Kontakt Zboží
Hodnocení: (1) 100%
Nadšenci: 3
Aktivita: aktivní
Prodáno: 22
Registrace: 22.2.2018
Město: Vápno
Stát: ČR
Milí zákazníci, vzhledem k tomu, že veškeré zboží, které mám v běžné nabídce, je zabalené z důvodů stěhování, které se nepříjemně protahuje, nemohu ho tedy nabízet. Až bude odstěhováno a klid, vrátíme se do... více »

Novinky

750735
26.9.2018 Z důvodů stěhování uzavírám na několik dní prodej na Fler.cz. Děkuji za pochopení a přeji vám krásné podzimní dny :-). Vlaďka

Vítejte v barevném šopíku. Obchůdku využívajícího, jak jinak, než celé spektrum barev různorodým způsobem. Mrkáček

Jmenuji se Vlaďka a s mým synem Václavem spolupracujeme na novém projektu, který vznikl právě díky němu. 

 

Václav je autista s Aspergerovým syndromem. Vidí svět jinak a jinak, než je běžné, na něj reaguje. To mu znemožňuje vést tzv. normální život a uplatnění. Ale jak se říká, když se chce, všechno jde Mrkáček

Proto jsme společně založili tento obchůdek, kde chceme využívat našich radostí a tvořit barevné věci všeho druhu Svaťoušek

Naše nabídka bude vypadat různorodě podle toho, co nás zrovna nadchne a zaujme. 

Ještě jednou vítejte a užijte si návštěvu.
Stydlivý úsměv

Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

 

1.1 Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží od prodejce Barevný šopík. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (Barevný šopík) a kupujícího.

 

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 

2.0: Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

2.1: Nákup je možný i bez registrace. 

2.2: Zákazník má právo stornovat objednávku do 48 hodin od podání objednávky.

2.3: Přijetí objednávky je potvrzeno prodávajícím, kupující je o tomto kroku informován elektronickou poštou na adresu, kterou zadal při nákupu a v případě registrovaného zákazníka i vnitřní Fler poštou.

2.4: Poznámka zákazníka v objednávce neslouží pro požadavky zákazníka na jakoukoliv změnu charakteru objednávaného zboží. Prodávající má v takovém případě právo objednávku odmítnout. Změny jsou možné pouze po předchozí individuální domluvě přes kontaktování vnitřní poštou Fleru.

2.5: Prodávající má právo přijatou objednávku ve výjimečných případech odmítnout, například v případě opakované špatné obchodní morálky zákazníka nebo v případě zadání nepravdivých nebo nesmyslných údajů pro odeslání či komunikaci.

2.6: Kupní smlouva vzniká momentem odeslání objednávky. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám.

2.7: Platba bankovním převodem má být uhrazena do 7 pracovních dnů od odeslání objednávky. O platebních údajích bude zákazník informován elektronicky. Při nesplněním této podmínky dojde ke stornování objednávky.

2.8: Zboží vyráběné na zakázku se řídí podmínkami uvedenými v odstavci 7.

2.9: V průběhu vyřizování objednávky je kupující informován o stavu objednávky elektronickou poštou na adresu uvedenou při nákupu, nebo v případě registrovaného zákazníka i vnitřní poštou Fleru.

2.10: Kupující dostane objednané zboží za cenu platnou v době objednání. U zboží na zakázku může dojít ke změně ceny po předchozí dohodě s kupujícím, viz odstavec 7.

2.11: Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny a jeho převzetím.

2.12: Fakturu vystavujeme online a naleznete ji buď  v emailové schránce, nebo v zákaznické administraci. 

2.13: Osobní údaje nepředáváme třetím stranám.

 

3. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

3.1: Kupující má právo podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, je potřeba nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, poslat zpět v uvedené lhůtě (lhůta se počítá od data odeslání). Prodávající do 30 dnů od odstoupení vrátí zákazníkovi zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Před odesláním zboží zpět je kupující povinnen o tomto informovat prodávajícího.

3.2: Uplatní-li kupující právo na odstoupení od smlouvy, má prodávající právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

3.3: Zboží na zakázku nelze vrátit bez udání důvodu, viz odstavec 7.

4. Práva a povinnosti prodávajícího

 

4.1: Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který kupujícímu sdělí při potvrzení objednávky. Účetní doklad sloužící zároveň jako dodací a záruční list a je přístupný elektronicky.

4.2: Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek: odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

4.3: Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným (např. při vyprodání zboží), nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem a odstoupí-li od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 10 dnů od odstoupení od smlouvy.

 

5. Práva a povinnosti kupujícího

5.1: Kupující je povinen uvést správný kontakt (email, nebo tel. číslo) a správnou a úplnou poštovní i fakturační adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

5.2: Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením. Pro zboží na zakázku jsou podmínky upřesněny v odstavci 7.

5.3: V případě, že věc při převzetí kupujícím je v rozporu s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

 

6. Dodací podmínky

 

6.1: Dodací podmínky pro Českou republiku.

6.1.1: Objednávky jsou kupujícím doručovány Českou poštou jako doporučená zásilka (cena objednávky nepřesáhne 700,- Kč), nebo jako Balík do ruky (pokud cena objednávky přesáhne hranici 701,- Kč, nebo chcete zaručit, že objednávka dorazí do druhého dne).

6.1.2: Poštovné se řídí aktuálním ceníkem České pošty.

6.1.3: Objednávky zasíláme do 5 pracovních dnů (pokud bychom nemohli termínu dostát, oznámíme Vám to předem)

6.1.4: V částce za poštovné je započítáno i balné.

6.2 Dodací podmínky pro zasílání na Slovensko

6.2.1: Objednávky zasíláme také na Slovensko.

6.2.2: Objednávky je třeba zaplatit předem na náš účet u FIO banky, která přijímá i platby v EUR. Objednávku poté odešleme dle obchodních podmínek.

 

7. Zboží na zakázku

7.1: Zadání zboží na zakázku

7.1.1: Zbožím na zakázku se rozumí takové zboží, které je vyrobeno dle specifických požadavků zákazníka.

7.1.2: Požadavek na zboží na zakázku lze zaslat pouze vnitřní poštou fleru.

7.1.3: Požadavek nemusí být prodávajícím přijat, o přijetí či nepřijetí požadavku je uživatel informován vnitřní poštou.

7.2: Průběh objednání zboží na zakázku.

7.2.1: Požadavky zadané uživatelem jsou prodávajícím zváženy a jsou se zákazníkem dle potřeby konzultovány.

7.2.2: Pokud dojde ke shodě, je zákazník seznámen s dobou dodání a přibližnou cenou.

7.2.3: Nebude-li zákazník komunikovat, vyhrazuje si prodejce právo objednávku zrušit.

7.2.4: V případě zrušení takovéto objednávky bude zákazníkovi vrácena celá záloha pouze v případě, že materiál ještě nebyl použit nebo se jej podařilo prodat. V ostatních případech bude navrácena zbylá část zálohy.

7.3: Vyhotovení zboží na zakázku.

7.3.1: Zboží na zakázku je vyhotoveno v dohodnutém termínu. Není-li možné termín dodržet, kontaktuje prodávající zákazníka neprodleně.

7.3.2: Zboží je pro zákazníka vystaveno za dohodnutou cenu. Cenu nesmí prodejce měnit bez předchozí domluvy s uživatelem o více než 10%.

7.3.3: Zboží na zakázku, které splňuje všechny zadané parametry, je uživatel povinen zakoupit.

7.4: Platební a dodací podmínky pro zboží na zakázku.

7.4.1: U zboží na zakázku lze využít pouze bankovní převod (zaplatit objednávku předem).

7.4.2: Po přijetí platby na účet prodávajícího je zboží odesláno na zadanou adresu neprodleně nebo dle dohody s nakupujícím. Zboží je zasláno prostřednictvím České pošty.

7.5: Vrácení a reklamace zboží na zakázku.

7.5.1: Na vrácení zboží na zakázku bez udání důvodu nemá uživatel nárok. Pokud zboží nesplňuje jeho představy, je možné uplatnit reklamaci. V reklamačním řízení si prodávající uplatňuje nárok na náhradu částky za vytvoření návrhu na přání a jeho zpracování (cena je 300,- kč za hodinu).

7.5.2: Reklamace se řídí platným reklamačním řádem uvedeným v odstavci 8.

 

8. Reklamační řád

 

8.1: Záruční doba

8.1.1: Záruční doba na všechny prodávané výrobky je 24 měsíců.

8.1.2: Záruční doba na dodané zboží začíná dnem převzetí zboží zákazníkem a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.

8.1.3: Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. 

8.1.4: V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje.

8.1.5: Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, záruka se obnovuje v plné výši.

8.1.6: Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady, vady vzniklé při výrobě či kompletaci zboží provedené prodávajícím. Nevztahuje se na opotřebení a vady vzniklé používáním zboží.

8.2: Způsob reklamace

8.2.1: Před samotnou reklamaci zákazník nejprve kontaktuje prodávajícího elektronicky vnitřní poštou Fleru, zašle mu popis problému reklamovaného předmětu a fotografii vady.

8.2.2: Při uplatnění reklamace je nutno odeslat poštou na adresu prodejce řádně zabalený reklamovaný předmět.

8.2.3: Zákazník si náklady na přepravu zboží hradí sám.

8.2.4: V případě potvrzení oprávněnosti reklamace má zákazník nárok požadovat náhradu přiměřených nákladů vzniklých dopravou reklamovaného zboží.

8.2.5: V případě uplatnění reklamace si zákazník ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy daného zboží, nejlépe do obalu originálního a to z důvodu nebezpečí možného poškození zboží.

8.3: Provedení reklamace

8.3.1: Prodejce po prozkoumání předložených dokladů a zběžné prohlídce reklamovaného předmětu buď uzná reklamaci jako oprávněnou, nebo odmítne reklamaci jako neoprávněnou a reklamovaný předmět zákazníkovi vrátí.

8.3.2: O způsobu vyřízení reklamace vyrozumí prodávající zákazníka předem emailovou komunikací.

8.3.3: V případě neoprávněné reklamace má prodávající právo naúčtovat odběrateli částku odpovídající účelně vynaloženým nákladům na reklamační postup.

 

9. Vrácení zboží

 

9.1: Kupující má ze zákona právo zboží zakoupené přes internet vrátit prodávajícímu, popř. požádat o výměnu, a to do 14 dnů od obdržení.

9.2: Vrácené zboží musí být kompletní, nepoužité, v původním obalu, schopné dalšího prodeje. V případě nálezu závady bude vrácená částka ponížená o výši způsobené vady. 

9.3: Zboží je zákazník povinnen zaslat pojištěné na částku, kterou má hodnota zboží. V případě, že tomu tak nebude, vyhrazuje si prodejce právo zásilku nepřevnít. Zásilka odeslaná na dobírku nebude převzata.

9.4: Případné vrácení peněz kupujícímu bude provedeno do 10 pracovních dnů.

 

10. Závěrečná ustanovení

 

10.1: Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

10.2: Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Blog

Žádný záznam v blogu.

Fler Boxy

Žádný veřejný FlerBox.

Fler kluby

Uživatel nevlastní žádný Fler klub.

Top nominace

Uživatel nevytvořil žádnou Top nominaci.

Komentáře

  • 11147765DadaJaga | 31.07.18 | 08:12

    SrdceMoc děkuju!! Moc vám držím palce a pevně věřím, že všechno zvládnete, protože kde je vůle, tam je cesta. Jakákoli odlišnost může lidi zaskočit, vyvádět z rovnováhy... ale podle mě je právě díky odlišnostem svět tak úžasný, barevný, pestrý...

  • 11134196Barevný šopík | 24.07.18 | 14:37

    Děkuji Vám paní BeránkováStydlivý úsměv

  • 11127876U Beránků | 21.07.18 | 16:05

    Skvělý nápad! Držím Vám oběma palce...PotleskPalec nahoruŠtěstíDuhaSlunečnice

Provozovatel jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely. Více informací. Souhlasím