Sova, symbol moudrosti

Sova je symbolem moudrosti, neboť byla podle evropské tradice často spojována s řeckou bohyní moudrosti, Athénou, a stává se jejím atributem. Její otec, samotný Zeus, s Athénou rád diskutoval a byl k ní vždy otevřený. Moudrost však v řeckém pojetí byla také spojována s válkou – tj. strategickou válkou, která vždy vede k vítězství. Mimo jiné však Athéna také lidi naučila řadě řemesel, vynalezla mnohé stroje a nástroje a ochraňovala mír.

A proto například i v pohádkách zůstává sova jakousi opeřenou starou babičkou pro své spojení s ženou – Athénou. A možná také proto, že děti více spatřují moudrost v babičkách než v dědečcích z důvodu dětsky banálního pohledu: častěji malé caparty hlídá a hraje si s nimi babička nežli dědeček. Neplatí to však samozřejmě všude.

Nepotřebujete tedy právě pro někoho, kdo je vám blízký, malý dárek, který bude mít i tento skrytý význam moudrosti? Sovičkou od MyLittleFeltArt třeba právě z nové kolekce určitě potěšíte...

image  image  image

image  image  image

image  image  image