Je to možné relativně velmi jednoduše.

 

Z povinnosti evidovat tržbu jsou totiž vyjmuty prodejní automaty.

Jednoznačně to definuje zákon 112/2016 Sb., par. 12, odst. 3, písmeno i).

 

Tržby vyloučené z evidence tržeb

i) z prodeje zboží či služeb prostřednictvím prodejního automatu,

 

Upřesnění najdeme také na stránkách Finanční správy.

Standardnímu režimu evidence tržeb by neměl podléhat prodej zboží nebo služeb v samostatných prodejních automatech (tedy automatech nepřipojených k síti a nevybavených tiskárnou). Jde o jednu z výjimek, kterými zákon zohledňuje specifické podmínky podnikání, které evidenci ve stávající podobě technicky neumožňují. Netýká se to však všech „automatů“ – např. samoobslužné pokladny v supermarketu evidenci tržeb podléhají.“

 

Prodejní automaty v legislativě.

V zákonech je celá řada míst, kde se prodejní automaty zmiňují. Např. Živnostenský zákon 455/1991 Sb., v par. 17 a následujících. A také v celé řadě dalších zákonů a předpisů. To teď nechejme stranou. Je povinností každého provozovatele prodejního automatu, aby se těmito právními normami samostatně seznámil a jimi se řídil.

 

Definice prodejního automatu.

Nikde v zákoně není přesně technicky specifikováno, jak má takový prodejní automat fungovat, jak má být technicky vybaven. Nikde není předepsáno, že by musel být na elektřinu, že by musel zboží vydávat automaticky, že by měl vracet mince. Technické parametry nejsou nikde definovány.

Z logiky věci však vyplývá, že se musí jednat o zařízení, kde není přítomen prodavač, kde si obsluhu zajistí zákazník sám poté, co uhradí potřebnou částku.

 

Kdo nechce, hledá důvody. Kdo chce, hledá způsoby.

Naprostá většina čtenářů si na tomto místě řekne ... co je to za nesmysl, přece si nebudu kupovat na trhy drahý prodejní automat za statisíce?! To je mimo mé možnosti, končím se čtením!

A já oponuji ... co tak najít způsob, jak to udělat levně!

 

Je to výzva! Dokážeme si levný prodejní automat sestavit sami?

Všichni známe poměrně složité automaty, ve kterých je zákazník schopen platit jak platební kartou, tak mincemi či bankovkami, přičemž automat sám vydá zboží a také případně vrátí správnou částku.

image

Nikde však není napsáno, že každý automat musí fungovat takto sofistikovaně.

 

O něco jednodušší jsou například automaty na kuličkové žvýkačky. Nepotřebují připojení k elektrickému proudu, vyžadují vhození přesné částky, nevrací mince, zboží vydají po otočení kličkou. Celkově jednoduché řešení, o kterém také můžeme s čistým svědomím prohlásit, že se jedná o prodejní automat.

Tento typ automatu už je našim potřebám bližší. Bohužel je příliš jednodruhový, takže se nehodí pro prodej více druhů zboží.

 

Krom toto všechny tyto automaty vycházejí z předpokladu, že co zákazník, to zloděj. Zboží je volně nepřístupné, automat zboží vydá až ve chvíli, kdy zákazník prokazatelně zaplatí.

 

Abychom nebyli nuceni pořizovat drahá řešení, jeví se jako nejlepší prodejní automat ten, kterému říkáme „Islandský model“. Je založen na důvěře v zákazníka.

Zboží je volně přístupné, předpokládá se, že zákazník zaplatí, a poté si odebere jen takové zboží a tolik zboží, které mu podle uhrazené částky náleží.

image

 

Prodejní automat má čtyři charakteristické rysy.

- musí mít místo pro vystavení a odběr zboží,

- musí mít schránku, kam zákazník vhodí finanční hotovost,

- nesmí mít žádného prodavače (prodavačku), který by obsluhoval zákazníky,

- musí mít zajištěnou technickou obsluhu (doplňování zboží, odnos peněz).

 

To zvládneme také!

V další části si řekneme, co všechno si musíme pořídit, abychom si sestavili dobrý prodejní automat, a dále si řekneme, jak se musíme chovat, abychom nebyli v roli prodavače.

Pro vybavení prodejního automatu nebudeme nikam jezdit ani chodit. Všechno totiž najdeme zde na Fleru.

 

 

Prodejní stánek a jeho řádné označení.

 

Základem je prodejní stánek. S tím nám určitě ochotně pomůže NOSTALGIE od Aleny.

image

 

Budoucí prodejní automat je třeba řádně označit v souladu s platnými předpisy. Budeme potřebovat cedulku se jménem a adresou provozovatele, IČ a možná další náležitosti. Spousta písmenek, se kterými si dokáže skvěle poradit Martina-H. Na ni se můžeme s důvěrou obrátit, napíše nám cokoliv, a ještě k tomu přidá milý obrázek.

 

Kdo jiný nám ještě dodá vhodné cedulky? 

 

AMA vlídně přivítá vaše zákazníky.

 

DekoraceSoušek přidá nějakou moudrost či povzbuzení.

 

 

Na viditelné místo je třeba umístit dvě cedulky (od TAMari).

Cedulku, která vysvětluje, proč nemůžeme mít EET pokladnu,

 

a cedulku, která sděluje, co očekáváme od případné kontroly Živnostenského úřadu.

 

Jelikož chceme naše zákazníky motivovat k nákupu, rozhodně si nebudeme na stánek dávat cedulku od Bohda.

 

Uspořádání zboží a jeho správné označení.

Zboží v našem prodejním automatu je potřeba přehledně uspořádat. S tím by nám mohl pomoci Pink Robin

image

 

nebo Martin32.

 

Každé jednotlivé zboží označíme cenovkou od Lada Přikrylová.

 

Pro popis cenovek použijeme tužky od VENDA.work

 

nebo pastelky od žubrienka.cz.

 

A nakonec visačkami od Libudekor - papírové drobnosti zákazníka ujistíme, že přestože se zboží automaticky prodává, nebylo automaticky vyrobeno.

 

Schránka na finanční hotovost.

Aby byl prodejní automat automatem, aby takříkajíc naplnil skutkovou podstatu, musí mít zákazník možnost zaplatit sám, bez přítomnosti prodavače.

 

To je ta nejdůležitější věc, kterou musíme zajistit. V tom by nám měl pomoci  výrobek s názvem

S pomocí prasEETe zbavíš se EET“ od Bohda

 

 

Jediné místo, kudy lze tento automat obsluhovat, je úzká štěrbina na hřbetu. Sem zákazník peníze vhodí. Vyjmout jednoduše peníze není možné. Tím je vyloučena jakákoliv průběžná manipulace s penězi během konání trhů.

Obsah schránky s finanční hotovostí si přebereme až doma, s pomocí kladiva.

 

Nebudeme to ovšem s tím „Islandským modelem“ a bezmeznou důvěrou v zákazníky zase až tak moc přehánět, a pro všechny případy si tělíčko prasEETe pevně uchytíme ke stánku pomocí řemene od Silie

 

Vše připraveno, můžeme to spustit.

Ve chvíli, kdy máme na stánku vystavené zboží a kdy máme připravený automat na peníze, můžeme náš prodejní automat „spustit“.

 

Pak již jen budeme jako nestranní pozorovatelé (nejsme přece žádní prodavači) sledovat, jak přicházejí zákaznice

a zákazníci,

aby ze svých peněženek od NGdesign a Gerard vyjmuli příslušný obnos, sami jej vhodili do automatu, sami si převzali zboží, a spokojení odešli, aniž by během nákupu vyžadovali přítomnost obsluhy.

 

Důvěřuj, ale zpovzdálí dozoruj!

Chceme-li provozovat stánek jako prodejní automat, nesmíme se na stánku vyskytovat v roli prodavače, prodavačky.

Ovšem nikde v zákoně nám žádný paragraf nezakazuje ostrahu prodejního automatu.

 

Aby se nám z našeho stánku nestalo místo pro volný odběr bez placení, budeme vše pozorovat, a když bude třeba, v příhodnou chvíli se vložíme do děje. K tomu se také patřičně vybavíme. I v tomto směru máme na Fleru z čeho vybírat, čím se inspirovat.

 

Jsme zkušení prodejci, takže dobře víme, že na zákazníky dokáže zapůsobit už jen samotná síla pohledu tak, že je ani nenapadne se chovat nečestně.

                                                                                                                                (radhuza)

 

Jindy úplně stačí upřený pohled                                                                (ART LeMal)

 

nebo výraz typu „To snad nemyslíte vážně!“                                                 (Alfonsie)

 

Může se ovšem stát, že budeme muset být i o něco přísnější.                          (winn)

 

V krajním případě budeme muset na nezbedného nakupujícího rázně zakřičet.

                                                                                                                                     (Farah)

 

 

Věříme, že všichni nakupující budou poctiví a bezproblémoví. Nicméně pokud bychom si na některé z nich nevystačili s mimikou či slovním napomenutím, nezbývá než sáhnout po represivních nástrojích.

 

V prvé řadě máme možnost zlobivého nakupujícího lehce klepnout přes prsty, to by snad mohlo pomoci.

                                                                                                                            (Plácnem-si)

 

Pokud naše mírné napomenutí nepomůže a pokud je provinění nakupujícího do nebe volající, či snad už jde přímo o krádež, pak nezbývá než zahnat nakupujícího honáckým bičem do kouta ...

                                                                                                                              (Westman)

 

... prchá-li, tak jej ulovit ...                                        (Sagittaria ŘEMESLNÁ DÍLNA)

 

... a přivolat muže zákona.                                                                                    (Lumkor)

image  image 

 

Ti už si pak dotyčného odvedou v poutech.                                          (MyObsession)

image

 

Na soudu pak bude,                                                                                           (-Aufleer-)

 

zda si provinilec odnese pouze důtku,                                                       (Plácnem-si)

 

či zda skončí v žaláři ...                                                                               (Merlin Irene)


 

... s koulí na noze.                                                                                          (železnýdrak)

image

 

Co vám teď letí hlavou?

Sedíte u svého šálku kávy, dopíjíte její poslední doušky ...                         (Jackelin)

 

a dumáte, co vám tenhle blog chtěl ve skutečnosti sdělit. Je to jen pouhá cimrmanovská mystifikace, nebo je to reálná cesta, kudy by se dalo ubírat?

                                                                                                           (Ateliér Petra Čánská)

 

Nechám na vašem uvážení, ke kterému vysvětlení se přikloníte. Pokud k té odvážnější variantě, tak vám přeji, aby se vaše zboží v prodejních automatech líbilo, aby byli nakupující příjemní, aby je nebylo třeba nahánět a lovit, aby se vám vyhnuly kontroly a abyste si u prodejního automatu dokázali vychutnat i trochu klidu, protože automat přece bude pracovat za vás.

S chutí do toho!