prodávajícím zváženy a jsou se

zákazníkem dle potřeby konzultovány.

5.2.2 Pokud dojde ke shodě, je zákazník seznámen s dobou dodání a přibližnou

cenou.

5.2.3 Po zákazníkovi může být dle charakteru objednávky požadována záloha ve

výši 50% až 100% dohodnuté ceny. V takovém případě bude zákazníkovi

vystaveno speciální zboží s ilustrační fotografií a přesným popisem včetně

dohodnutého postupu. U zboží bude uvedena plná cena a v popisu bude

rozepsán postup plateb (záloh). Potvrzením takovéto objednávky vzniká mezi

prodávajícím a uživatelem kupní smlouva.

5.2.4 Nebude-li zákazník komunikovat, vyhrazuje si prodejce právo objednávku

zrušit.

5.2.5 V případě zrušení takovéto objednávky bude zákazníkovi vrácena celá

záloha pouze v případě, že materiál ještě nebyl použit nebo se jej podařilo

prodat. V ostatních případech bude navrácena pouze zbylá část zálohy.

5.3 Vyhotovení zboží na zakázku.

5.3.1 Zboží na zakázku je vyhotoveno v dohodnutém termínu. Není-li možné

termín dodržet, kontaktuje prodávající zákazníka neprodleně.

5.3.2 Zboží je pro zákazníka vystaveno za dohodnutou cenu. Cenu nesmí

prodejce měnit bez předchozí domluvy s uživatelem o více než 5%.

5.3.3 Zboží na zakázku, které splňuje všechny zadané parametry, je uživatel

povinen zakoupit.

5.4 Platební a dodací podmínky pro zboží na zakázku.

5.4.1 U zboží na zakázku lze využít pouze bankovní převod. Na dobírku není

zboží zasíláno.

5.5 Vrácení a reklamace zboží na zakázku.

5.5.1 Na vrácení zboží na zakázku bez udání důvodu nemá uživatel nárok.

Pokud zboží nesplňuje jeho představy, je možné uplatnit reklamaci.

5.5.2 Reklamace se řídí platným reklamačním řádem uvedeným v odstavci 6. Reklamační řád

6. Reklamační řád.

Reklamační řád slouží k zajištění správného postupu při uplatňování a vyřizování

reklamací vad spotřebního zboží. Byl vypracován ve smyslu zákona Občanského

zákoníku v platném znění a zákona O ochraně spotřebitele v platném znění.

6.1. Záruční doba

6.1.1 Záruční doba na všechny prodávané výrobky je 24 měsíců.

6.1.2 Záruční doba na dodané zboží začíná dnem převzetí zboží zákazníkem a

prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.

6.1.3 Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání

reklamace.

6.1.4 V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje.

6.1.5 Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží

za nové, záruka se obnovuje v plné výši.

6.1.6 Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady, vady vzniklé při výrobě

či kompletaci zboží provedené prodávajícím. Nevztahuje se na opotřebení, vady

vzniklé používáním zboží, ani na vady způsobené nešetrným zacházením,

mechanickým poškozením nebo nesprávným užíváním.

6.2 Postup při uplatnění reklamace

6.2.1 Před samotnou reklamací zákazník nejprve kontaktuje prodávajícího

elektronicky interní poštou, zašle mu popis problému reklamovaného předmětu a

fotografii vady. Poté musí zboží řádně zabalit ve vlastním zájmu tak, aby bylo

zboží zabaleno do vhodného obalového materiálu vyhovujícího nárokům

přepravy daného zboží, nejlépe do obalu originálního a to z důvodu nebezpečí

možného poškození zboží. Poté musí zboží zaslat na vlastní náklady na adresu

prodávajícího.

6.2.2 Reklamaci je možné uplatnit poštou. Náklady na dopravu k Prodejci hradí

Kupující. Náklady na dopravu ke Kupujícímu jsou hrazeny z prostředků

Prodejce. Zboží, které posíláte za účelem reklamace nebo které vracíte ve

14denní lhůtě, nikdy neposílejte na dobírku. Taková zásilka nebude převzata.

6.3 Provedení reklamace

6.3.1 Prodejce po prozkoumání předložených dokladů a zběžné prohlídce

reklamovaného předmětu buď uzná reklamaci jako oprávněnou, nebo odmítne

reklamaci jako neoprávněnou a reklamovaný předmět zákazníkovi vrátí.

6.3.2 O způsobu vyřízení reklamace (uznání reklamace jako oprávněné nebo

odmítnutí reklamace jako neoprávněné) vyrozumí prodávající zákazníka předem

dohodnutým způsobem (písemně nebo emailem).

6.3.3 V případě neoprávněné reklamace má prodávající právo naúčtovat

odběrateli částku odpovídající účelně vynaloženým nákladům na reklamační

postup.

Upozornění: Barevnost zboží se může částečně odlišovat v závislosti na

použitém typu a kalibraci monitorů. Drobná barevná nebo rozměrová odlišnost

produktů není relevantním důvodem pro podání reklamace.

7. další práva a povinnosti smluvních stran

7.1.      Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží

7.2.      Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

7.3.      K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz

7.4.      Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

7.5.      Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

8. Ochrana osobních údajů

Prodávající tímto prohlašuje, že veškeré údaje poskytnuté kupujícím jsou

zpracovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

údajů, v platném znění a nebudou za žádných okolností poskytnuty třetím

osobám a nebudou použity k marketingovým účelům.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 25. 5. 2018.

Údaje zákazníka budou zpracovány výhradně za účelem vyřízení objednávky a dodání zboží.

Komentáře

 • 12082912Modrá ještěrka | 11.11.19 | 20:00

  Moc děkujiMiluju tě!

 • 12066027LuciKar | 03.11.19 | 11:45

  Moc děkuji za gratulaci. Mám velikou radostÚsměvTanečnice

 • 12047425Babička ovečka | 24.10.19 | 00:55

  Děkuji za gratulaci k TOPu KyticeOslava!Tanečnice

 • 12045916Zlatá jehlice | 23.10.19 | 11:11

  Moc děkuju za gratulaciPusa, má velikánskou radost Velký úsměvTanečnice

 • 12043481monikaw78 | 21.10.19 | 22:48

  Děkuji Velký úsměvPusa

 • 12042675Jitka Brožová | 21.10.19 | 17:46

  Děkuji.TulipánSvítíčko sluní

 • 12036490gabhrab | 18.10.19 | 13:21

  děkuji Zamilovaný pohled

 • 12032315Zlatá jehlice | 16.10.19 | 11:24

  Moc děkuju za gratulkuZamilovaný pohled

 • 12031930Hravokádo | 16.10.19 | 08:43

  Moc děkujem a krásné ráno přejem! Pusa

 • 12026444Frýblová Jana | 13.10.19 | 10:31

  Moc děkuji a přeji hezkou neděli.Úsměv

Provozovatel jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely. Více informací. Souhlasím