Skončilo hlasovanie 27. kola náško klubu

image

na tému:  "ZVÍŘÁTKA MILUJÍ JARO"

Nominovaných bolo neuveriteľných 21 súťažiacich a hlasy ( ktorých ste inak mali v tomto kole viac ) ste medzi nich rozdelili takto:

1. miesto ( 46 hlasov )
Ušiačik vo farbách lúk  od tercisch

Ušiačik vo farbách lúk

 

2. miesto ( 41 hlasov )
ovecka od feltestic
ovečka

 

3. miesto ( 28 hlasov ) dosiahli rovnako 2 výrobky

Obal na květináč s ovečkou od yvett.č
a
Velikonoční ovečka Maruška od Monyii

Obal na květináč s ovečkou - návod na háčkování Velikonoční ovečka Maruška - autorská hračka

 

Na nasledujúcich miestach sa umiestnili so zhodným počtom hlasov

Taštička motýlek       a       velikonoční kůzle

a za nimi v tesnom závese

Vítání jara

 

• Gratujeme víťazom • 

Ďakujeme za všetky hlasy, aj všetkým súťažiacim.

 

Môžte sa tešiť na ďaľšie kolo a hlasovanie alebo sa pridať k nám a spoločne tvoriť vo svete zvierat

image