Kontakt Zboží
Hodnocení: (14) 100%
Nadšenci: 327
Aktivita: aktivní
Prodáno: 57
Registrace: 21.11.2011
Město: Svitavy
Stát: ČR

Novinky

820234
20.7.2019 Děkuju všem za přání k TOPu 17.7. https://www.fler.cz/archi...

 JSEM

1........je číslo dne mého narození i moje životní číslo

2D......ráda  kreslím,  maluju,  obrázky  na  PC tvořím a to vše  někdy i  v nové přetvářím - ty naleznete zde

3D......z  kamenů,  korálků,  drátků,  textilu  a  všeho,   co je  k  nalezení kolem,  vyrábím  většinou  šperky  -  ty  naleznete  na  mém  druhém  profilu

zde:  Jitka Studénková

JSEM

 • Jitka - moji rodiče očekávali kluka a přišla jsem na svět já. Pomohl kalendář a hledalo se takové jméno, aby následovalo až po datu narození. (Prý to tak má být. Ať žijí pověry.) Taky jsem mohla být Brabora. I to by se mi líbilo
 • Studénková - je moje rodné jméno. Slyšíte v něm chladivé osvěžení studánek uprostřed  horkého léta v Podluží?
 • žena
 • lektorka a učitelka (vedu kurzy a semináře: reiki, konstelací, kurzy automatické kresby, tvořivého kreslení, AFT terapie, Cesta k (sebe)poznání,...)
 • individuální terapeutka (AFT terapie, A4M akupunktrua pro mysl, kineziologie, práce s podosobnostmi, regresní terapie, detoxikace, systemické vlivy, automatická kresba )

MÁ PRÁCE MNE BAVÍ,  ALE PŘESTO  TVORBA JE PRO MĚ ODPOČINKEM A PROTIVÁHOU NASLOUCHÁNÍ DRUHÝCH.

V MÉM INTERNETOVÉM OBCHODĚ NAJDETE:

 • drobné obrázky a intuitivní kresbu
 • autorské fotografie
 • počitačovou grafiku
 • mandaly vytvořené na počítaci

KROMĚ UVEDENÉHO MÁM RÁDA

 • cikánský tanec
 • víno a dobrou kávu
 • sypané čaje (pu-erh a čaj zakouřený kouřem z borovicového dřeva)
 • slunce a vodu
 • kočičí mazlení (o tom lidském si  to nechám pro sebe)
 • inteligentní humor
 • fotografování, malování, přetváření starého v nové a neotřelý pohled na svět vůbec
 • tvořivý přístup k životu

NEMÁM RÁDA

 • nepoctivost
 • lež
 • lhostejnost
 • zbytečné tlachání
 • hororové zprávy masmédií
 • násilí

 

 

 

 

 

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky e-shopu https://www.fler.cz/jitka-studenkova-2d
Provozovatel:
Jitka Studénková

1) Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách
     Prohlašujeme, že data slouží pouze pro účely identifikace při nákupu v e-shopu a nebudou poskytnuty třetím osobám ani jinak zneužity. Objednávky lze uskutečnit i bez registrace.

     Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní a  reklamační podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Ceny uvedené v kupní smlouvě jsou platné v době uskutečnění objednávky. Tyto obchodní a reklamační podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy. Smlouva je uzavírána v českém jazyce a je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění.   

     Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky, stejně jako reklamační řád, jsou zobrazeny na webových stránkách našeho
internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.


2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva
    Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícího i prodávajícího s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí, nebo nedodává, nebo se výrazným způsobem změnila cena dodávaného zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem
dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet, k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

    Všechny objednávky přijaté tímto obchodem jsou závazné. O přijetí objednávky jste automaticky informován elektronickou poštou – e-mailem. V detailu každého výrobku i v potvrzení objednávky je předpokládaná dodací lhůta zboží, které nebylo skladem. U každé položky je zobrazeno, zda je zboží skladem či nikoliv.
Pokud zboží není na skladě, či skladě dodavatele, budeme Vás neprodleně informovat o dalším termínu dodání.


3) Výroba zboží na zakázku
    Zbožím na zakázku se rozumí takové zboží, které je vyrobeno dle specifických požadavků nakupujícího.
Požadavek na zboží na zakázku lze zaslat interní poštou. Požadavek nemusí být prodávajícím přijat, o přijetí či nepřijetí požadavku je uživatel informován elektronickou poštou. Požadavky zadané uživatelem jsou prodávajícím zváženy a jsou s kupujícím dle potřeby konzultovány. Pokud dojde ke shodě, je nakupující seznámen s dobou
dodání a přibližnou cenou.
    Prodávající může požadovat zálohu ve výši ceny použitého materiálu (zejména je-li speciálně kvůli zakázce objednáván a kupován drahý materiál) nebo do výše poloviny konečné ceny výrobku. V takovém případě bude zákazníkovi vystaveno zboží s ilustrační fotografií a konečnou cemou výrobku. V popisu výrobku bude uvedeno, kolik Kč činí záloha a kolik doplatek, nakupující bude žádán nejprve o zaplacení zálohy. Po vyhotovení objednaného zboží prodávající dodá fotografie výrobku a vyzve objednávajícího k uhrazení doplatku. Záloha za zboží vyrobené na zakázku je nevratná.
     Bude-li prodávající speciálně za účelem výroby zboží na zakázku vynakládat prostředky navíc (např. poštovné za objednaný materiál), promítnou se tyto náklady do konečné ceny výrobku. O konečné ceně výrobku bude kupující
předem informován.
    Konečná cena výrobku se od předem dohodnuté ceny nesmí lišit o více než 5%.
Zboží na zakázku, které splňuje všechny zadané parametry, je uživatel povinen zakoupit. Na vrácení zboží na zakázku bez udání důvodu nemá uživatel nárok. Pokud zboží vykazuje vady nebo nesplňuje předem dohodnutá kritéria, je možné uplatnit reklamaci. Ta se řídí platným reklamačním řádem.

4) Storno objednávky
    Objednávku (s vyjímkou zboží zhotoveného na zakázku) může nakupující písemně zrušit do 24 hodin od objednání. V případě, že nebude objednávka zrušena do doby před expedicí a bude expedována, bude po objednateli požadována náhrada nákladů spojená s expedicí zboží.

5) Druhy dopravy zboží:
Zboží je doručováno Českou poštou, a to vždy doporučeně. Poštovné je účtováno vždy ve stanovené výši při platbě předem na bankovní účet. Cena za přepravu se zobrazuje ihned po výběru způsoby dopravy.
Reklamace zásilky je možná pouze při převzetí!
POZOR! Pokud je při převzetí zjištěno mechanické poškození obalu produktu či neúplnost zásilky, doporučuji vám za přítomnosti dopravce vyhotovit do přepravních dokladů záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost
dopravcem potvrdit, případně zboží nepřevzít. Reklamace zásilky je možná pouze při převzetí! Spotřebitel tím značně zjednoduší a urychlí vyřízení celé věci.Tím samozřejmě není nijak dotčeno právo spotřebitele uplatnit reklamaci u prodávajícího.

6) Záruka
    K zásilce je vždy vystavena elektroniká faktura, která zároveň slouží jako záruční
list. Záruční lhůta začíná běžet datem uvedeným na dokladu a její délka je dva roky.

7) Rozpor s kupní smlouvou - obecné informace
    V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní
smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci, nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl, nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

8) Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy
    Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty.
    Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal.
Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.
Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží (náklady na přepravu apod.).
Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá v případě zboží, které bylo upravené podle přání kupujícího nebo vyrobené na zakázku.

9) Doručení a dodací podmínky
    Některé zásilky mohou být rozděleny do více balíků. Poštovné zůstává beze změny.
Veškeré zásilky sledujeme až do jejich doručení, snažíme se tak předcházet
problémům, které při doručování vznikají.
Jak postupovat při vracení zboží:

      a) Připravte zásilku dle popisu níže.
      b) Zboží, které budete zasílat zpět na naši adresu zašlete dle popisu níže vámi
zvoleným přepravcem.

Jak zásilku připravit
    Zásilka musí být kompletní a ve stavu, v jakém jste jej převzali při dodávce.
Vrácené zboží neposílejte na dobírku, ale doporučeně. Doporučujeme Vám zboží pojistit. Peníze vám budou vráceny pouze na bankovní účet (nezapomeňte ho uvést) a to obvykle do 5 pracovních dnů od obdržení zásilky. V případě vrácení zboží bude částka ponížena o přepravní náklady (neplatí pro reklamace!).

10) Způsoby úhrady
     Veškeré způsoby úhrady lze vybrat před výběrem dopravy. Všechny způsoby platby jsou zahrnuty v ceně dopravy. Zboží zasílám po obdržení platby na bankovní účet a dle dodací lhůty uvedené u daného výrobku.

11) Reklamace
     Za všech okolností se snažím vyjít spotřebiteli vstříc. V případě, že zboží, které jste od nás obdrželi, je poškozené či nefunkční, postupujte dle reklamačního řádu. Vrácení zboží z důvodu odstoupení od smlouvy je popsáno v bodu 8.Obchodních podmínek.

12) Reklamační řád
    Výrobky, na které se vztahuje právo uplatnění reklamace, musí být předány k posouzení ihned po zjištění závady, musí být čisté a s náležitými doklady a popisem závady, případně označeným místem závady.
V případě reklamace zašlete výrobek na adresu, ze které vám zboží přišlo. Přeprava je hrazena stranou prodávajícího. Zásilka musí být kompletní a ve stavu, v jakém jste jej převzali při dodávce. Neposílejte zboží na dobírku, v takovém případě nebude zboží převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit.
    Zboží musí být pro přepravu řádně zabaleno, tak aby nedošlo k jeho dalšímu případnému poškození.
Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující spotřebitel právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné,
může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu této součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.
Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující spotřebitel právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, pokud se stejná vada projeví potřetí.
Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má kupující spotřebitel právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.

12) Vyřízení reklamace
     Reklamace bude vyřízena nejdéle do 30-ti dnů od jejího uplatnění. V případě nevyřízení reklamace v této lhůtě má spotřebitel právo na výměnu věci za stejnou novou bezvadnou věc, nebo může od smlouvy odstoupit. Výběr mezi výměnou věci a odstoupením od smlouvy náleží spotřebiteli. O způsobu vyřízení reklamace je spotřebitel informován elektronickou zprávou. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů,
funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. U zamítnutých reklamací mohou být účtovány náklady na reklamační řízení a manipulační poplatky. O vyřízení reklamace budete informováni e-mailem, SMS, případně telefonicky.
Děkuji Vám za nákup i za čas, který jste strávili přečtením obchodních podmínek.
Obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2014 do odvolání.
V případě změny obchodních podmínek jsou platné ty podmínky, které byly v platnosti v den nákupu.

Fler Boxy

Žádný veřejný FlerBox.

Fler kluby

Uživatel nevlastní žádný Fler klub.

Komentáře

 • 12203429babizna61 | 24.01.20 | 19:46

  Jitko, měnila jsem u bezprsťáků hlavní fotku. Nevadí? Když tak vrátím tu starou. Helena

 • 11800927tvorive ruce | 31.05.19 | 20:19

  Zdravím,děkuji a přeji hezký víkend.ÚsměvPusaKrásný den

 • 11279384cinarka | 02.10.18 | 12:08

  Srdce

 • 10875624JoMar1 | 06.04.18 | 21:24

  moc dekuji za Miluju tě!

 • 10847219Skaláci | 27.03.18 | 10:22

  Jíťo Zamilovaný pohled, díky, díky , díky za moc hezký Liebesbrief ! Udělala jsi mi velkou radost Pusa !!! Moc si toho vážím Stydlivý úsměv !!! ŠtěstíSvítíčko sluníDuha . A mimochodem - krásně napsaný profil...OK!

 • 10787602Skaláci | 07.03.18 | 09:45

  Moc děkuji za srdíčka a ráda oplácím ! Máte úžasně snové věci, nádhera. A zdravím Svitavsko - jeden čas to byl můj kraj a mám na něj krásné vzpomínky . Ať se daří !

 • 10781401Lachtan | 05.03.18 | 13:10

  Moc krásný obchůdek, ať se vám tedy daříŠtěstí

 • 10771493lauermannova | 02.03.18 | 11:45

  Moc děkuju za ❤️ Tulipán

 • 10746098Jiřina48 | 22.02.18 | 09:25

  Děkuju za srdíčkoÚsměv.

 • 10742104Mirissek | 20.02.18 | 21:29

  Dekuji. Slunečnice

Provozovatel jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely. Více informací. Souhlasím