Kontakt Zboží
Hodnocení: (160) 100%
Nadšenci: 669
Aktivita: aktivní
Prodáno: 909
Registrace: 7.10.2015
Město: Kralupy nad Vltavou
Stát: ČR
Doprava zdarma při objednávce nad 1000,- Kč.

Novinky

762349
10.11.2018 Nová sekce Video. Koukněte:
https://www.fler.cz/artch...

 

ÚŽASNÝ SVĚT BAREV

Jakožto cyklistický nadšenec, který šlape na dvou horských kolech (nikoli současně :-D), jsem se rozhodl před pár lety zkusit recyklovat použité díly z kol pod přezdívkou Artaban1 (nově s vintage plakáty). Bylo to zajímavé tvoření s pilou, vrtačkou a dalšími nástroji, které mi přineslo relaxaci duše a nakupujícím, doufám, zajímavé a netradiční výrobky. Na konci roku 2015 jsem se ale vrhl novým směrem.

Mnoho let jsem pracoval jako grafik, art director či 3D animátor (atd.) ve všech možných (i nemožných) médiích a proto jsem se rozhodl otevřít zde nový profil věnovaný tvorbě grafiky, kterou rozesílám do celého světa. A jak se mi to daří, či nedaří, se můžete přesvědčit sami.

Veškerou grafiku tisknu na vlastních nových inkoustových tiskárnách na kvalitní značkový fotografický papír (Fotografické papíry) a následně pečlivě balím do kvalitních obalů. Podívejte se zde i na ilustrační obrázek skutečných velikostí jednotlivých formátů.

Mám mnoho dalších nápadů, jen času někdy není dostatek. Připravuji mnoho dalších novinek nejen v tvorbě.
Budete-li mít nějaký dotaz nebo přání, napište! Odpovím co možná nejdříve.

Doufám, že se vám bude moje grafika líbit a přinese vám potěšení.

S úctou

 

 Koukněte do nové sekce   VIDEO

 

MOJE TISKY

Rehabilitační klinika - Slovensko, Velikost A2:

Třikrát formát 50x70 cm u zákazníka:

Ve spolupráci s de-park vzniklo několik potisků látek. Zde je ukázka, co z některých ušila:

Trička

Ve spolupráci s francouzskou skupinou ACPPA, která pečuje o přestárlé lidi, vznikly dva obrázky do výroční zprávy a žurnálu.

ACPPA

Tisknu na vlastních strojich osvědčené značky Canon za použití spotřebního materiálu téže značky.

Používám stolní tiskárnu do formátu A3 a velkoformátovou (plotr) do formátu A1 a možné délky tisku až 18 metrů.
Můžete se těšit na grafiku v skvělých velikostech, kdy vše teprve vynikne a zarámované perfektně doplní váš interiér.

plotr

 

Matný fotografický papír Roll Matt Coated - formát 40x50, A2, 50x70

Tento silný, matný, potahovaný papír byl vyvinut pro vysoce přesný inkoustový tisk zahrnující tisky s vysokým rozlišením a komplikovanou grafikou. Vhodný též pro bezproblémový tisk fotografií s vysokou opacitou a matným povrchem, což činí výtisky obzvláště atraktivní. Grafické plné barevné výtisky zobrazují živé znaky a obrázky. Tloušťka minimalizuje průhlednost a umožňuje vysokou absorpci inkoustu a tisk bez zvlnění papíru. Tento papír je perfektní volbou pro high-end. Gramáž (180 g/m²). Vyrobeno ve Švýcarsku.

Životnost tisku je více než 200 let v interiéru bez přímého slunečního svitu na tisk, a více než 1 rok na tisk, který je nezalaminovaný v interiéru vystavený za sklem (okno, výloha apod.).

Matný fotografický papír Matte Photo Paper - formát A4, A3

Tento matný fotografický papír se díky vysokému jasu skvěle hodí pro tisk grafiky s živými barvami a fotografií s jemným povrchem. Papír je také vhodný pro kreativnější použití – pokud jde v první řadě o umění, pak je to ten správný papír. Papír je vhodný pro kreativnější použití, jako jsou blahopřání, výstavy a umělecká díla. Gramáž (170 g/m²).

Matný povrch bez lesku. Čistá grafika a fotografie s vysokým jasem a živými barvami.

Lesklý fotografický papír Glossy - formát A4

Fotografický papír ke každodennímu použití poskytuje výsledky fotografické kvality, vynikající ke každodennímu tisku různých obrazových materiálů, kde dosahuje výborných výsledků. Gramáž (200 g/m²).

Speciální povrchová úprava zajišťuje hladký lesklý povrch, brilantní barvy a bohatou černou. Fotografie vytištěné na hladkém a lesklém povrchu jsou ostré a jasné.

Koukněte na moje video (speed art), jak se vytvoří vektorová grafika, zde podle předlohy.

Reklamace poškození nebo úbytku obsahu podle OP Česká pošta (2016) - výňatek

Článek 42
Reklamace poškození nebo úbytku obsahu

1. Reklamaci podle tohoto článku lze uplatnit v případě služby doporučená zásilka, doporučená slepecká zásilka, cenné psaní nebo cenný balík.

2. Adresát může u kterékoliv pošty reklamovat, že poštovní zásilka byla dodána poškozená nebo s úbytkem obsahu; pokud byla poštovní zásilka dodána jinému příjemci než adresátovi, reklamovat může také tento
příjemce. Na základě reklamace podnik zjistí, zda a v jakém rozsahu k poškození nebo k úbytku obsahu poštovní zásilky došlo. V případě, že je adresátem osoba mladší 18 let, činí úkony v reklamačním řízení
jejím jménem zákonný zástupce.

3. Podnik není povinen přijmout reklamaci,
a) pokud není uplatněna při dodání poštovní zásilky ani ve lhůtě dvou pracovních dnů po jejím dodání,
b) pokud byla reklamovaná závada patrná už při dodání,
c) pokud podnik upozornil příjemce na možnost, že došlo k poškození nebo úbytku obsahu.

4. Podnik není povinen přijmout reklamaci uplatněnou až po dodání, jestliže reklamující nepředloží poštovní zásilku v tom stavu, v jakém byla dodána, ani tento stav hodnověrně nedoloží jinak. 40

5. Je-li to zapotřebí pro posouzení odůvodněnosti reklamace nebo pro zjištění výše náhrady škody, kterou má podnik na základě reklamace uhradit, podnik je oprávněn podmínit přijetí reklamace tím, že reklamující ponechá poštovní zásilku po nezbytně nutnou dobu u podniku nebo že jiným způsobem zajistí, aby podnik mohl potřebné skutečnosti posoudit a zjistit.

6. Při přijímání reklamace se pořídí písemný záznam o stavu reklamované poštovní zásilky; kopii tohoto záznamu vydá podnik na požádání reklamujícímu.

7. Jestliže se zjistí, že k poškození nebo k úbytku obsahu poštovní zásilky došlo, podnik tuto skutečnost písemně oznámí adresátovi; dále postupuje podle článku 45.

8. Jestliže se zjistí, že k poškození nebo k úbytku obsahu poštovní zásilky nedošlo, podnik tuto skutečnost písemně oznámí adresátovi. Trvá-li adresát i nadále na tom, že k poškození nebo k úbytku obsahu došlo, podnik dále postupuje podle čl. 45 odst. 6.

9. Na reklamaci poškození nebo úbytku obsahu při vrácení poštovní zásilky se ustanovení odstavců 1 až 8 vztahují obdobně.

Článek 3
Balení poštovní zásilky


1. Poštovní zásilka musí být upravena a zajištěna tak, aby věci tvořící její obsah
a) nemohly ohrozit lidské zdraví a bezpečnost,
b) nevyvolávaly nepříjemné smyslové vjemy,
c) nemohly poškodit jiné poštovní zásilky nebo zařízení používaná podnikem.

2. Poštovní zásilka musí být zajištěna tak, aby nebylo možno vniknout dovnitř bez zanechání zjevných stop.

3. Vnější a vnitřní balení musí být přiměřené
a) povaze a hmotnosti věcí tvořících obsah,
b) způsobu a délce přemisťování poštovní zásilky,
c) způsobu, jakým se s poštovní zásilkou bude během poskytování poštovní služby manipulovat, včetně případného třídění za pomoci mechanických zařízení.

4. Vnější a vnitřní balení musí být
a) dostatečně pevné k tomu, aby účinně chránilo věci tvořící obsah proti možnému poškození v důsledku kontaktu s jinými poštovními zásilkami (třením, tlakem a nárazem),
b) dostatečné k tomu, aby věci tvořící obsah nebyly poškozeny v důsledku klimatických vlivů.

5. Věci tvořící obsah musí být zajištěny tak, aby se nemohly poškodit třením, tlakem a nárazem mezi sebou a obalem nebo mezi sebou navzájem.

6. Poštovní zásilka musí být upravena tak, aby umožňovala bezpečnou a snadnou manipulaci. Pokud je hmotnost poštovní zásilky vyšší než 15 kg, poštovní zásilka musí být upravena tak, aby s ní mohly bezpečně a snadno manipulovat dvě osoby.

7. Nezabalená věc může být poštovní zásilkou jen tehdy, jestliže je dostatečně tuhá a jestliže
a) je to v dalším textu výslovně předepsáno, nebo
b) ke splnění požadavků podle odstavců 1 až 6 není nutno věc zabalit a nehrozí nebezpečí, že by se při běžném zacházení s poštovní zásilkou mohla část přepravované věci oddělit.

8. Vnější obal poštovní zásilky nesmí nést stopy předchozího použití při službě poskytnuté podnikem.

 

 

 

Způsob dopravy
Tisky zasílám DOPORUČENĚ v ZÁSILKOVÉ KRABICI Českou poštou, nově TÉŽ DPD a ZÁSILKOVNA. Při převzetí vždy překontrolujte nepoškození a neporušení zásilky. Proti neoprávněnému otevření je chráněna vlastní nálepkou.
Obchodní podmínky

Kupující zasláním objednávky stvrzuje, že souhlasí s níže uvedenými obchodními podmínkami, a zejména že byl poučen o možnostech odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží.


Uzavření kupní smlouvy

1. Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení objednávky zákazníkovi.

2. Nakupující je o potvrzení informován vnitřní poštou nebo e-mailem na adresu, kterou uvedl při nákupu.

3. O přijetí platby a odeslání zboží je kupující informován stejným způsobem.


Odstoupení od smlouvy a vrácení zboží

1. Kupující má právo do 14 dnů od doručení zboží od smlouvy odstoupit a zboží vrátit (a to i bez udání důvodu).

2. Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy, pokud bylo zboží na jeho přání vyrobeno, nebo upraveno (zakázková výroba).

3. Kupující je povinen před vrácením zboží o tomto prodejce písemně informovat (např. vnitřní poštou).

4. Zboží musí být vráceno nepoškozené, bez vad způsobených užíváním a bezpečně zabalené, aby nedošlo k jeho poškození při přepravě. Prodejce má právo nedostatečně zabalený či při přepravě poškozený balík nepřevzít (doporučuji pojistit).

5. Při vrácení zboží zpět prodejci, není možné ho zasílat na dobírku.

6. Částka za zakoupené zboží bude kupujícímu vrácena až po doručení zboží prodávajícímu.

7. Náklady spojené s dopravou vráceného zboží hradí kupující.


Reklamace

1. Ke každé objednávce je kupujícímu řádně vystavena elektronická faktura. Faktura slouží zároveň jako záruční list.

2. Záruka se nevztahuje na zboží, které je opotřebeno jeho používáním či poškozeno nevhodným zacházením. Zákazníkovi je spolu se zbožím odeslán také návod k použití u výrobků, které to vyžadují.


Dodací podmínky

1. Platbu za zboží hradí zákazník předem na bankovní účet prodávajícího. Při osobním předání není možná platba v hotovosti.

2. Prodávající odešle kupujícímu zboží nejpozději do 7 dnů od připsání platby na účet. V případě osobního odběru proběhne předání dle dohody.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. ledna 2019

Blog

Žádný záznam v blogu.

Fler Boxy

Žádný veřejný FlerBox.

Fler kluby

Uživatel nevlastní žádný Fler klub.

Top nominace

Uživatel nevytvořil žádnou Top nominaci.

Komentáře

 • 11897825spalik | 31.07.19 | 13:53

  Uzasny!!

 • 11879733Navrkalová Marie | 19.07.19 | 13:57

  Moc děkuji zaMiluju tě!. Přeji pěkný zbytek dnePusaSvítíčko sluníŠtěstíSlunečnice

 • 11877816mised7 | 18.07.19 | 06:42

  Moc děkuji a přeji krásný denVelký úsměv

 • 11867567za babku | 11.07.19 | 15:26

  juuuuuuuuu Zamilovaný pohled mooooc děkuji Velký úsměv

 • 11847835Miroslava Šmídová | 29.06.19 | 20:11

  DěkujuSlunečniceDuhaKrásný den

 • 11836473Esus | 22.06.19 | 17:49

  Přeji Vám krásný víkendSvítíčko sluníDuhaa moc děkuji za milou návštěvuSrdce.

 • 11821192babizna61 | 12.06.19 | 23:22

  Přeju pohodový večer a moc děkujuuuMiluju tě!Svítíčko sluníMiluju tě!

 • 11815289babizna61 | 09.06.19 | 19:02

  Zdravím a děkujuMiluju tě!ŠtěstíPusaŠtěstíMiluju tě!

 • 11805864mised7 | 03.06.19 | 22:34

  Děkuji a přeji hezký zbytek večeraStydlivý úsměvMěsíc

 • 11776101za babku | 18.05.19 | 14:09

  moc děkuji Velký úsměv

Provozovatel jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely. Více informací. Souhlasím