Kontakt Zboží
Hodnocení: (125) 100%
Nadšenci: 128
Aktivita: aktivní
Prodáno: 693
Registrace: 23.2.2013
Město: Měchenice
Stát: ČR

Novinky

829764
10.9.2019 ...až se zima zeptá...:-), přeji krásný den

Jmenuji se Gábina a vítám vás ve svém virtuálním obchůdku, který je zaměřený na scrapbooking-cardmaking. Jedná se o ruční výrobu papírových přáníček z kvalitních scrapbook.papírů, s využitím různých technik, které popisuji u jednotlivých výrobků.

 

Děkuji za návštěvu    

 

 

 

 

Vážení zákazníci, poštovné od 55 Kč -je za doporučenou zásilku, kdy v případě ztráty, nebo poškození, odpovědnost nese přepravní společnost. Cena obyčejného psaní je od 30 Kč. Obvykle je odeslání obyčejného psaní (kromě 1 případu) bez problému, ale obyčejným psaním berete, v případě ztráty nebo poškození objednávky,  na sebe riziko vy.

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 1. Úvodní ustanovení
 • 1.1 Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží od prodávajícího eviko12 Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího ( provozovatele profilu eviko12) a nakupujícího.

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 • 2.1: Podáním objednávky nakupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
 • 2.2: Přijetí objednávky je potvrzeno prodávajícím, nakupující je o tomto kroku informován elektronickou poštou na adresu, kterou zadal při nákupu.
 • 2.3: Prodávající má právo přijatou objednávku ve výjimečných případech odmítnout, například v případě opakované špatné obchodní morálky nakupujícího nebo v případě zadání nepravdivých nebo nesmyslných údajů pro odeslání či komunikaci.
 • 2.4: Kupní smlouva vzniká momentem odeslání objednávky. Od tohoto momentu mezi nakupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám.
 • 2.5: Platba bankovním převodem má být uhrazena do 10 pracovních dnů od odeslání objednávky. O platebních údajích bude nakupující informován elektronicky. Při nesplněním této podmínky dojde ke stornování objednávky.

3. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

 • 3.1: Nakupující má ze zákona právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od obdržení zboží. Pokud se tak rozhodne, je potřeba zboží poslat zpět v uvedené lhůtě. Před odesláním zboží zpět je nakupující povinen o tomto informovat prodávajícího.
 • Vrácené zboží musí být kompletní, nepoužité, v původním obalu, schopné dalšího prodeje.
 • 3.2: Zásilka odeslaná na dobírku nebude převzata.
 • Prodávající do 30 dnů od odstoupení vrátí nakupujícímu zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. 
 • 3.3: Uplatní-li nakupující právo na odstoupení od smlouvy, má prodávající právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

4. Práva a povinnosti prodávajícího

 • 4.1: Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu nakupujícího v termínu, který nakupjícímu sdělí při potvrzení objednávky.
 • 4.2: Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud nakupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
 • 4.3: Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným (např. při vyprodání zboží), nedohodne-li se s nakupujícím na novém plnění. V případě, že nakupující zaplatil objednané zboží předem a odstoupí-li od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající nakupujícímu celou částku nejpozději do 5 dnů od odstoupení od smlouvy.

5. Práva a povinnosti nakupujícího

 • 5.1: Nakupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní i fakturační adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
 • 5.2: Nakupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je nakupující srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
 • 5.3: V případě, že věc při převzetí nakupujícím je v rozporu s kupní smlouvou, má nakupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku nakupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může nakupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud nakupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

6. Dodací podmínky

 • Objednávky jsou nakupujícímu doručovány Českou poštou jako doporučená zásilka. Poštovné se řídí aktuálním ceníkem České pošty. Dodání zboží po České republice trvá obvykle 1-3 pracovní dny.

7. Reklamační řád

 • 7.1: Záruční doba
 • 7.1.1: Záruční doba na všechny prodávané výrobky je 24 měsíců.
 • 7.1.2: Záruční doba na dodané zboží začíná dnem převzetí zboží nakupujícím a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.
 • 7.1.3: Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace.
 • 7.1.4: V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje.
 • 7.1.5: Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, záruka se obnovuje v plné výši.
 • 7.1.6: Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady, vady vzniklé při výrobě či kompletaci zboží provedené prodávajícím. Nevztahuje se na opotřebení, vady vzniklé používáním zboží, mechanickým poškozením či nedodržením návodu k používání a údržbě.
 • 7.2: Způsob reklamace
 • 7.2.1: Před samotnou reklamaci nakupující nejprve kontaktuje prodávajícího elektronicky interní poštou, zašle mu popis problému reklamovaného předmětu a fotografii vady.
 • 7.2.2: Při uplatnění reklamace je nutno předložit (odeslat poštou na adresu prodejce) řádně zabalený reklamovaný předmět plnění (dle předchozí dohody se zákazníkem viz bod 7.2.1).
 • 7.2.3: Nakupující si náklady na přepravu zboží hradí sám.
 • 7.2.4: V případě potvrzení oprávněnosti reklamace má nakupující nárok požadovat náhradu přiměřených nákladů vzniklých dopravou reklamovaného zboží.
 • 7.2.5: V případě uplatnění reklamace si nakupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy daného zboží, nejlépe do obalu originálního a to z důvodu nebezpečí možného poškození zboží.
 • 7.3: Provedení reklamace
 • 7.3.1: Prodávající po prozkoumání předložených dokladů a zběžné prohlídce reklamovaného předmětu buď uzná reklamaci jako oprávněnou, nebo odmítne reklamaci jako neoprávněnou a reklamovaný předmět nakupujícímu vrátí.
 • 7.3.2: O způsobu vyřízení reklamace (uznání reklamace jako oprávněné nebo odmítnutí reklamace jako neoprávněné) vyrozumí prodávající nakupujícího předem dohodnutým způsobem (písemně nebo elektronicky).
 • 7.3.3: V případě neoprávněné reklamace má prodávající právo naúčtovat nakupujícímu částku odpovídající účelně vynaloženým nákladům na reklamační postup.

8. Závěrečná ustanovení

 • 8.1: Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky nakupujícím.
 • 8.2: Odesláním elektronické objednávky nakupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.
 • 8.3: Ochrana osobních údajů – osobní údaje nakupujících jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v plném znění.
 • V Praze dne 1. ledna 2014

 

Komentáře

 • 11969571Titmouse | 11.09.19 | 14:02

  Velký úsměvKvětKrásný denNaše milá zeměJahoda

 • 11969508alrepi | 11.09.19 | 13:23

  Moc ďakujem, krásny deň :))ÚsměvZamilovaný pohledKvětTulipánJablko červenéHruška

 • 11969388Titmouse | 11.09.19 | 11:27

  Velký úsměvGábi, děkuji ti a přeji den jako malovaný!Paleta

 • 11968286Titmouse | 10.09.19 | 20:07

  Zamilovaný pohledPusaKrásný večer i tobě...Láska

 • 11967947Titmouse | 10.09.19 | 16:40

  Zamilovaný pohledGábi, ty jsi pilná jako včelka! Palec nahoruDíky za srdíčko, potěšilo!Láska

 • 11967824Dárkovky od Pavly | 10.09.19 | 14:33

  Děkuji Úsměv?

 • 11962921Titmouse | 07.09.19 | 21:25

  Velký úsměvGábinko, děkuji ti za milou návštěvu a přeji příjemný víkend!LáskaMiluju tě!

 • 11961503Dárkovky od Pavly | 06.09.19 | 20:42

  Dobrý večer, děkuji za ten velký příděl ❤.??

 • 11958398Esus | 05.09.19 | 08:10

  Přeji Vám krásný denSvítíčko slunía také moc děkujiSrdce.

 • 11957926babizna61 | 04.09.19 | 22:19

  Zdravím a moooc děkuju TanečniceŠtěstíMiluju tě!ŠtěstíTanečnice

Provozovatel jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely. Více informací. Souhlasím