Kontakt Zboží
Hodnocení: (1454) 100%
Nadšenci: 599
Aktivita: aktivní
Prodáno: 9496
Registrace: 15.7.2012
Město: Vyškov - Opatovice
Stát: ČR

Novinky

Žádné aktuální informace.

 Dobrý den.

Mineralogie (respektive gemologie) mne okouzlila objevením vnitřního světa krystalů a broušených minerálů. Jsem v prvé řadě sběratel, ale několik posledních let se věnuji i obchodu s minerály.

V popisu kamenů dodržuji pravidla stanovené v publikaci České gemologické asociace: "ZÁVAZNÁ NOMENKLATURA A ČESKÉ NÁZVOSLOVÍ DRAHÝCH, ŠPERKOVÝCH A DEKORATIVNÍCH KAMENÚ, PEREL A JEJICH IMITACÍ", která stanovuje a deklaruje pravidla (v označování a popisu kamenů) a etické jednání v obchodní praxi v oblasti gemologie, mineralogie a šperkařství.

U kamenů uvádím základní informace o kameni (čistota, hmotnost, ošetření-úpravy...), které jsou nezbytně nutné k získání povědomí o skutečné kvalitě a hodnotě kamene (ze zákona je každý prodejce povinen uvádět pravdivé a dostatečné!!! informace o prodávaném zboží), doplňuji je základními informacemi o odrůdě, technickými daty potřebnými k ověření pravosti kamene, zkušenostmi se šperkařským použitím a výčtem nejběžnějších ošetření a imitací.

Kameny fotím sám, přisvěcuji žárovkou - 5500 K, v případě nutnosti fotky pouze zesvětluji nebo ztmavuji, aby bylo dosaženo co nejpřesněšího zachycení odstínu kamene. Fotím na standardním, barevně neutrálním pozadí - jsou jasně viditelné vady a inkuze v kameni (na různo-barevném povrchu vypadá kámen sice mnohem lépe, ale případné vady a kazy kamene jsou zcela zkryty). 

Kupujete vždy to co je na fotografii a popsáno v popisu, takže Vám příjde to co jste si vybrali, ne onen pověstný "náhodný" kus z hromádky kamenů. 

Kameny ověřuji laboratorním prověřením charakteristických fyzikálních vlastností ve své stále se rozrůstající gemologické laboratoři, takže šance, že Vám místo daného minerálu příjdou imitace, skleněné "kameny", nebo zcela jiný minerál je výrazně snížena. Tyto "záměny" jsou zde bohužel zcela běžné, proto apeluji na nakupující:

 OVĚŘUJTE SI SVÉ KAMENY !

PROVĚŘUJTE SI SVÉ DODAVATELE !

ABYSTE nevědomky NEPODVÁDĚLI své ZÁKAZNÍKY !

Ovšem ověřování je poměrně složité a nikdo není neomylný, proto pokud se dopustím závažného pochybení při ověřování kamene (např. špatně určený minerál, imitace, neuvedené lehce odhalitelné úpravy...) budou Vám vráceny peníze, kámen získáte zdarma a jako omluvu pošlu ještě jeden srovnatelný s popisem objednaného. Při menším pochybení (např. neodhalená hůře odhalitelná ošetření...) Vám budou vráceny peníze a kámen získáváte zdarma. Peníze vracím včetně Vámi vynaloženého poštovného. Plněním závazků tohoto odstavce nezaniká nakupujícímu pravo na udělení negativního hodnocení, naopak doporučuji ho udělit a to z důvodu "zachování" korektnosti a funkčnosti celého systému hodnocení.

Ke každé objednávce přidávám drobný "kamenný" dárek.

Poštovné upravuji pouze směrem dolů. Kameny zasílám řádně označené a bezpečně uložené v bublinkové obálce a pevné krabičce (při souhrnné ceně kamenů nad 200 Kč.). Při objednávce zboží nad 1000 Kč neplatíte poštovné (platí i pro více objednávek v jednom balíčku), pro zákazníky z EU je limit bez poštovného 1500 Kč (cca. 55-58 Euro, podle aktuálního kurzu).

Něco málo k popisu kamenů:

HMOTNOST uvádím klasických jednotkách pro šperkové kameny v karátech (ct.). 1. gram = 5. karátů. Vyjímečně (pouze u surových kamenů) v gramech.

ČISTOTA kamene charakterizuje prostupnost světla a množství a velikost inkluzí ("kazů") ve hmotě kamene, zjišťuje se pohledem a pohledem při 10-ti násobném zvětšení. Patří k hlavním vlastnostem určující cenu drahokamu. Celosvětově je přesně definované označení čistoty pouze pro diamant, u barevných kamenů jsou v posuzování a zařazení kamene do třídy čistoty poměrně značné rozdíly, proto používám diamantovou stupnici pro všechny kameny

Označení

Charakteristika

Opakní/Neprůsvitný

Neprostupný světlu

Průsvitný

Světlo jej prozařuje

Polo-průhledný a Průhledný

Lze přez něj vidět hrubé kontury -a- Lze přez něj "číst", vidět  nezkreslený text

(Čistý)

(Na pohled průzračný - kategorie u surových příp. tromlovaných kamenů)

I(1,2,3)

Inkluze viditelné pouhým okem

SI(1,2)

Malé inkluze viditelné pouhým okem

VS(1,2)

Velmi malé inlluze obtížně zjistitelné pouhým okem

VVS(1,2)

Extrémně malé inkluze, obtížně zjistitelné při 10x zvětšení

IF

Vnitřně bez kazů, drobné kazy na povrchu

FL

Zcela dokonalý

 

BRUS charakterizuje výsledný tvar či formu zpracování kamene. Má rozhodující vliv na výslednou brilanci (jiskru), lesk a další optické vlastnosti transparentních drahokamů. Používám standardní, běžně užívané označení. Případné chyby a nedokonalosti brusu jsou uvedeny v poznámce. V popisu kvality brusu a konečného vyleštění používám jednoduchou - standardizovanou stupnici: 

A- Velmi dobrý, 

B- Dobrý, 

C- Střední, 

D- Špatný

(stejnou stupnici používám u všech veličin kvality v popisu kamenů).

ÚPRAVY popisují ošetření a rozšíření kamene na zlepšení jeho čistoty, barvy a dalších vlastností. Patří k nejdůležitějším parametrům určujícím skutečnou hodnotu/cenu kamene. Existuje jich nepřeberné množství a stále vznikají nové. Některé se u určitých minerálů provádí téměř automaticky a jsou v gemologii obecně tolerovány (např. stabilizace u ammolitů, olejování smaragdů, vypalování-Heated u tanzanitů, topazů a safírů...), jiné mohou být poněkud kontroverznější (netrvalá vylepšení, potahování zbarveným plastem, plnění barevnými oleji, sklem-Glass Filled...). Obecně platí, že přírodní, neupravované kameny jsou hodnotnější (většinou mnohonásobně). Všechny známé a odhaléné úpravy jsou uvedeny v popisu. Bez informací o úpravách není možné správně posoudit hodnotu kamene a informace o zboží jsou proto nedostatečné a od prodejce kamenů (v jakékoli formě zpracování) je tento přístup zcela nekorektní a neférový vůči zákazníkovi. Informace o úpravách jsou navíc velmi důležité pro esoterické a léčebné použití, protože kámen nasycený barvou, olejem nebo potažený plastem velmi pravděpodobně nebude působit stejně jako kámen zcela přírodní...

PůVOD označuje naleziště surového minerálu. Kameny z určitých lokalit jsou někdy i výrazně hodnotnější než podobné drahokamy z jiných lokalit. Např. Rubín z Barmy je hodnotnější než srovnatelný kámen z jiných lokalit, Pyrop z České republiky (český granát) je výrazně hodnotnější než stejně velký a kvalitní Pyrop z Afriky (neplést s Almandinem, africký Pyrop se odliší od českého až laboratorními testy)...

S případnými dotazy mne kontaktujte, pokud budu moci rád je zodpovím.

Obchodní podmínky 

1. Úvodní ustanovení

1.1.  Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím internetového obchodu https://www.fler.cz/kalkin. S těmito obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit před odesláním své objednávky a je na ně dostatečně předem upozorněn.

1.2.  Prodávajícím a provozovatelem  internetového obchodu https://www.fler.cz/kalkin  (dale jen internetový obchod) je Ing. Viktor Tupý, IČ: 64447430, zapsán v Živnostenském rejstříku (dale jen prodejce). Prodejce není plátcen DPH.

1.3.  Kupující odesláním své objednávky potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi ve všech bodech souhlasí.

1.4.  Odesláním své objednávky kupující potvrzuje, že je plně seznámen se staven objednaného zboží a v tomto stavu ho kupuje.

1.5.  Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Za platné se považují obchodní podmínky uvedené v internetovém obchodě v době odeslání objednávky.

1.6.  Veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky.

2. Uzavření kupní smlouvy

2.1.  Vyplněná a prostřednictvím výše zmíněného internetového obchodu odeslaná objednávka je závazným návrhem kupujícího na uzavření kupní smlouvy s prodávajícím. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní i fakturační adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

2.2. Prodávající potvrdí neprodleně obdržení objednávky (dle § 1827 odst. 1 občanského zákoníku). Samotná kupní smlouva je uzavřena akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího, tedy přijmutím objednávky prodávajícím. Kupní smlouva je závazná. Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím archivována pouze za účelem jejího plnění a není prodejcem vědomě poskytována třetím stranám.

2.3.  Kupující má právo zrušit (stornovat) objednávku-kupní smlouvu, bez jakýchkoli finančních sankcí až do okamžiku odeslání zboží, nejdéle však do 5. dnů od podání objednávky. Tuto skutečnost je kupující povinen prodávajícímu oznámit e-mailem, zprávou k objednávce nebo telefonicky.

2.4.  Prodávající má právo přijatou objednávku ve výjimečných případech odmítnout a to bez udání důvodů. Například v případě špatné obchodní, platební morálky zákazníka, v případě zadání nepravdivých údajů pro odeslání či komunikaci nebo po zásahu vyšší moci. (Tímto odstavcem se stává neaplikovatelné ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku.)

2.5.  V případě objednání zboží “na zakázku” tedy zboží, které bylo pro kupujícího speciálně po dohodě objednáno, vzniká okamžikem odsouhlasení návrhu kupujícího ze strany prodejce závazná Předkupní smlouva (s podmínkami smluvenými při uzavírání této objednávky). V případě, že chce kupující zrušit tuto předkupní smlouvu, je stanoven storno poplatek ve výši 33 % z dohodnuté ceny zboží. Poplatek je povinen kupující zaplatit neprodleně, nejdéle však do 7. dnů od termínu dodání smluveného při uzavírání předkupní smlouvy. Nárok na strono poplatek prodejci nevzniká pokud jím dodané zboží prokazatelně nesplňuje podmínky smluvené při uzavírání předkupní smlouvy.

Kupní i předkupní smlouva se uzavírá v českém jazyce.

3. Odstoupení kupujícího od smlouvy (dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku)

3.1.  Kupující má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží (dle § 53 odst. 7 občanského zákoníku).

3.2.  Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího, prostřednictvím zprávy na prodejním serveru, telefonicky nebo jinou formou jednostranného právního jednání.

3.3.  Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy, bude mu bez zbytečného odkladu vrácena kupní cena (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím) a to nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy prodávajícímu dojde oznámení o odstoupení od kupní smlouvy. Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který spotřebitel použil pro provedení počáteční transakce. V žádném případě tím nevzniknou kupujícímu další náklady.

3.4.  Kupující je povinen nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, bez zbytečného odkladu (nejpozději do 7. dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od kupní smlouvy) zaslat na adresu prodávajícího uvedenou v internetovém obchodě, přičemž kupující nese přímé náklady spojené s vrácením zboží. Prodávající má právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

3.5.  Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží.

3.6. Prodávající platbu vrátí až po obdržení vráceného zboží a kontrole jeho stavu. V případě zjištění poškození či opotřebení zboží jiného než uvedeného v odstavci 3.5. není Odstoupení od kupní smlouvy platné a zboží bude neprodleně (nejdéle do 7 dnů od vrácení) odesláno zpět na adresu uvedenou v kupní smlouvě a to na náklady kupujícího. Prodávající je oprávněn odeslat zboží zpět formou zaslání na dobírku, kdy cena dobírky je shodná s cenou této služby (dle aktuálního ceníku České pošty).

3.7.  Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným (např. při vyprodání zboží, po zásahu vyšší moci..), nebo vyskytnou-li se skutečnosti dle odstavce 2.4.. V případě, že kupující už zaplatil objednané zboží, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 5 dnů od odstoupení od smlouvy.

3.8.  Náklady na poštovné i balné, které kupující zvolil v objednávce, nese kupující.

4. Platební a dodací podmínky

4.1.  Kupující je povinen uhradit (zvoleným způsobem) kupní cenu vyplívající z uzavřené kupní smlouvy a to bez zbytečných odkladů, nejpozději však do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy, pokud nebylo při uzavírání kupní smlouvy, či v (tomto odstavci) daném termínu po uzavření přímo dané kupní smlouvy dohodnuto jinak. V případě nedodržení termínu úhrady je prodávající oprávněn zrušit kupní smlouvu, přistoupit legálním krokům vedoucím k nápravě dané sytuace a případně vyvodit z této sytulace důsledky.

4.2.  Platbu je možné provést dvěma způsoby:

Bankovní převod - zboží zaplatí kupující na bankovní účet prodávajícího před odesláním zboží, v opačném případě, nebude zboží odesláno. Tento způsob úhrady kupní ceny je považován za zálohovou platbu na kupní cenu.

Dobírka - peníze za zboží platí kupující až při převzetí zboží poštovnímu doručovateli (kurýrovi) nebo na poště. Prodávající je oprávněn odmítnout tuto formu platby bez udání důvodu, zvláště v případě kupujících neregistrovaných v internetovém obchodě, nově registrovaných a požadovat platbu předem. (Tímto odstavcem se stává neaplikovatelné ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku.)

Osobní odběr a platbu v hotovosti prodejce nenabízí.

4.3.  Společně s cenou zboží je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se kupní cenou cena zboží + náklady spojené s dodáním zboží.

4.4.  V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání kupní cenu na účet prodávajícího.

4.5.  Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží a jeho převzetím.

4.6.  Fotografie a texty u zboží nejsou součástí prodeje. Jejich výlučným vlastníkem, i po prodeji zboží, zůstává prodejce a kupující je smí použít jen s výslovným svolením prodejce a pouze k účelu, na který bylo toto povolení uděleno. Porušení podmínek tohoto odstavce může být stíháno dle právního řádu ČR.

4.7.  Prodejce odešle prostřednictvím České pošty kupujícímu (na adresu vyplněnou v kupní smlouvě) kompletní a bezpečně zabalenou objednávku neprodleně (nejpozději však do 5. dnů, pokud není domluveno jinak) po připsání celé kupní ceny na svůj účet (při platbě bankovním převodem) nebo po potvrzení žádosti o zaslání na dobírku. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy elektonickou fakturu (ke stažení u objednávky na stránkách internetového obchodu). Na přímou žádost, před odesláním objednávky přiloží k objednávce daňový doklad-paragon. Prodávající není plátcem Daně z přidané hodnoty.

5. Práva z vadného plnění - Reklamace

5.1.  Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

5.2.  Před samotnou reklamací je kupující povinen nejprve informovat prodávajícího, prostřednictvím zprávy na prodejním serveru, telefonicky nebo jinou formou jednostranného právního jednání.

5.3.  Při uplatnění reklamace je kupující povinen na své náklady odeslat reklamované zboží spolu s dokladem o koupi (stejným způsobem, jakým mu bylo doručeno) na adresu prodejce uvedenou v internetovém obchodě, k posouzení vady. Prodejce vadu posoudí a o výsledcích posouzení neprodleně (nejdéle do 14 dnů od doručení zpět k prodejci) informuje kupujícího. Prodejce buď uzná reklamaci jako oprávněnou, nebo odmítne reklamaci jako neoprávněnou.

5.4.  V případě uznání oprávněnosti reklamace prodávajícím má kupující nárok na plnění dle odstavce 6.5. a náhradu všech přiměřených a prokazatelných nákladů, které mu vznikly samotnou reklamací či způsobených vadou zboží (např. náklady k odeslání zboží k posouzení reklamace…).

5.5. Je-li reklamace uznána, má kupující právo: na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, na odstranění vady opravou věci, na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo odstoupit od smlouvy - vracení kupní ceny zboží. Pro charakter a častou unikátnost zboží nabízeného v internetovém obchodě může prodejce zvolit při reklamaci přednostně odstoupení od kupní smlouvy - vrácení kupní ceny zboží a to i přez jinou volbu řešení ze strany kupujícího.

5.6. Při neuznání reklamace, prodejce reklamovaný předmět zákazníkovi neprodleně vrátí (stejným způsobem jako mu bylo doručeno). V případě neoprávněné reklamace má prodávající právo naúčtovat odběrateli částku odpovídající účelně vynaloženým nákladům na reklamační postup a doručení zboží zpět ke kupujícímu. Tuto částku je kupující povinen uhradit na účet prodejce neprodleně, nejdéle do 14 dnů od odeslání zboží zpět kupujícímu, nebo ji uhradit formou přijmutí zboží zaslaného dobírkou.

5.7.  Za vadu se zvláště považuje nesprávně určený a pojmenovaný mineral a chybně či nesprávně určené ošetření kamene. Tyto vady se prodávající dobrovolně zavazuje řešit nad rámec stanovený zákonem. Tyto vady se dělí na závažné (např. nesprávně určený mineral, neuvedení některé formy ošetření..) a méně závažné (např. hůře odhalitelné ošetření..). Při uznané závažné vadě bude kupujícímu prodejcem vrácena plná kupní cena daného zboží, zboží získá kupující zdarma a bude mu zdarma zasláno zboží ve srovnatelných parametrech nebo hodnotě, jak bylo popsáno u objednaného zboží. Při méně závažné vadě bude kupujícímu vrácena plná kupní cena a vadné zboží mu bude zdarma posláno zpět, zboží tedy získá zdarma. Právo posoudit závažnost vady náleží v plné míře výhradně prodejci. Plnění tohoto odstavce musí být prodejcem provedeno bez zbytečných odkladů, nejdele do 30 dnů od uznání v tomto odstavci uvedených vad.

5.8.  V případě nesouhlasného stanoviska kupujícího s posouzením reklamace prodejcem, jsou kupující i prodejce oprávněni odeslat zboží k posouzení do jimi zvolených certifikovaných gemologických laboratoří (dale jen laboratoře) v rámci ČR a SR. Obě strany jsou povinny jednat v součinnosti a bez zbytečných průtahů a jsou povinny si neprodleně a pravdivě sdělovat získané informace. Veškeré prokazatelné a přiměřené náklady spojené s plněním ustanovení v tomto odstavci nese strana, která není v právu. V případě nákladů, které fakticky a prokazatelně zaplatila strana která je v právu, musí protistrana tyto náklady neprodleně (nejdéle do 7 dnů od uznání výsledků reklamace) a v plné výši uhradit na účet strany, která je v právu. Za termín úhrady se považuje den připsání na účet strany která je v právu. Při nedodržení termínu úhrady náleží poškozené straně smluvní pokuta ve výši 5% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

5.9.  Za vadu se nepovažují vady či nižší kvalita zboží, které jsou patrné z fotografií či zmíněny v popisu. Kupující odesláním své objednávky potvrzuje, že je seznámen se staven objednaného zboží a v tomto stavu jej kupuje. Za vadu se dale nepovažují drobné odchylky (do 5%) v uvedené hmotnosti a rozměrech uvedeného u zboží v internetovém obchodě ani rozdíly v odstínu, které mohou být způsobeny odlišným nastavení monitorů.

5.10.  Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady do 24 měsíců od převzetí zboží. Tento termín se prodlužuje dle příslušných obecně závazných právních předpisů.

5.11  Veškeré zboží (zařaditelné mezi přírodní kameny-minerály) z internetového obchodu NESMÍ být čistěno v ultrazvukových a parních čističích. Kupující se, použitím těchto forem čistění, přímo a v plném rozsahu zříká možnosti reklamovat jakékoliv poškození nebo snížení kvality zboží, na které tyto formy čistění aplikoval.

6. Další práva a povinnosti smluvních stran

6.1.  Rezervace

Internetový obchod umožňuje rezervování zboží. Rezervace je nezávazná a kupujícímu z ní nevznikají žádné závazky.

Prodejce uzavírá rezervace na maximální dobu 14. dní, pokud není přímo u dané rezervace s kupujícím domluveno jinak. Po uplynutí této doby je zboží automaticky vráceno do volného prodeje bez upozornění kupujícího, kterému bylo zboží rezervováno.

Prodejce nerezervuje zboží nově vložené do prodeje, rezervuje pouze zboží vystavené k prodeji déle než 3 dny. Prodejce má právo právo odmítnout rezervovat zboží bez udání důvodu (zvláště u nově registrovaných, kupujícím s negativní hystorií…) a právo kdykoli rezervaci zrušit.

6.2.  Slevové kupony

Prodávající občas poskytuje různé druhy slev. Každá sleva má pravidla pro užití, které je kupující povinen dodržet. Nedodržením těchto pravidel zaniká kupujícímu právo na uplatnění této slevy. V případě, že dojde při výkladu slevy k nejasnostem, platí výklad prodávajícího.

V případě, že je hodnota dárkového poukazu, či slevového kuponu vyšší, než je hodnota celé objednávky se nevyčerpaná částka zpětně neproplácí, nepřevádí a zaniká ve prospěch prodejce.

7. Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní údaje, které jsou prodávajícímu sděleny, nebudou prodejcem poskytnuty třetím osobám ani jiným subjektům a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Kupující může kdykoliv požádat o jejich změnu či vymazání e-mailem. Své údaje může kupující měnit na internetových stránkách www.fler.cz.

8. Závěrečné ujednání

Objednávka kupujícího je po svém doručení prodávajícímu jako návrh na uzavření kupní smlouvy archivována za účelem jejího splnění a pro daňové účely. Jednotlivé kroky vedoucí k uzavření smlouvy jsou spotřebiteli zřejmé z vlastního procesu objednávky. Kupující má možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění samotné objednávky nese kupující.

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti dne 20.5. 2016.

Dobrý den,

 na mém profilu Kalkin do konce srpna probíhá slevová akce 25% na vše.

Zboží je na mých stránkách zobrazeno v plné ceně a sleva Vám bude započítána až při vyplnění slevového kuponu při potvrzování objednávky.

Této akce se smí zúčastnit všichni bez omezení, při dodržení dvou podmínek: 

1.   Pro zíkání slevy je nutné vyplnit při vytváření objednávky, do patřičného políčka, kód slevového kuponu - MWR-X6N-R7D. Pokud nakupující toto číslo Slevového kuponu k objednávce nevyplní, vzdává se dobrovolně účasti na slevové akci a sleva mu nebude započítána.

2.   Možnost získání slevy je vázána na povinnost nakupujícího, zaplatit objednané zboží neprodleně, nejpozději však do 5. dnů (počítáno od vytvoření objednávky k připsání peněz na účet prodávajícího). Pokud nebude platba v daném termínu připsána na účet prodávajícího, může být objednávka automaticky zrušena a to bez předchozího upozornění nakupujícího. 

Po dobu trvání slevové akce není možno rezervovat zboží.

 Prodávající si (v rámci obchodních podmínek) vymezuje právo měnit a upravovat podmínky slevové akce.

 

Způsob dopravy
Zboží zasílám doporučeně prostřednictvím České Pošty. Pokud upřednostňujete jinou formu zaslání, nebo pojištění zásilky kontaktujte mne. Pro opakující se negativní zkušenosti nezasílám zboží na dobírku! Zboží odesílám do tří pracovních dnů po připsání platby na účet.
Obchodní podmínky

Výpis z obchodních podmínek:

REZERVACE:

Internetový obchod umožňuje rezervování zboží. Rezervace je nezávazná a kupujícímu z ní nevznikají žádné závazky.

Prodejce uzavírá rezervace na maximální dobu 14. dní, pokud není přímo u dané rezervace s kupujícím domluveno jinak. (Termín konce rezervace bude nově vložen na začátek popisu prodávaného zboží.) 

Prodejce nerezervuje zboží nově vložené do prodeje, rezervuje pouze zboží vystavené k prodeji déle než 3 dny

PLATBA:

Kupující je povinen uhradit (zvoleným způsobem) kupní cenu vyplívající z uzavřené kupní smlouvy a to bez zbytečných odkladů, nejpozději však do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy, pokud nebylo při uzavírání kupní smlouvy, či v (tomto odstavci) daném termínu po uzavření přímo dané kupní smlouvy dohodnuto jinak.

DODACÍ PODMÍNKY:

Prodejce odešle, prostřednictvím České pošty, kupujícímu (na adresu vyplněnou v kupní smlouvě) kompletní a bezpečně zabalenou objednávku neprodleně (nejpozději však do 5. pracovních dnů, pokud není domluveno jinak) po připsání celé kupní ceny na svůj účet (při platbě bankovním převodem) nebo po potvrzení žádosti o zaslání na dobírku.

Celé znění Obchodních podmínek je, pro přehlednost, umístěno v záložce na hlavní profilové stránce. V případě rozdílných informací platí vždy plné znění Obchodních podmínek.

Fler Boxy

Žádný veřejný FlerBox.

Fler kluby

Uživatel nevlastní žádný Fler klub.

Top nominace

Uživatel nevytvořil žádnou Top nominaci.

Komentáře

 • 12038265nosím dřevo | 19.10.19 | 15:14

  Velice rád zde nakupuji. Kameny jsou krásné a vždy k nim dostanu podrobný popis. Vím, že zde nakupuji kvalitní zboží. Velká ochota, rychlost zaslání je velké plus.

 • 11785923susanl | 23.05.19 | 14:25

  Nádherné kameny, a užitečné informace ! Děkuji Úsměv

 • 11748250Baramu | 04.05.19 | 19:24

  Krásné kameny, maximum informací. Moc děkuji ❤

 • 11549481Jitka Stojanová ilustrace | 04.02.19 | 17:26

  Nádhera Velký úsměvMiluju tě!

 • 11462302iridra | 28.12.18 | 17:23

  Příjemný a ochotný prodávající, vřele doporučuji.

 • 9770748An-Mat | 17.03.17 | 16:01

  Štěstí

 • 9033301Martina_N | 11.08.16 | 18:29

  Moc rada si ctu Vase popisy u jednotlivych kaminku, velmi poucne a zajimave,dekuji :-)

 • 8306880vtip a půvab | 30.01.16 | 11:24

  Mohu také přidat jen slova chvály a obdivu nad kvalitou zboží i doprovodných služeb. Mimořádně příjemný obchůdek Palec nahoruKrásný den

 • 8084878MMHH | 27.11.15 | 10:15
  Váš přístup, pečlivost a ochota jsou obdivuhodné. Moc ráda u Vás vždy nakupuji a sleduji vložené nové kameny. Fandím Vám a přeji ještě více a více nových zákazníků. Za mne patříte také do TOP TEN obchodníků Fleru. Ať se vám daří!
 • 7521256dedooo | 20.06.15 | 08:35
  Dobrý deň želám a ďakujem,pre mňa TOP obchodík zo všetkých čo som navštívil.Extra vďaka za darčeky vždy prekvapia.Rád sa vrátim.
Provozovatel jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely. Více informací. Souhlasím