Kontakt Zboží
Hodnocení: (11) 100%
Nadšenci: 253
Aktivita: aktivní
Prodáno: 49
Registrace: 3.1.2015
Město: Rájec-Jestřebí
Stát: ČR

Novinky

838308
20.10.2019 Přeji všem překrásnou neděli - já ji mám a tuplovanou. Děkuji za blahopřání k topu a všem zúčastněným patří obrovský dík.

Gran Ann - Babička Anna - nejúžasnější člověk pod Sluncem, Měsícem a všemi hvězdami naší i přilehlých galaxií.

Babi mě přivedla k ručním pracím, zejména pletení, které mi pak krátilo dlouhé zimní večery na vysokoškolských kolejích. Díky babičce jsem v dobách hluboké totality způsobovala svými svetříky zhotovenými podle návodů ze zahraničních módních časopisů tik v oku nejedné spolužačce. 

Po mnoha a mnoha letech jsem se k ručním pracím vrátila - oklikou, znáte to - je to sice dál, ale zato horší cesta. Podlehla jsem teploučké a jemné měkkosti filce. Šicí stroj nevlastním, což mě sice trochu omezuje v rozletu, ale zato se můžu při práci zašít kamkoliv. Oprašuji i pozapomenuté dovednosti kdysi vášnivé pletařky a stále nezkušené háčkařky a překvapeně zjišťuji, kde všude se dá plně soustředit na očka a tím pádem zcela zapomenout na okolní svět.

Ruční práce je vítaná samotářská relaxace, klidná a tichá činnost, jejíž výsledek je okamžitě vidět, což se o mém civilním povolání často říct nedá.

Dědečkovi Františkovi také vděčím za mnohé. 

Byl vášnivým turistou a fotografem. V 70. - 80. letech fotil na barevné diapozitivy, a to byl poměrně drahý špás. Nicméně často jsme se pak sesedli v babiččině kuchyňce, vytáhli plátno a promítačku, v myšlenkách se přenesli o dlouhé měsíce i roky zpět a s nostalgickým úsměvem vzpomínali na to, jak nám nohy samou bolestí mohly od zadku odpadnout, jak jsme se zcela nedobrovolně obalovali lepkavým blátem a smrdutým ovčím trusem, jak nás nečekaná noční povodeň vyplavila ze stanu nebo jak babička Anna v sandálech na klínku vzdorovitě vystoupala na Skalnaté pleso - ve sněhu.

Co se mládí naučíš... Sbírám každodenní desítky kilometrů Moravským krasem se svými milovanými boxerkami, koukám kolem sebe a vidím, nasávám, kochám se a snažím se tu krásu zachytit - hlavně hluboko v sobě, občas na SD kartě.

Nejsem originální kreativec, ale poctivý řemeslník. Vyrábím hlavně pro radost svých příbuzných, přátel a známých a také pro dobročinné účely. Přes léto bylo víc času, a tak nabízím i několik ozkoušených a nacvičených tašek, dek pro miminka a dekorací pro děti. Snad se vám budou  líbit.

Vítejte v mém obchůdku.

 

Způsob dopravy
Česká pošta
Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD platné pro prodejce Gran Ann

se shodují s obchodními podmínkami a reklamačním řádem prodejního serveru www.fler.cz. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s platnými obchodními podmínkami a reklamačním řádem, tohoto portálu, že s nimi souhlasí.

 

Obchodní podmínky platné od 3. ledna 2015

 

 1. Úvodní ustanovení
  • Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě fler.cz/gran-ann a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.
  • Prodávajícím je Robert Matuška, IČ: 03630455, neplátce

 

 1. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
  • Veškeré objednávky, podané prostřednictvím elektronického obchodu www.fler.cz/gran-ann, jsou považovány za závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil se zde uvedenými platnými obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí a že byl poučen o možnostech odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží.
  • Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí – jedná se zejména o správné uvedení fakturační a doručovací adresy a dalších kontaktních údajů. Údaje uvedené kupujícím musí být pravdivé a přesné. Formulář elektronické objednávky vyplněný kupujícím je návrhem kupní Kupní smlouva vzniká okamžikem převzetí objednaného zboží kupujícím.
  • Místem doručení zboží je doručovací adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
  • Vyplněním objednávky v rámci internetového obchodu fler.cz/gran-ann kupující dává prodávajícímu souhlas ke shromažďování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Tyto údaje mám právo použít pouze v rámci platných předpisů pro zajištění administrativy a účetnictví firmy. Respektuji vaše soukromí, tato data chráním před zneužitím, jsou důvěrná a nejsou poskytována žádným subjektům a třetím stranám. Údaje, které dodavatel o zákazníkovi uchovává a zpracovává, může zákazník kdykoliv změnit, a to po přihlášení (registrovaného zákazníka) do zákaznické sekce.

 

 1. Platba a doprava
  • Zasílám prostřednictvím České pošty.
  • Platba předem: je platba předem na účet prodávajícího, č. účtu 2300716130 /2010 u FIO bank a.s. Po zaslání objednávky vyčkejte prosím s platbou, dokud se s Vámi E-mailem vám bude objednávka

potvrzena a zaslány instrukce k platbě. Na objednávky odpovídám zpravidla ve lhůtě do 12 hodin, nejdéle však do 2 pracovních dnů.

 • O platebních údajích bude zákazník informován elektronicky. Platba bankovním převodem má být uhrazena do 10 pracovních dnů od odeslání objednávky. Při nesplnění této podmínky bude kupující na neuhrazenou objednávku upozorněn prostřednictvím kontaktu, který vyplnil v objednávkovém formuláři, a tímto mu bude prodloužena lhůta k uhrazení objednávky o tři pracovní Nedojde – li k zaplacení objednávky ani v tomto termínu, bude objednávka stornována.
 • Poštovné a balné je závislé na způsobu dodání a na státu kam bude zboží dodáno. Výběr způsobu doručení (poštovného) je prováděn na konci celého nákupu a cena za poštovné je připočtena k celkové částce.

 

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodáno v co nejkratší době Českou poštou zpravidla v úterý a v pátek (mimo státní svátky), obvykle do 3-5 pracovních dnů od připsání platby na účet. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.

 • Osobní odběr zboží je možný, ovšem odvislý od toho, kde se zrovna pohybuji: Havířov, Praha, Plzeň. O osobním odběru mne informujte v objednávce, abychom se mohli

 

 1. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany zákazníka - vrácení zboží
  • Kupující má právo podle 1820 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí prodávajícího písemně nebo telefonicky informovat a zakoupené zboží vrátit nepoškozené, bez známek užívání nebo opotřebování a vrátit zpět do 14 dní od oznámení prodávajícímu o odstoupení od kupní smlouvy (určující je datum odeslání). Při odstoupení od smlouvy doporučuji uvést číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu. Zásilky, ze kterých není patrné, proč mi byly zaslány, budou vráceny odesilateli. Zboží nelze vracet na dobírku.
  • Kupující nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, nebo vyrobeno na zakázku.

 

 • Prodávající nevrací částku za poplatky související s odesláním zboží.

 

 • Termín pro vrácení kupní částky je 14 dní od doručení odstoupení od smlouvy, přičemž však dodavatel není povinen poslat peníze dříve, než došlo k vrácení zboží či prokazatelnému doložení, že zboží bylo zákazníkem odesláno zpět. Finanční částka bude vrácena na bankovní účet spotřebitele dle dohody se spotřebitelem.

 1. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v těchto případech:

 • V případě, že nejsou vyplněny dostatečně údaje pro doručení zboží (registrační formulář).
 • Zboží není skladem nebo je vyprodáno (zákazník je o této skutečnosti informován).

 

 1. Reklamace
  • Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem elektronického obchodu fler.cz a předpisy platnými v ČR při uzavření smlouvy.

 

 1. Rozpor z kupní smlouvy
  • V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (rozpor s kupní smlouvou), postupuje se v souladu s ustanovením § 616 Občanského zákoníku.

 

 1. Závěrečná ustanovení
  • Odesláním elektronické objednávky kupující vyjadřuje souhlas s těmito obchodními podmínkami.
  • Předáním objednávky kupující bez výhrad akceptuje cenu zboží, podmínky dodávky a veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den předání objednávky, jakož i v den odeslání objednaného zboží.
  • Účastníci se výslovně ve smyslu § 262 odstavec 1 zákona č 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů – obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti právem České republiky.
  • Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem Robert Matuška a zákazníkem. Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit.

 

 

Reklamační řád

 

 1. Vznikne-li na zboží dodaném elektronickým obchodem www.fler.cz/gran-ann reklamační důvod, může kupující uplatnit reklamaci vnitřní poštou na www.fler.cz/gran-ann písemně.
 2. Oznámení o závadách musí obsahovat podrobný popis závady a návrh na řešení vzniklé
 3. Kupující je povinen před potvrzením převzetí zboží od přepravce zkontrolovat, zda zásilka nenese známky poškození vzniklého při přepravě. Pokud je obal poškozen, pak je kupující povinen dále na místě zkontrolovat, zda nedošlo k

poškození zboží v zásilce. O případném poškození zboží je kupující povinen neprodleně informovat jak přepravce, tak prodávajícího, nejpozději však do dvou pracovních dnů od převzetí zboží.

Upozornění: V případě poškození obalu ihned s dopravcem sepište protokol o poškození zásilky. Usnadní to další vyřizování reklamace.

 1. Prodávající informuje kupujícího do tří pracovních dnů po obdržení oznámení o závadách o následném postupu řešení
 2. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z používání produktů, funkcí a škod vzniklých nevhodným používáním, mechanickým poškozením, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi. Na vady tohoto druhu se nevztahuje případná poskytnutá záruka.
 3. Reklamace v případě, že dojde ke ztrátě zásilky přepravcem Českou poštou, se řídí reklamačním řádem České pošty. Tj. reklamaci lze uplatnit až 20 dnů od odeslání zásilky. Poté běží reklamační lhůta 15 dní. Pokud je reklamačním řízením prokázáno, že došlo k ztrátě zásilky jsou zákazníkovi na bankovní účet navráceny finanční prostředky vydané za cenu zboží a zaplacené poštovné. Pokud se reklamačním řízením prokáže, že zásilka byla doručena zákazníkovi (jeho podpis na převzetí zásilky) nemá zákazník právo na navrácení finančních prostředků.

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 03. ledna 2015

Blog

Žádný záznam v blogu.

Fler Boxy

Žádný veřejný FlerBox.

Fler kluby

Uživatel nevlastní žádný Fler klub.

Komentáře

 • 12040561Nordvind | 20.10.19 | 18:03

  Gratuluji! TOP Je nádhernýVětev

 • 12040411Teik | 20.10.19 | 16:09

  Gratuluji PotleskÚsměvKytice

 • 12040305Jandírka | 20.10.19 | 14:56

  Gratuluji k topíku PotleskSlunečnice

 • 12040283Happy colours | 20.10.19 | 14:36

  Gratuluji ke krásnému TOPíku! Kytice

 • 12040280JudyKulleArt | 20.10.19 | 14:36

  Potleskgratuluji KvětKvětKvět

 • 12040259Zdekula | 20.10.19 | 14:18

  Krásný top, gratuluji.Palec nahoruKyticeDiamant

 • 12040202IvoneP. | 20.10.19 | 13:53

  Velká gratulace! Kytice

 • 12040195iva korčáková | 20.10.19 | 13:49

  Moc gratuluji Palec nahoruTulipán

 • 12040148Eva Pitrunová | 20.10.19 | 13:12

  Krásná podívaná, ta dnešní titulka :) Děkuji za místečko, je mi ctí v tak úžasné společnosti.

 • 12040094lauermannova | 20.10.19 | 12:37

  Gratulujů ke krásné titulce, AniPotleskVíno

Provozovatel jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely. Více informací. Souhlasím