Mé otázky jsou navždy věčné

mé slzy jsou pro nestatečné

můj úsměv pro hřích na dlani

můj smích pro slova pokání

 

Napřed chceš šlápnout

potom plakat 

a potom prosit o milost

jako by už nebylo dost

těch věčných chyb

těch marných nálad

 

Smutku můj

vyleť z těžkých mříží

a až ti osud cestu zkříží

nedbej na jeho svůdnou tvář

a zkus se zeptat

kdo je lhář

(jana zwinsová :-) )