Kontakt Zboží
Hodnocení: (18) 100%
Nadšenci: 139
Aktivita: aktivní
Prodáno: 69
Registrace: 25.7.2016
Město: Měchenice
Stát: ČR

Novinky

Žádné aktuální informace.

 Daníkovoo je svět čistě holčičí

 

plný příběhů a pohádek

 

úplně melancholický

 

vítejte v něm 

Stydlivý úsměv

**********************

Nádherně snové obaly na knihy a peněženky s mými ilustracemi najdete u velmi šikovné wilde Zamilovaný pohled

Způsob dopravy
Zboží odesílám nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení peněz na účet. Bude doručeno Českou poštou buď v bublinkové obálce, nebo v pevné krabici Je možné po předchozí domluvě vyzvednout v Praze na stanici metra Smíchovské nádraží
Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanoveníDaníkovoo
Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího
(provozovatele profilu Daníkovoo) a kupujícího.
2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
2.1: Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito
obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
2.2: Zákazník má právo stornovat objednávku do 24 hodin od podání
objednávky.
2.3: Přijetí objednávky je potvrzeno prodávajícím, kupující je o tomto kroku
informován elektronickou poštou na adresu, kterou zadal při nákupu.
2.4: Poznámka zákazníka v objednávce neslouží pro požadavky zákazníka
na jakoukoliv změnu charakteru objednávaného zboží. Prodávající má v
takovém případě právo objednávku odmítnout. Změny jsou možné pouze
po předchozí individuální domluvě interní poštou
2.5: Prodávající má právo přijatou objednávku ve výjimečných případech
odmítnout, například v případě opakované špatné obchodní morálky
zákazníka nebo v případě zadání nepravdivých nebo nesmyslných údajů
pro odeslání či komunikaci. Prodávající má také právo objednávku
odmítnout v případě, že není schopen v dohodnutém termínu zajistit dodání
zboží a nebo není schopen zajistit např. dostatečné množství materiálu na
jeho výrobu od dodavatele.
2.6: Kupní smlouva vzniká momentem odeslání objednávky. Od tohoto
momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a
povinnosti. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená kupní
smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění
a není přístupná třetím stranám.
2.7: Platba bankovním převodem má být uhrazena do 10 pracovních dnů
od odeslání objednávky. O platebních údajích bude zákazník informován
elektronicky. Při nesplněním této podmínky dojde ke stornování
objednávky.
2.8: Zboží vyráběné na zakázku se řídí podmínkami uvedenými v odstavci
7.
2.9: V průběhu vyřizování objednávky je kupující informován o stavu
objednávky elektronickou poštou na adresu uvedenou při nákupu.
2.10: Kupující dostane objednané zboží za cenu platnou v době objednání.
U zboží na zakázku může dojít ke změně ceny po předchozí dohodě s
kupujícím, viz odstavec 7.
2.11: Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou
1 / 6
zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
2.12: Zákazník si může stáhnout elektornicky účetní doklad, který slouží zároveň
jako dodací a záruční list. Na vyžádání je možné také zaslat fakturu v papírové
podobě spolu se zbožím.
3. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)
3.1: Kupující má právo podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku odstoupit
od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, je potřeba
nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, poslat zpět v
uvedené lhůtě (lhůta se počítá od data odeslání). Prodávající do 30 dnů od
odstoupení vrátí zákazníkovi zpět odpovídající částku předem dohodnutým
způsobem. Před odesláním zboží zpět je kupující povinen o tomto
informovat prodávajícího.
3.2: Uplatní-li kupující právo na odstoupení od smlouvy, má prodávající
právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením
zboží.
3.3: Zboží na zakázku nelze vrátit bez udání důvodu, viz odstavec 7.
4. Práva a povinnosti prodávajícího
4.1: Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat
objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který kupujícímu
sdělí při potvrzení objednávky. Účetní doklad sloužící zároveň jako dodací
a záruční list je k dispozici ke stažení elektronicky, na vyžádání i se
zbožím.
4.2: Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující
opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
4.3: Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky)
odstoupit, stane-li se plnění nemožným (např. při vyprodání zboží),
nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že kupující
zaplatil objednané zboží předem a odstoupí-li od smlouvy z výše
uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do
5 dnů od odstoupení od smlouvy.
5. Práva a povinnosti kupujícího
5.1: Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní i fakturační
adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
5.2: Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu.
S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě
před jejím závazným potvrzením. Pro zboží na zakázku jsou podmínky
2 / 6
upřesněny v odstavci 7.
5.3: V případě, že věc při převzetí kupujícím je v rozporu s kupní smlouvou,
má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného
odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle
požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový
postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci
nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci
o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám
způsobil.
6. Dodací podmínky
6.1: Dodací podmínky pro Českou republiku.
6.1.1: Objednávky jsou kupujícím doručovány Českou poštou jako
doporučená zásilka, v případě větší objednávky jako cenný balík. Ve
výjimečných případech (na přání zákazníka, před Vánoci apod.) budou
objednávky odesílány jako balík do ruky/ balík na poštu. Prodávající o tom
zákazníka informuje předem. Zásilky jsou odesílány max. 2x týdně,
v případě, že zákazník velmi spěchá na odeslání, je možné balík odeslat
dříve za příplatek dle dohody.
6.1.2: Poštovné se řídí aktuálním ceníkem České pošty.
6.1.3: Zboží je možné po předchozí dohodě emailem vyzvednout osobně v
Praze. V takovém případě zákazník při objednávání v košíku připíše do
poznámky 'Osobní odběr'.
6.1.4: Dodání zboží po České republice trvá obvykle 1-3 pracovní dny.
Prodejce nenese odpovědnost za ztrátu zásilky v průběhu dopravy a pokud
by zboží nebylo dodané ve standartním termínu, kupující bude prodejce o
tomto neprodleně informovat. Prodejce pak podá reklamaci k České poště
a až do vyřešení reklamace není možné objednávku zrušit či vrátit peníze
kupujícímu.
6.2 Dodací podmínky pro Slovenskou republiku.
6.2.1: Zakoupené zboží je možné zaslat na Slovensko.
6.2.2: Poštovné je dle aktuálního ceníku České pošty.
6.2.3: Platba musí v takovém případě proběhnout na EUR účet u Fiobanky
prodávajícího (podrobné instrukce při zadávání objednávky). Při transakci
neplatíte žádné poplatky za mezinárodní převod.
6.2.4: Dodání zboží na Slovensko trvá přibližně 3-5 pracovních dnů.
7. Zboží na zakázku
7.1: Zadání zboží na zakázku
7.1.1: Zbožím na zakázku se rozumí takové zboží, které je vyrobeno dle
specifických požadavků zákazníka.
3 / 6
7.1.2: Požadavek na zboží na zakázku lze zaslat interní poštou.
7.1.3: Požadavek nemusí být prodávajícím přijat, o přijetí či nepřijetí
požadavku je uživatel informován elektronickou poštou.
7.2: Průběh objednání zboží na zakázku.
7.2.1: Požadavky zadané uživatelem jsou prodávajícím zváženy a jsou se
zákazníkem dle potřeby konzultovány.
7.2.2: Pokud dojde ke shodě, je zákazník seznámen s dobou dodání a
přibližnou cenou.
7.2.3: Po zákazníkovi může být požadována záloha ve výši až poloviny
dohodnuté ceny. V takovém případě bude zákazníkovi vystaveno speciální
zboží s ilustrační fotografií a přesným popisem včetně dohodnutého
postupu. U zboží bude uvedena plná cena a v popisu bude rozepsán
postup plateb (záloh). Potvrzením takovéto objednávky vzniká mezi
prodávajícím a uživatelem kupní smlouva.
7.2.4: Nebude-li zákazník komunikovat, vyhrazuje si prodejce právo
objednávku zrušit.
7.2.5: V případě zrušení takovéto objednávky bude zákazníkovi vrácena
celá záloha pouze v případě, že materiál ještě nebyl použit nebo se jej
podařilo prodat. V ostatních případech bude navrácena zbylá část zálohy.
7.3: Vyhotovení zboží na zakázku.
7.3.1: Zboží na zakázku je vyhotoveno v dohodnutém termínu. Není-li
možné termín dodržet, kontaktuje prodávající zákazníka neprodleně.
7.3.2: Zboží je pro zákazníka vystaveno za dohodnutou cenu. Cenu nesmí
prodejce měnit bez předchozí domluvy s uživatelem o více než 10%.
7.3.3: Zboží na zakázku, které splňuje všechny zadané parametry, je
uživatel povinen zakoupit.
7.4: Platební a dodací podmínky pro zboží na zakázku.
7.4.1: U zboží na zakázku lze využít pouze bankovní převod.
7.4.2: Po přijetí platby na účet prodávajícího je zboží odesláno na zadanou
adresu neprodleně nebo dle dohody s nakupujícím. Zboží je zasláno
prostřednictvím České pošty.
7.5: Vrácení a reklamace zboží na zakázku.
7.5.1: Na vrácení zboží na zakázku bez udání důvodu nemá uživatel nárok.
Pokud zboží nesplňuje jeho představy, je možné uplatnit reklamaci.
7.5.2: Reklamace se řídí platným reklamačním řádem uvedeným v odstavci
8.
8. Reklamační řád
8.1: Záruční doba
8.1.1: Záruční doba na všechny prodávané výrobky je 24 měsíců.
8.1.2: Záruční doba na dodané zboží začíná dnem převzetí zboží
4 / 6
zákazníkem a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční
opravě.
8.1.3: Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu
trvání reklamace.
8.1.4: V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje.
8.1.5: Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou
zboží za nové, záruka se obnovuje v plné výši.
8.1.6: Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady, vady vzniklé při
výrobě či kompletaci zboží provedené prodávajícím. Nevztahuje se na
opotřebení a vady vzniklé používáním zboží.
8.2: Způsob reklamace
8.2.1: Před samotnou reklamaci zákazník nejprve kontaktuje prodávajícího
elektronicky interní poštou, zašle mu popis problému reklamovaného
předmětu a fotografii vady.
8.2.2: Při uplatnění reklamace je nutno předložit (odeslat poštou na adresu
prodejce) řádně zabalený reklamovaný předmět plnění spolu s kopií
dokladu o koupi (dle předchozí dohody s nakupujícím, viz bod 8.2.1).
8.2.3: Zákazník si náklady na přepravu zboží hradí sám.
8.2.4: V případě potvrzení oprávněnosti reklamace má zákazník nárok
požadovat náhradu přiměřených nákladů vzniklých dopravou
reklamovaného zboží.
8.2.5: V případě uplatnění reklamace si zákazník ve vlastním zájmu vede
tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného obalového materiálu
vyhovujícího nárokům přepravy daného zboží, nejlépe do obalu
originálního a to z důvodu nebezpečí možného poškození zboží.
8.3: Provedení reklamace
8.3.1: Prodejce po prozkoumání předložených dokladů a zběžné prohlídce
reklamovaného předmětu buď uzná reklamaci jako oprávněnou, nebo
odmítne reklamaci jako neoprávněnou a reklamovaný předmět zákazníkovi
vrátí.
8.3.2: O způsobu vyřízení reklamace (uznání reklamace jako oprávněné
nebo odmítnutí reklamace jako neoprávněné) vyrozumí prodávající
zákazníka předem dohodnutým způsobem (písemně nebo emailem).
8.3.3: V případě neoprávněné reklamace má prodávající právo naúčtovat
odběrateli částku odpovídající účelně vynaloženým nákladům na
reklamační postup.
9. Vrácení zboží
9.1: Kupující má ze zákona právo zboží zakoupené přes internet vrátit
prodávajícímu, popř. požádat o výměnu, a to do 14 dnů od obdržení.
9.2: Vrácené zboží musí být kompletní, nepoužité, v původním obalu,
5 / 6
schopné dalšího prodeje.
9.3: Ve vrácené zásilce má být také kopie dokladu o koupi. Zásilka
odeslaná na dobírku nebude převzata.
9.4: Případné vrácení peněz kupujícímu bude provedeno do 10 pracovních
dnů.
10. Závěrečná ustanovení
10.1: Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových
stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
10.2: Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá
ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání
objednávky, též platnou cenu objednaného zboží, nebylo-li v konkrétním
případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Blog

Žádný záznam v blogu.

Fler Boxy

Fler kluby

Uživatel nevlastní žádný Fler klub.

Komentáře

 • 11388655wilde | 18.11.18 | 20:11

  Děkuji za milou návštěvu a přeji pěkné dny. ÚsměvŠtěstí

 • 11043064lvajka | 14.06.18 | 10:49

  Krásné a milé obrázky, musím se podívat na mapu, kde leží Měchenice Úsměv

 • 10948111wilde | 05.05.18 | 21:35

  Děkuji za milou návštěvu a přeji pěkné dny. ÚsměvKytice

 • 10708704wilde | 09.02.18 | 18:34

  Děkuji za milou návštěvu a přeji pěkné dny. ÚsměvBrrrr, zima

 • 10480827LadyElik | 16.11.17 | 18:17

  Daníku ty tvoje kresbičky to je prostě nádhera :) Máš úžasný osobitý styl... Miluju tě!

 • 10327816Miroslava Šmídová | 26.09.17 | 20:08

  :-Děkuju za sdílení radosti, moc mne potěšiloModlitbaVelký úsměvKyticeTanečnice

 • 10315566Amellie | 22.09.17 | 19:54

  Mám radost a ještě větší, že jsem udělala radost Miluju tě!Srdce. Přeji ať radost přinese i ovoce Stydlivý úsměvFrajer

 • 10214600wilde | 17.08.17 | 22:11

  Děkuji za milou návštěvu. ÚsměvKytice

 • 10210776Obrazy Bona | 16.08.17 | 16:16

  Krásné novinky!

 • 10121950Marjar2421 | 13.07.17 | 20:14

  KrásaStydlivý úsměvZamilovaný pohledSlunečniceŠtěstí

Provozovatel jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely. Více informací. Souhlasím