Kontakt Zboží
Hodnocení: (23) 100%
Nadšenci: 126
Aktivita: aktivní
Prodáno: 6650
Registrace: 8.4.2017
Město: Praha 9
Stát: ČR

Novinky

787919
17.2.2019 Novinka svatební kolekce tiskovin Pivoňky NO.3
https://www.fler.cz/zbozi...


Jmenuji se Eva Marzini a jsem designérka sváteční atmosféry. Maluji aquarelové a jiné motivy, které používám na návrhy svatebních oznámení a svatebních webů.

Svatební tiskoviny a svatební web si u mně můžete objednat buď na zakázku na jakýkoliv motiv nebo si vybrat v e-shopu z mých vytvořených návrhů. Návrhy svatebních tiskovin a svatebních webů (viz níže ukázka šablony) ladím do jednoho designu. Podívejte se na ukázku kolekce Šípkové růže níže, nebo nakoukněte ke mně do fler-shopu.

Jak si u mně objednat:

Objednat si můžete buď z e-shopu, nebo poptat zakázku podle Vašich představ.

1. krok: Jak si objednat z fler-shopu: Vyberte si vzor oznámení z nabídky a objednejte si Váš požadovaný počet kusů tiskovin, do Fler zprávy uveďte informace o vaši svatbě (jméno nevěsty a ženichy, datum, čas a místo obřadu, případně citát/motta či jiný text, který byste rádi měli na oznámení, či kartičkách) na základě vaši objednávky Vás kontaktuji přes Fler zprávu. Pokud hodláte u mně objednat zboží na zakázku, kontaktujte mne nejprve přes Flér zprávu.

2. krok: Vaše texty zapracuji do návrhu, což trvá asi 3 dny od objednávky. Po dohodě lze i dříve. 

3. krok: Pošlu vám do e-mailu náhled po změnách ke schválení před tiskem.

4. krok: Jakmile schválíte úpravy a vaše objednávka je již uhrazená, předávám tiskoviny do tisku a posléze vás budu informovat o termínu jejich dodání k vám domů. 

Tiskoviny dodávám do 7-10 dnů od uhrazené objednávky, po dohodě lze i dříve (kontaktujte mne pro dotaz do flér zprávy).

Pokud budete mít jakékolik dotazy, prosím kontaktujte mě do Flér zprávy.

Níže je ukázka z kolekce Šípkové růže, jak k sobě ladí všechny tiskoviny a web, ve stejném designu pro Vás vytvořímoznámení do emailu:

 

UKÁZKA OZNÁMENÍ NA ZAKÁZKU:

SVATEBNÍ WEBY:

A pokud chcete být úplně EKO a ŠETRNÍ tak si u mně objednejte ve stejném stylu tiskovin svatební web :-)

Všechny svatební weby jsou k dispozici včetně drobných úprav textu a obsahují RSVP formulář, do kterého svatební hosté potvrzují účast na svatbě, zda budou chtít přenocovat, menu pro vegetariány a jn. Níže ukázka stránek webu a menu z kolekce Eucalyptus srdíčkový v bílé:

Další šablony:

 

 

SVATEBNÍ OZNÁMENÍ DO E-MAILU

Rozešlete oznámení e-mailem je to absolutně poslední trend jak být EKO a šetrný. Kromě tištěných navrhuji také svatební oznámení do e-mailu, které lze kombinovat spolu se svatebními tiskovinami.

A máte u mě z čeho vybírat. V nabídce jsou květinové desény, elegantní krajkové motivy či motivy pohádkového lesa a levandulových polí. Vyberou si jak cestovatelé a dobrodruzi, tak milovníci elegantní klasiky či francouzské Provence.

Koukni na ukázku na další motivy u mně ve Fler shopu!

Díky, že jste sem koukli :-)

Způsob dopravy
česká pošta, doporučeně, balík do ruky v kartonové krabici nebo bublinkove obálce.
Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím BudeVeselka a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.fler.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

 

1.2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

 

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém a anglickém jazyce.

 

1.4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny nabízeného zboží a služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. 

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. 

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • 3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

 • 3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

 • 3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

 

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

 

3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

 

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

4. Cena zboží a platební podmínky 

4.1. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

 

4.2. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

 

4.3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

 

4.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

 

4.5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

 

4.6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, s výjimkou uplatnění dárkových (slevových) poukazů (viz bod 4.8) zakoupených v internetovém obchodě.

 

4.7. Zakoupený dárkový poukaz opravňuje k poskytnutí slevy ve výši částky uvedené na dárkovém poukazu.

 

4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 

4.10. Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu a storno poplatku pokud ještě nebyla objednávka ve stavu před korekturami, tedy nebyla předána k tisku.

 

4.11. Storno objednávky kupující provede do Fler zprávy prodejce BudeVeselka nebo do emailu prodejce, který je uvedený na platebním dokladu. Prodávající může storno objednávky přijmout také telefonicky, následně je však nutné potvrzení předchozím způsobem. Kupující při stornu objednávky uvede její číslo, své jméno a kontaktní údaje (tel. číslo, e-mail). Jakmile prodávající objednávku stornuje, obdrží kupující email potvrzující storno objednávky.

 

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu a od kupní smlouvy o zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím.

 

5.2. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

 

5.3. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

6. Přeprava a dodání zboží

6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

 

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

 

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

 

6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 

7. Práva z vadného plnění

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

 

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • 7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

 • 7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

 • 7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

 • 7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

 • 7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Projeví-li se vada v průběhu 1 den od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

 

7.4. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující odesláním reklamačního listu na adresu prodávajícího nebo e-mailem. Uplatnění musí obsahovat číslo objednávky, popis vady zboží, případně také její dokumentaci (např. fotografiemi).

 

7.6. Po obdržení reklamovaného zboží prodávajícím bude kupujícímu odesláno potvrzení o přijetí reklamace do 3 dnů od uplatnění reklamace. Potvrzení o zahájení reklamačního řízení bude zasláno na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v zaslané objednávce.

 

7.7. Kupující je povinen prokázat, že zboží zakoupil u prodávajícího a že vadu uplatňuje v řádné lhůtě. Bez prokázání těchto skutečností není prodávající povinen reklamaci přijmout.

 

7.8. Práva z vadného plnění se nevztahují na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním či vady zboží, o kterých kupující věděl, nebo které sám způsobil.

 

7.9. V případě uznané reklamace má kupující nárok na

 • 7.9.1. dodání nového zboží či části zboží

 • 7.9.2. odstoupení od smlouvy

 • 7.9.3. odstranění vad, nebo

 • 7.9.4. slevu z kupní cenypřičemž právo volby nároku přísluší kupujícímu.

7.10. V případě uznané reklamace hradí prodejce minimální náklady spojené se zasláním zboží zpět. Pokud kupující zvolí jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím v souladu s § 1832 odst. 2 občanského zákoníku, budou kupujícímu vráceny náklady odpovídající nejlevnějšímu způsobu standardního dodání zboží nabízené prodávajícím. V případě neoprávněné reklamace nemá kupující nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně.

7.11. Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, dalších podkladů). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od Kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastaven až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

7.12. Prodávající vyrozumí kupujícího o vyřízení reklamace nejpozději do 30ti kalendářních dnů na e-mailovou adresu uvedenou v zaslané objednávce.

7.13. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

8.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

8.6 Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

9. Ochrana osobních údajů

9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, název obchodní společnosti, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

9.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

10. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

10.3. Údaje zákazníka budou zpracovány výhradně za účelem vyřízení objednávky a dodání zboží.

11. Doručování

11.1. Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce. 

12. Závěrečná ustanovení

12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

12.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

V Praze dne 17.3.2017

Blog

Žádný záznam v blogu.

Fler kluby

Uživatel nevlastní žádný Fler klub.

Komentáře

 • 11772574Živá fantazie | 16.05.19 | 14:05

  Zelené srdce

 • 11434014Print it up | 10.12.18 | 19:43

  Moc krásná grafika, ať se daří Stydlivý úsměv

 • 11430357Esus | 09.12.18 | 04:32

  Přeji Vám krásné nedělní ránoSvítíčko slunía moc děkujiSrdce.

 • 11174045atelier terej | 13.08.18 | 15:19

  Děkuji, zdá se, že vysíláme na stejných vlnách Velký úsměv.

  EJ

 • 11075617Alion | 27.06.18 | 21:41

  Krásná oznámení a přáníčka Velký úsměvKytice

 • 11068419V domečku | 25.06.18 | 09:52

  moc děkuji za milou návštěvu a přeji nádherný den

 • 11068077TREPA | 25.06.18 | 07:27

  Děkuji za juknutí do zamotaného obchůdku a za Srdce

 • 10998065Olga pel mel | 25.05.18 | 22:09

  KrásnéKvětDuha

 • 10847958Říše pohádek | 27.03.18 | 16:23

  Děkuji.Tulipán

 • 10715480Michaela3011 | 12.02.18 | 09:09

  Velká spokojenost úplně se vším ÚsměvKvět

Provozovatel jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely. Více informací. Souhlasím