Kontakt Zboží
Hodnocení: (391) 100%
Nadšenci: 292
Aktivita: aktivní
Prodáno: 256
Registrace: 29.7.2009
Město: Praha 8
Stát: ČR

Novinky

815120
21.6.2019 Letní, krátké šatičky s vodou.
Nakoukněte. :o)

Zdravím všechny nadšence kreativních nápadů a milovníky ručních prací a řemesel.

Od malička mě bavilo něco vyrábět a tvořit. S mojí šikovnou mamkou jsme kreslily, modelovaly a nějakou krásnou náhodou jsme se dostaly až k ručním řemeslům a tvoření. Mamka mě naučila šít, následovala fáze neúspěchů, párání, vztekání se a přešívání, ale nakonec se podařilo a šití už není tak psychicky náročné jako v začátcích. :o))

Dostaly jsme se k různým technikám textilním i netextilním a velice nás to baví. Jelikož mám dvě děti, práci a vše okolo rodiny, je to pro mě velmi příjemný únik a odreagování něco pěkného vytvořit a následně nosit.

Nejsem milovník dlouhého chození po obchodech, stejně si na mojí postavu nejsem schopná vybrat tak, aby někde něco nečouhalo, nepřebývalo nebo aby to na určitých partiích netáhlo...prostě mám ráda, když oblečení sedí a člověk se v něm cítí dobře.

K oblečení patří šperky a správné doplňky, které občas tvořím, ale také velmi ráda nakupuji zde na Fleru.

Je skvělé, že je tolik kreativních a tvořivých lidí a svět není nudný.

Děkuji za nakouknutí v mém tvořivém světě.

 

TOPlist


Způsob dopravy
Zboží zasílám českou poštou.Balím dle velikosti a křehkosti do obálky, fólie nebo krabice.Ceny za poštovné jsou orientační řídí se platným ceníkem české pošty. Poštovné upravuji dle velikosti objednávky. Na poštu chodím jednou týdně, většinou ve čtvrtek.
Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení


1.1 Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží od
prodejce evacek24 prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.fler.cz.


1.2. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a
povinnosti prodávajícího (provozovatele profilu evacek24) a kupujícího.


1.3. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.


1.4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní
smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.


1.5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní
smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.


1.6. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto
ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti
předchozího znění obchodních podmínek.


2.Objednávka a uzavření kupní smlouvy

2.1. Kupní smlouva vzniká v okamžiku odeslání objednávky kupujícím.

2.2. Potvrzení objednávky provede prodávající. Nakupující je o potvrzení informován vnitřní poštou a/nebo e-mailovou zprávou na adresu, kterou uvedl při nákupu.

2.3. Při požadavku změny charakteru objednaného zboží (barva, velikost) v doplňkové zprávě objednávky nemusí prodávající na tuto změnu brát ohled. V takovém případě může objednávku odmítnout. Změnu charakteru zboží je možné předem domluvit s prodávajícím vnitřní poštou a vyrobit zboží podle přání kupujícího.

2.4. O přijetí platby a následném odeslání zboží je kupující informován vnitřní poštou a/nebo e-mailovou zprávou na zadanou adresu.

3. Odstoupení od smlouvy a vrácení zboží

3.1. Kupující má právo do 14 dnů od doručení zboží od smlouvy odstoupit a zboží vrátit (a to i bez udání důvodu).

3.2. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.

3.3. Kupující musí před vrácením zboží o tomto kroku informovat písemně prodávajícího (např. vnitřní poštou).

3.4. Zboží musí být vráceno nepoškozené, bez zjevných vad způsobených užíváním a ve vhodném obalu, který zabrání možnému poškození zboží při přepravě. Zboží posílané zpět není možné zasílat na dobírku.

3.5. Částka za zakoupené zboží bude kupujícímu vrácena po navrácení zboží prodávajícímu

3.6. Náklady spojené s přepravou vráceného zboží od kupujícího k prodávajícímu hradí kupující.

4. Reklamace

4.1. Prodávající odpovídá za to, že dodané zboží nemá vady. Pokud se později ukáže, že zboží má nějakou vadu, má zákazník právo na výměnu nebo opravu. Není-li ani jedno z tohoto možné, lze odstoupit od smlouvy.

4.2.  Prodávající může nabídnout při výskytu vady slevu z kupní ceny.

4.3. Ke každé objednávce je kupujícímu řádně vystavena elektronická faktura. Kupující má možnost si ji sám vytisknout. Faktura slouží zároveň jako záruční list.

4.4. Záruka se nevztahuje na zboží, které je opotřebené jeho používáním.


5. Práva a povinnosti kupujícího


5.1. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní i fakturační adresu, na
kterou má být objednané zboží odesláno.


5.2. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S
celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím
závazným potvrzením. 


5.3. V případě, že věc při převzetí kupujícím je v rozporu s kupní smlouvou, má
kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc
uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího
buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může
kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.


6. Dodací podmínky

6.1. Platbu za zboží a poštovné zašle kupující v českých korunách na bankovní účet prodávajícího. Prodávající odešle kupujícímu zboží po obdržení platby.

6.2. Zboží je odesíláno Českou poštou jako doporučený balíček, případně jako balík. Poštovné a balné je účtováno s ohledem na aktuální ceník České pošty.


7. Zboží na zakázku


7.1. Zadání zboží na zakázku


7.1.1. Zbožím na zakázku se rozumí takové zboží, které je vyrobeno dle
spefických požadavků zákazníka.


7.1.2. Požadavek na zboží na zakázku lze zaslat interní poštou.


7.1.3. Požadavek nemusí být prodávajícím přijat, o přijetí či nepřijetí požadavku
je uživatel informován elektronickou poštou.


7.2. Průběh objednání zboží na zakázku.


7.2.1. Požadavky zadané uživatelem jsou prodávajícím zváženy a jsou se
zákazníkem dle potřeby konzultovány.


7.2.2. Pokud dojde ke shodě, je zákazník seznámen s dobou dodání a přibližnou
cenou.


7.2.3. Po zákazníkovi může být požadována záloha ve výši až poloviny
dohodnuté ceny. V takovém případě bude zákazníkovi vystaveno speciální zboží
s ilustrační fotografií a přesným popisem včetně dohodnutého postupu. U zboží
bude uveda plná cena a v popisu bude rozepsán postup plateb (záloh).
Potvrzením takovéto objednávky vzniká mezi prodávajícím a uživatelem kupní
smlouva.


7.2.4. Nebude-li zákazník komunikovat, vyhrazuje si prodejce právo objednávku
zrušit.


7.2.5. V případě zrušení takovéto objednávky bude zákazníkovi vrácena celá
záloha pouze v případě, že materiál ještě nebyl použit nebo se jej podařilo
prodat. V ostatních případech bude navrácena zbylá část zálohy.


7.3. Vyhotovení zboží na zakázku.
7.3.1. Zboží na zakázku je vyhotoveno v dohodnutém termínu. Není-li možné
termín dodržet, kontaktuje prodávající zákazníka neprodleně.


7.3.2. Zboží je pro zákazníka vystaveno za dohodnutou cenu. Cenu nesmí
prodejce měnit bez předchozí domluvy s uživatelem o více než 5%.


7.3.3. Zboží na zakázku, které splňuje všechny zadané parametry, je uživatel
povinnen zakoupit.


7.4. Platební a dodací podmínky pro zboží na zakázku.


7.4.1. U zboží na zakázku lze využít pouze bankovní převod předem, či platbu v
hotovosti (při osobním předání).


7.4.2. Po přijetí platby na účet prodávajícího je zboží odesláno na zadanou
adresu neprodleně nebo dle dohody s nakupujícím. Zboží je zasláno
prostřednictvím České pošty.


7.5. Vrácení a reklamace zboží na zakázku.


7.5.1. Na vrácení zboží na zakázku bez udání důvodu nemá uživatel nárok.
Pokud zboží nesplňuje jeho představy, je možné uplatnit reklamaci.


7.5.2. Reklamace se řídí platným reklamačním řádem uvedeným v odstavci 8.


8. Reklamační řád
8.1. Záruční doba


8.1.1. Záruční doba na všechny prodávané výrobky je 24 měsíců.
8.1.2. Záruční doba na dodané zboží začíná dnem převzetí zboží zákazníkem a
prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.
8.1.3. Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu
trvání reklamace.
8.1.4. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje.
8.1.5. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží
za nové, záruka se obnovuje v plné výši.
8.1.6. Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady, vady vzniklé při
výrobě či kompletaci zboží provedené prodávajícím. Nevztahuje se na
opotřebení a vady vzniklé používáním zboží.
8.2. Způsob reklamace

8.2.1. Před samotnou reklamaci zákazník nejprve kontaktuje prodávajícího
elektronicky interní poštou, zašle mu popis problému reklamovaného
předmětu a fotografii vady.
8.2.2. Při uplatnění reklamace je nutno předložit (odeslat poštou na adresu
prodejce) řádně zabalený reklamovaný předmět plnění spolu s kopií dokladu o
koupi (dle předchozí dohody s nakupujícím, viz bod 8.2.1).
8.2.3: Zákazník si náklady na přepravu zboží hradí sám.
8.2.4. V případě potvrzení oprávněnosti reklamace má zákazník nárok požadovat
náhradu přiměřených nákladů vzniklých dopravou reklamovaného zboží.
8.2.5. V případě uplatnění reklamace si zákazník ve vlastním zájmu vede tak,
aby bylo zboží zabaleno do vhodného obalového materiálu vyhovujícího
nárokům přepravy daného zboží, nejlépe do obalu originálního a to z důvodu
nebezpečí možného poškození zboží.
8.3. Provedení reklamace
8.3.1. Prodejce po prozkoumání předložených dokladů a zběžné prohlídce
reklamovaného předmětu buď uzná reklamaci jako oprávněnou, nebo odmítne
reklamaci jako neoprávněnou a reklamovaný předmět zákazníkovi vrátí.
8.3.2. O způsobu vyřízení reklamace (uznání reklamace jako oprávněné nebo
odmítnutí reklamace jako neoprávněné) vyrozumí prodávající zákazníka předem
dohodnutým způsobem (písemně nebo emailem).
8.3.3. V případě neoprávněné reklamace má prodávající právo naúčtovat
odběrateli částku odpovídající účelně vynaloženým nákladům na reklamační
postup.


9. Vrácení zboží
9.1. Kupující má ze zákona právo zboží zakoupené přes internet vrátit
prodávajícímu, popř. požádat o výměnu, a to do 14 dnů od obdržení.
9.2. Vrácené zboží musí být kompletní, nepoužité, v původním obalu, schopné
dalšího prodeje.
9.3. Ve vrácené zásilce má být také kopie dokladu o koupi. Zásilka odeslaná na
dobírku nebude převzata.
9.4. Případné vrácení peněz kupujícímu bude provedeno do 10 pracovních dnů.

10. Ochrana osobních údajů

10.1. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje nakupujícího jsou považovány za důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu, nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě, či jinak zneužity.


11. Závěrečná ustanovení
__

11.1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

11.2. Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

V Praze dne 1.1.2014

Blog

Žádný záznam v blogu.

Fler kluby

Uživatel nevlastní žádný Fler klub.

Komentáře

 • 11756404the.black.mouse | 08.05.19 | 13:11

  Moc děkuji za srdíčka a přeji krásný sváteční den ÚsměvTulipánSvítíčko sluníŠtěstí

 • 11739736Gabi's | 30.04.19 | 14:38

  Mockrát děkuji Stydlivý úsměv... A přeji pěkné dny Svítíčko sluníTulipán

 • 11580297wilde | 17.02.19 | 08:21

  Děkuji za milou návštěvu a přeji pěkné dny. ÚsměvŠtěstí

 • 11501220petka-2007 | 15.01.19 | 19:52

  Stydlivý úsměvMiluju tě!

 • 11486733lauermannova | 09.01.19 | 13:55

  Děkujů za ♥ a přeju pohodový denBrrrr, zima

 • 11486321EvaBlažková | 09.01.19 | 10:25

  PusaZamilovaný pohledMiluju tě!

 • 11475618petka-2007 | 04.01.19 | 16:38

  moc děkujiPusaTulipán, přeji prima víkendYes!Ahoj!

 • 11432708Justka | 10.12.18 | 07:36

  ModlitbaKvět

 • 11426752DeniskaF | 06.12.18 | 23:48

  dekuji za Miluju tě!Tulipán

 • 11396438Premule61 | 22.11.18 | 10:26

  Děkuji za srdíčko. PotěšiloPusa

Provozovatel jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely. Více informací. Souhlasím