Bedýnka tato archivační založena byla, by stou osmou Chvalinovu nedělní chvilku poesie uchovala.
Tentokráte dovolili jsme si opět vybrati báseň pouze ku čtení domácímu, neb ku poslechu v přednesu Chvalinově doposud nahrána nebyla, avšak pochází z drobného pásma příhodně saisonního, jež bylo léta letošního v královéhradeckém kumbálu Chvalinově objeveno. Nechť ráčí Vás čistotou a radostí zimní svátečně ovanouti!  

 

Chumelí
z pásma Vánoční verše

Chumelí.

Čas bělí
vánoční přírodu.

Sněhových vloček rej
klinká a buší.

Šepotný větrů dech
mrazivou loktuší
zahání spěch.

Podivný čaroděj
roznáší po drátech
vánoční koledy.

Mráz kreslí nálady
do okenních skel,
aby nám otevřel
Štědrý den.

Báseň tato jest bez nahrávky.


S básní touto jest k disposici blahopřání a jmenovka/záložka.

 

Do bedýnky archivující předchozí Chvalinovu nedělní chvilku poesie lze skulinkou touto nahlédnouti, pro tu následující se do poličky horní natáhnouti račte.          
Do sálu, v němž nejčerstvější Chvalinova nedělní chvilka poesie servírována jest a kam jsou do kartotéky všechny záznamy archivační přehledně zařazovány, lze se za pomoci vstupenky této prosmeknouti.