Kontakt Zboží
Hodnocení: (755) 100%
Nadšenci: 1737
Aktivita: aktivní
Prodáno: 1165
Registrace: 21.2.2010
Město: Český Těšín
Stát: ČR
OBCHŮDEK JE UZAVŘEN AŽ DO ODVOLÁNÍ

Novinky

790246
25.2.2019 OBCHŮDEK JE UZAVŘEN AŽ DO ODVOLÁNÍ

OBCHŮDEK JE UZAVŘEN AŽ DO ODVOLÁNÍ 

Více o mně se dočtete ZDE a nebo ZDE.

image   

   

   

 

 

Na přání Vám mohu k zakoupenému šperku vytvořit náušnice, prstýnek, náramek, či náhrdelník.

Velmi se snažím o precizní zpracování výrobků, pokud by se přesto vyskytly nějaké problémy, či připomínky, obraťte se prosím přímo na mě, ráda vše vyřeším.

Na všechny své šperky poskytuji bezplatný servis a roční záruku. Záruka se nevztahuje na mechanické poškození zboží, způsobené nesprávným používáním výrobků.

Jelikož prodávám své výrobky i jinde, může se stát, že Vámi vybraný kousek nebude již fyzicky k dispozici. Děkuji za pochopení.

Mám účet u WWW.FIO.CZ, což je účet u kterého se mezi Slovenskou Republikou a Českou Republikou neplatí žádné poplatky!

Údržba frivolitkových výrobků a šperků je nejjednodužší, jaká může být, když tedy dodržíme všechna pravidla používání šperků. 
Frivolitkové výrobky jsou napuštěny výztuží, proto se příliš nešpiní, ale když už se tak stane, jednoduše se vyperou a znovu vyztuží a ani to v některých případech není potřeba, protože Frivolitková krajka je velice tuhá a pevná sama o sobě.  

Způsob dopravy
Z důvodů Vaší spokojenosti a bezpečnosti doručení zásilky odesílám zboží jako doporučenou, nebo cennou zásilku (dle druhu zboží), vždy v úterý a v pátek. Zboží je také možno převzít osobně. Při této možnosti mě prosím kontaktujte, abychom si dohodli podmínky převzetí. NA DOBÍRKU NEPOSÍLÁM VŮBEC!
Obchodní podmínky

Bohužel mě zákony této země přinutily napsat tento reklamační řád a obchodní podmínky.
Mnohem raději však dávám přednost selskému rozumu a vzájemné komunikaci, a z
áleží mi na tom, aby byli zákazníci spokojeni a měli z mých výrobků radost. Proto se neostýchejte, a jakmile budete mít dotazy, či problémy, obraťte se na mne vnitřní poštou. Vynasnažím se vše vyřešit k vaší spokojenosti.

Obchodní podmínky platné od 1. ledna 2014

1. Úvodní ustanovení
1.1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.fler.cz/futetka a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.
1.2. Prodávajícím je Lenka Částková IČ: 878 17 896, neplátce DPH.

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
2.1. Veškeré objednávky, podané prostřednictvím elektronického obchodu www.fler.cz/futetka, jsou považovány za závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil se zde uvedenými platnými obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí a že byl poučen o možnostech odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží.
2.2. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí – jedná se zejména o správné uvedení fakturační a doručovací adresy a dalších kontaktních údajů. Údaje uvedené kupujícím musí být pravdivé a přesné. Formulář elektronické objednávky vyplněný kupujícím je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká okamžikem převzetí objednaného zboží kupujícím.
2.3. Místem doručení zboží je doručovací adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
2.4. Vyplněním objednávky v rámci internetového obchodu www.fler.cz/futetka kupující dává prodávajícímu souhlas ke shromažďování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Tyto údaje mám právo použít pouze v rámci platných předpisů pro zajištění administrativy a účetnictví firmy. Respektuji vaše soukromí, tato data chráním před zneužitím, jsou důvěrná a nejsou poskytována žádným subjektům a třetím stranám. Údaje, které dodavatel o zákazníkovi uchovává a zpracovává, může zákazník kdykoliv změnit, a to po přihlášení (registrovaného zákazníka) do zákaznické sekce.

3. Platba a doprava
3.1. Zasílám prostřednictvím České pošty.
3.2. Platba předem:  je platba předem na účet prodávajícího, č. účtu pro Českou Republiku je Fio Banka 2400092118/2010, č. účtu pro Slovenskou Republiku je Fio Banka SK 2400092118/8330. Po zaslání objednávky vyčkejte prosím s platbou, dokud se s Vámi nezkontaktuji. E-mailem vám bude objednávka potvrzena a zaslány instrukce k platbě. Na objednávky odpovídám zpravidla ve lhůtě do 12 hodin, nejdéle však do 2 pracovních dnů.
3.3. O platebních údajích bude zákazník informován elektronicky. Platba bankovním převodem má být uhrazena do 10 pracovních dnů od odeslání objednávky. Při nesplnění této podmínky bude kupující na neuhrazenou objednávku upozorněn prostřednictvím kontaktu, který vyplnil v objednávkovém formuláři, a tímto mu bude prodloužena lhůta k uhrazení objednávky o tři pracovní dny. Nedojde – li k zaplacení objednávky ani v tomto termínu, bude objednávka stornována.
3.4. Poštovné a balné je závislé na způsobu dodání a na státu kam bude zboží dodáno. Výběr způsobu doručení (poštovného) je prováděn na konci celého nákupu a cena za poštovné je připočtena k celkové částce. 
3.5. Objednávky vyřizuji obratem. Pokud se však stane, že Vaši objednávku max. do 3 pracovních dnů nepotvrdím e-mailem, kontaktujte mě prosím. Žádnou mnou nepotvrzenou objednávku neplaťte!
Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodáno v co nejkratší době Českou poštou zpravidla v úterý a v pátek (mimo státní svátky), obvykle do 3-5 pracovních dnů od připsání platby na účet. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.
3.6. Osobní odběr zboží ani odeslání na dobírku nepreferuji!

4. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany zákazníka - vrácení zboží
4.1. Kupující má právo podle § 1820 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí prodávajícího písemně nebo telefonicky informovat a zakoupené zboží vrátit nepoškozené, bez známek užívání nebo opotřebování a vrátit zpět do 14 dní od oznámení prodávajícímu o odstoupení od kupní smlouvy (určující je datum odeslání). Při odstoupení od smlouvy doporučuji uvést číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu. Zásilky, ze kterých není patrné, proč mi byly zaslány, budou vráceny odesilateli.  Zboží nelze vracet na dobírku.
4.2. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, nebo vyrobeno na zakázku.
4.3. Prodávající nevrací částku za poplatky související s odesláním zboží. 
4.4. Termín pro vrácení kupní částky je 14 dní od doručení odstoupení od smlouvy, přičemž však dodavatel není povinen poslat peníze dříve, než došlo k vrácení zboží či prokazatelnému doložení, že zboží bylo zákazníkem odesláno zpět. Finanční částka bude vrácena na bankovní účet spotřebitele dle dohody se spotřebitelem.

5. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího
Prodávající si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v těchto případech: 
5.1. V případě, že nejsou vyplněny dostatečně údaje pro doručení zboží (registrační formulář).
5.2. Zboží není skladem nebo je vyprodáno (zákazník je o této skutečnosti informován). 

6. Reklamace
6.1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem elektronického obchodu www.fler.cz/futetka a předpisy platnými v ČR při uzavření smlouvy.

7. Rozpor z kupní smlouvy
7.1. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (rozpor s kupní smlouvou), postupuje se v souladu s ustanovením § 616 Občanského zákoníku.

8. Závěrečná ustanovení
8.1. Odesláním elektronické objednávky kupující vyjadřuje souhlas s těmito obchodními podmínkami. 
8.2. Předáním objednávky kupující bez výhrad akceptuje cenu zboží, podmínky dodávky a veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den předání objednávky, jakož i v den odeslání objednaného zboží.
8.3. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 zákona č 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů – obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti právem České republiky.
8.4. Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem Lenka Částková a zákazníkem. Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit.


Reklamační řád

1. Vznikne-li na zboží dodaném elektronickým obchodem www.fler.cz/futetka reklamační důvod, může kupující uplatnit reklamaci vnitřní poštou na www.fler.cz/futetka písemně.
2. Oznámení o závadách musí obsahovat podrobný popis závady a návrh na řešení vzniklé situace.
3. Kupující je povinen před potvrzením převzetí zboží od přepravce zkontrolovat, zda zásilka nenese známky poškození vzniklého při přepravě. Pokud je obal poškozen, pak je kupující povinen dále na místě zkontrolovat, zda nedošlo k poškození zboží v zásilce. O případném poškození zboží je kupující povinen neprodleně informovat jak přepravce, tak prodávajícího, nejpozději však do dvou pracovních dnů od převzetí zboží.
Upozornění: V případě poškození obalu ihned s dopravcem sepište protokol o poškození zásilky. Usnadní to další vyřizování reklamace.
4. Prodávající informuje kupujícího do tří pracovních dnů po obdržení oznámení o závadách o následném postupu řešení reklamace.
5. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z používání produktů, funkcí a škod vzniklých nevhodným používáním, mechanickým poškozením, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi. Na vady tohoto druhu se nevztahuje případná poskytnutá záruka.
6. Přirozenou vlastností některých minerálů je vysoká štěpnost, náchylnost na vysoké teploty. Drahé opály (hydrofány) se mohou při styku s vodou nebo při vysušení časem zakalovat, proto se vyvarujte namáčení těchto minerálů do vody. Některé kameny nesmíte namáčet přes noc do vody. Prostě se vám rozpustí na povrchu a zmatní, jedná se o: kalcit, manganokalcit, dolomit, malachit, rodohrozit, angelit, variscit, opál, kakoit, pyrit, chalkopyrit, chrysokol, aragonit, sůl, sádrovec (selenit) a řadu dalších vzácnějších kamenů. 
7. Reklamace v případě, že dojde ke ztrátě zásilky přepravcem Českou poštou, se řídí reklamačním řádem České pošty. Tj. reklamaci lze uplatnit až 20 dnů od odeslání zásilky. Poté běží reklamační lhůta 15 dní. Pokud je reklamačním řízením prokázáno, že došlo k ztrátě zásilky jsou zákazníkovi na bankovní účet navráceny finanční prostředky vydané za cenu zboží a zaplacené poštovné. Pokud se reklamačním řízením prokáže, že zásilka byla doručena zákazníkovi (jeho podpis na převzetí zásilky) nemá zákazník právo na navrácení finančních prostředků.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 01. ledna 2014


Komentáře

 • 11927567pecova jarmila | 18.08.19 | 10:41

  Děkuji za Miluju tě!

 • 11927389liskaj | 18.08.19 | 08:43

  Děkuji Slunečnice

 • 11927308LD - design | 18.08.19 | 07:50

  Moc děkuji za Srdce. Přečetla jsem si Váš celý medailonek, máte moje sympatie. Přeji Vám hodně tvůrčí energie a inspirace, ať stále Vaším srdcem vznikají tak krásné, úžasné a kouzelné šperky. KvětŠtěstíŠtěstíŠtěstí ŠtěstíŠtěstí

 • 11834204Ivana Pelechová | 20.06.19 | 22:34

  Takové naaadherne sperky. Překrásné. Vrátíte se nám brzy ? Pusa

 • 11602988Futetka | 26.02.19 | 11:18

  PusaPusa

 • 11602647jari.ticha | 26.02.19 | 08:15

  Leni, brzy se vraťZamilovaný pohled

 • 11602269Bohu Bohu | 25.02.19 | 22:52

  ŠtěstíSrdceŠtěstí

 • 11592375Futetka | 21.02.19 | 21:41

  Děkuji mnohokrát :-)

 • 11587294mischalenka | 19.02.19 | 22:32

  Teda to je krásy!!! Až oči přecházejí.PotleskPotlesk

 • 11534714Futetka | 29.01.19 | 20:00

  Moc děkuji :-)

Provozovatel jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely. Více informací. Souhlasím