Kontakt Zboží
Hodnocení: (55) 100%
Nadšenci: 233
Aktivita: aktivní
Prodáno: 389
Registrace: 7.10.2015
Město: Praha 8
Stát: ČR

Novinky

884116
26.5.2020 Vloženy čtvery nové náušnice.

 

Zdravím všechny příznivce ručně vyráběných šperků a jsem moc ráda, že jste ke mně zavítali.

Najdete tady hlavně náušnice, soupravy nebo přívěšky, které vyrábím z polymerových hmot (Fimo, Premo, Cernit). Každý šperk je originál, který Vás odliší v davu a podtrhne Vaši osobitost.

Polymerová hmota pro mě představuje zdroj nekonečných možností tvarů a barev. Pocit, když se pod rukama kostka Fima změní ve šperk, je úžasný.

  

První fáze výroby…           …před pečením…       …a hotové šperky.

Kromě výroby šperků je možné využít polymerovou hmotu i jinak, například na výrobu knoflíků. Knoflíky vyrábím převážně na zakázku, aby přesně padly Vašemu oblečení.

Doplňkově dále nabízím i drátkované šperky (nerezová ocel nebo chirurgická ocel 316L) a šperky z korálků.  

Nezapomeňte nahlédnout i do prodaného zboží. Pokud by Vás tu něco zaujalo, mohla bych Vám vyrobit šperk v podobném duchu.

Prohlížejte, kochejte se a pokud budete chtít vyrobit něco jiného, než mám v nabídce (barva, tvar..), tak neváhejte a napište mi Úsměv.

Lucie

 

Obecné zásady pro zacházení se šperky:

 • sundávejte šperky před spaním, mohlo by dojít k jejich poškození
 • nenoste je při sportu
 • nekoupejte se s nimi
 • chraňte je kontaktu s chemickými prostředky. Působením některých parfémů, krémů, mořské vody, chlóru a jiných chemikálií může dojít k poškození povrchové úpravy.
 • uchovávejte šperky je v suchu, ideálně i v temnu  
 • nevystavujte je extrémním teplotám (např. nenechávat je dlouho na přímém slunci)

Péče o šperky z polymeru

Při dodržování uvedených zásad není třeba u polymerových šperků nijaká speciální péče. Je možné je očistit jemným vlhkým hadříkem a vysušit. Pro případné oživení povrchu je možné je lehce přeleštit kouskem džínoviny.

Péče o šperky z nerezové oceli

Ocelové šperky jsou velmi odolné proti oxidaci a jiným povrchovým změnám. Nevyvolávají alergickou reakci, proto jsou vhodné pro časté nošení.

Šperky nijakou zvláštní péči nepotřebují. Občas je možné je přetřít navlhčeným jemným hadříkem a vysušit, popř. využít speciální utěrky vhodné pro čištění nerezových šperků.

Moje šperky se několikrát objevily i na titulní straně Fleru v tzv. Top výběrech zboží.

 

 

 

 

Top 18 - Romance o kráse

 

Způsob dopravy
Doprava je zajištěna Českou poštou nebo osobní odběr v Praze.
Obchodní podmínky

Obchodní podmínky


I. Základní ustanovení
Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese https://www.fler.cz/lucikar (dále je „internetový obchod“).

II. Informace o cenách
1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
2. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
1. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:
- prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě,
- vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.
2. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.
3. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.
4. Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení objednávky zákazníkovi prodávajícím. O potvrzení objednávky, přijetí platby a odeslání zboží je nakupující informován vnitřní (Fler) poštou nebo e-mailovou zprávou na zadanou adresu.
5. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.
6. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím.
7. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

IV. Platební podmínky a dodání zboží
1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 2700879991/2010, vedený u Fio Banky, a.s. nebo v hotovosti při osobním odběru. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.
2. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.
3. Zboží je kupujícímu dodáno na adresu určenou kupujícím objednávce nebo osobním odběrem.
4. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.
5. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
6. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
7. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
8. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je dostupný ke stažení u objednávky.
9. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

V. Odstoupení od smlouvy
1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.
2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů ode dne převzetí zboží.
3. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
- poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
- o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
- v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.
4. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující vnitřní poštou Fleru nebo na doručovací adresu prodávajícího uvedenou v objednávce. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.

5. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
6. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
7. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
8. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
9. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
10. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

VI. Práva z vadného plnění
1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
- má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
- se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
- zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
- je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
2. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Toto ustanovení se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
3. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:
- výměnu za nové zboží,
- opravu zboží,
- přiměřenou slevu z kupní ceny,
- odstoupit od smlouvy.
4. Kupující má právo odstoupit od smlouvy:

- pokud má zboží podstatnou vadu,
- pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě.
5. Prodávající je povinen přijmout reklamaci a kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
6. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.
7. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.
8. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
9. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.
10. Volbu způsobu reklamace má kupující.
11. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

VII. Doručování
Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty - vnitřní poštou Fleru nebo na emailovou adresu.

VIII. Mimosoudní řešení sporů
1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

IX. Ochrana osobních údajů
Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje nakupujícího jsou považovány za důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu, nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě, či jinak zneužity.


Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 16. května 2019

Blog

Žádný záznam v blogu.

Fler Boxy

Žádný veřejný FlerBox.

Fler kluby

Uživatel nevlastní žádný Fler klub.

Komentáře

 • 12408006tomas60 | 29.05.20 | 19:07

  Super víkendové chvíle, Luci a moc děkuji i jáStydlivý úsměvSvítíčko sluníPusa

 • 12407936Jandírka | 29.05.20 | 17:57

  Lucí, moc děkuji PusaSvítíčko slunía taky prosluněný víkend ti přeji Ahoj!Krásný den

 • 12407647petka-2007 | 29.05.20 | 13:21

  Luci, i já mooc děkujiStydlivý úsměvPusaTulipána přeji prima víkendík Krásný denAhoj!

 • 12406270Girls | 28.05.20 | 14:40

  Děkujeme, máme velkou radostPusa

 • 12405729iva korčáková | 28.05.20 | 09:01

  Luci, moc ti děkuji za milou gratulkuStydlivý úsměvBalónekPusaa přeji prima denSrdce

 • 12404686tomas60 | 27.05.20 | 14:06

  Moc ti děkujiPusaLuci...někdy jsem spokojenější, jindy méněBrečí smíchyvždycky je to sázka nebo snad výzvaMrkáček...prima odpoledneČajSrdce

 • 12404676Jandírka | 27.05.20 | 14:02

  Luci, moc díky za fíky PusaVelký úsměv

 • 12404664iva korčáková | 27.05.20 | 13:53

  Luci, mávám, přeji ti prima den a moc díkyPusaTulipánÚsměv

 • 12404463tomas60 | 27.05.20 | 11:23

  Stydlivý úsměvmoc děkuji za milou gratulkuPusaa krásný den s milými nablízku přeji, LuciSvítíčko sluníSrdce

 • 12404279lauermannova | 27.05.20 | 09:15

  Já taky, LucíííTulipán

Provozovatel jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely. Více informací. Souhlasím